Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 8 / 2020

  • Text
  • Logistics
  • Freight
  • Distribution
  • Transport
  • Suppluchain
  • Forwarding
  • Warehousing
Четете в броя: * Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в интервю за сп. Логистика. * Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги на Юнимастърс. * Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) с нова корпоративна идентичност. * и още...

46 Онлайн

46 Онлайн търговците търсят нови по-бързи начини за подготвяне на поръчките Силна конкуренция Приходите на намиращата се на шесто място Vanderlande се покачиха през 2019 г. с 10,5% до 1,7 млрд. долара. Малко преди публикуването на списъка с Топ 20 за 2017 г. Toyota Industries Corporation (TICO) придобива компанията. Vanderlande става втората компания от този сектор, след Bastian Solutions, която се присъедини към новото бизнес подразделение на TICO, наречено Toyota Advanced Logistics Group (TALG). Knapp отчете 1,37 млрд. долара приходи за 2019 г., увеличение с повече от 30% спрямо предишната година, с което запазва 7-ото си място в класацията. Това е една от трите компании в списъка, удвоили приходите си за 3 години. Според Кевин Ридър, директор Бизнес развитие и маркетинг на Knapp, компанията има значително разширяване на поръчките от лидери на пазара в секторите на здравеопазването, търговията на дребно, хранителните стоки и електронната търговия. Разработват се и решения за дигиталната верига на доставки, които използват Big Data, прогнозно моделиране, анализи и изкуствен интелект. „Knapp продължава да инвестира 7% годишно в научноизследователска и развойна дейност – разказва г-н Ридър. – Също осъществяваме големи проекти в почти всички дъщерни дружества на компанията в областта на персонала, производствения капацитет и технологиите, за да отговорим на нарастващото търсене на нашите решения в областта на веригата на доставки. Само в Северна Америка имаме тригодишен ръст от 404%.“ Заемайки 8-о място в конкурентната средна област на списъка, Beumer подобрява приходите си за 2018 г., като отчита ръст от 10%, за да завърши с 1,1 млрд. долара. А 2019-а е поредната година на положителен растеж за Beumer Group, с рекорден прием и приходи, отчита Уве Кински, финансов директор на Beumer Corp. Издигайки се до номер 9, Material Handling Systems (MHS) дебютира в списъка за миналата година под номер 10. Оттогава приходите є са нараснали с над 16%, за да преминат границата от 1 млрд. долара. MHS придобива интегратора на системи за контрол Atronix през ноември 2017 г., глобалния интегратор VanRiet – през май 2018 г., интегратора на системи за складиране A2i – през юли, и специалиста по сортиращи системи OCM – през август 2018 г. В началото на 2020 г. компанията пусна MHS Insights, решение за поддръжка, което следи активите в склада чрез IoT сензори и системни данни. „Складовете и дистрибуторските центрове пропускат значителни възможности да намалят престоя и да направят своите услуги по-ефективни и ефикасни, понеже не използват данните – смята Джон Соренсен, старши вицепрезидент на Lifecycle Performance Services за MHS. – MHS Insights е създаден да се справи с този недостатък, като комбинира данни и анализи, за да предостави точна и навременна информация за поддръжката.“ Приходите на последния в Топ 10 – Swisslog, остават на ниво от 922 млн. долара. Кристиан Баур, главен изпълнителен директор на Swisslog, казва, че компанията е организирана около две бизнес звена. Първото е за електронна търговия и търговия на дребно, което внедрява усъвършенствани технологии за персонализиране на стоки, като мобилното роботизирано решение на Swisslog CarryPick, совалковата система Cyclone Carrier, AutoStore и роботизираното решение за избор на артикули ItemPiQ. Второто бизнес звено на Swisslog се фокусира върху потребителските стоки, по-специално обработката на палети в сектора за храни и напитки, със своите кранове за палети за полагане Vectura, совалковите системи PowerStore и роботизираните палетизиращи роботи ACPaQ. Компаниите в долната половина на класацията запазват своите места, като малки размествания се наблюдават само при последните три. Роботите все по-успешно заменят хората на конвейерните линии 46 8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

47 Хуманоиден робот в склада на Ocado Успешно завършиха тестовете на роботизираната платформа ARMAR-6 в складовете на онлайн търговеца Проектът, започнал през 2015 г., е осъществен от консорциума EU Horizon2020 SecondHands, обединяващ университети и фирми. Името SecondHands е избрано, тъй като целта е роботът да осигури „втора двойка ръце“ на работниците. Рамо до рамо Роботът може да предложи полезна ценна помощ на хората, с които работи, като извършва различни помощни боравения със стоките. Така служителите могат да се концентрират върху „квалифицираната“ част от работата, докато роботът поема отговорността за тежките повдигащи и поддържащи операции. По този начин хората и машините могат активно да работят и взаимно да допълват силните си страни. Роботът е 6-о поколение и най-младият член от семейството на хуманоидните роботи ARMAR. Благодарение на високото си ниво на хардуерно-софтуерна интеграция той съчетава усъвършенствани сензомоторни движения с умения за учене и разсъждение. В работни условия може да се включва при необходимост, като предлага най-подходящата помощ. ARMAR-6 може да разпознава човешките действия и намерения, да разсъждава за ситуации и да взаимодейства с хората по естествен начин. Той може да хваща и манипулира обекти с две „ръце“ и да използва точно и безопасно инструменти като електрически бормашини и чукове. Роботът сам решава как да хване обекта или инструмента в зависимост от човешките действия. обучение, ще революционизира областта на машинното обучение. За разлика от други свои „събратя“ новият робот може без проблем да говори с човешките си „колеги“ и то на техния език. Неговият речеви интерфейс се базира на изцяло невронни модели. Има изцяло невронно автоматично разпознаване на реч, изцяло невронно моделиране на диалог и изцяло невронно синтезиране на реч. При колаборативните роботи доверието и приспособяването са от ключово значение. Коботите трябва да се впишат по естествен начин в работата на хората – да реагират в подходящи за човека времеви графици и то по начини, които са значими за работниците. Това означава, че развитието на комуникацията чрез говор е от решаващо значение за използваемостта им. „Пробивите, направени в области като естествените езикови интерфейси и разбирането на задачите, ще доведат до по-добро приемане на коботите от хората и ще им позволят да се използват по по-лесен и естествен начин. Това е важен градивен елемент, който ще допринесе за появата на истинско сътрудничество между хората и коботите“, смята д-р Себастиан Щюкер, от Karlsruhe Institute of Technology, който е част от проекта. Васил ВАСИЛЕВ Говорє ми на „ти“ Универсалните възможности на изкуствения интелект на ARMAR-6 му позволяват да действа в ситуации, които не са предвидени при програмирането му. Това означава, че е в състояние да изпълнява автономно задачи по поддръжката в промишлени съоръжения. Той може да разпознава нуждата от помощ на човешките си партньори и да се намесва по най-подходящия начин. Възможността роботът да вижда в 3D, без да се изискват напълно контролирани 3D данни за Коботът сам решава кое е най-успешното действие при дадена ситуация СЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020 47

Copied successfully!