Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
11 months ago

CEMT ръководство

 • Text
 • Handbook
 • Guide
 • Manual
 • Vehicles
 • Trailers
 • Trucks
 • Licenses
 • Cemt
 • Transports
 • Whsc
 • Forum
 • Aetr
 • Nmhc
 • Gkwh
Ръководство за използването на многократните ЕКМТ разрешителни - Документ на Международния Транспортен Форум, издание 2014

CEMT

International Transport Forum Forum International des Transports РЪ­КО­ВОД­С­Т­ВО ЗА ИЗ­ПОЛ­З­ВА­НЕ­ТО­ НА МНО­ГОК­РАТ­НИ­ТЕ­ ЕКМТ РАЗ­РЕ­ШИ­ТЕЛ­НИ 2014 Документ на ­ Международния Транспортен Форум Българска Транспортна Преса