Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 8 / 2020

  • Text
  • Logistics
  • Freight
  • Distribution
  • Transport
  • Suppluchain
  • Forwarding
  • Warehousing
Четете в броя: * Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в интервю за сп. Логистика. * Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги на Юнимастърс. * Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) с нова корпоративна идентичност. * и още...

26

26 ПРОИЗВОДСТВО Във фирмата работят близо 110 служители 3000 уникални материала Складът е твърде малък в сравнение с производствената площ – около 25% от площта на завода, разполагащ с високотехнологично оборудване за рязане, заголване, кримпване, отливане, оразмеряване, ултразвукови спойки и тестване. Миналата година е открита втора производствена площадка. Together in motion ●ТРАНСПОРТ ●ЛОГИСТИКА ●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD 1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4 Tel.: +359/2/996 22 13 e-mail: office@lagermax.bg „От самото начало се стремим да поддържаме ниски нива на складови наличности, тъй като работим индивидуално с всеки клиент и имаме точна информация какво трябва да доставим“, обяснява supply chain мениджърът. Складът е организиран условно на три зони – за компоненти и готови кабели, за кабели на макари и за готова продукция. Всеки материал има дефинирано място, което е видимо както на стелажите, така и в системата за управление на склада и доставките. Борави се с над 3000 уникални материала като суровини. Внедреното софтуерно складово решение дава възможност да се проследи всяка доставка, размер и движение на даден материал. В цялата си дейност фирмата работи с ERP система – SAP. Оптимизиране и стратегии Продуктовата гама включва кабелно асемблиране, оплитане на кабелни снопове, спирализация, кабеловодни вериги, електрически табла. Голям процент от произвежданите продукти в Търговище са разработени от българския инженерен екип. Снабдяването със суровини е съобразено с индивидуалните нужди на всеки клиент. „Обменяме опит с клиентите и синхронизираме стратегиите си в сферата на доставките с цел постигане на по-добра ефективност“, посочва мениджърът. Работи се на базата на договор, индивидуална поръчка, прогноза, също и с материали на ишлеме. Стратегията е винаги да има материали, за да се обезпечат редовното производство и пиковите нужди на клиентите, както и да се осигури оборотност на материалите с цел добра ликвидност. Ежедневно се извършват доставки на суровини, веднъж в седмицата се организира доставка на готова продукция. 26 8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

Ежедневно се извършват доставки на суровини, веднъж в седмицата се организира доставка на готова продукция Продуктите на фирмата намират широко приложение в машиностроенето, медицинската апаратура, строителната техника, телекомуникациите и другаде. Основният пазар, за който се изнася продукция от завода в Търговище, са страните от Централна и Западна Европа – Швейцария, Германия, Австрия, Словакия. За експорта на готовите компоненти отново се използва външна транспортна фирма. Доставки се извършват и до български фирми. Инвестиции в обучения Основната производствена дейност в завода е свързана с ръчен труд. Затова и фирмата непрекъснато инвестира в обучения и квалификации на кадрите. Всички служители в цеха преминават обучение и са сертифицирани като IPC специалисти. Към настоящия момент повече от 110 служители работят за кабелната компания в Търговище. Екипът, отговарящ за управлението на веригите на доставки, е от 9 души, като четирима са разпределени в склада, двама са заети с поръчка и доставки на суровини, един отговаря за планиране на производството и един за логистиката. Фирмата подкрепя и внедряването на дуалното професионално образование, като си партнира с Професионалната техническа гимназия „Цар Симеон Велики“ в Търговище. „Подпомагаме гимназията в популяризиране на швейцарския модел за дуално обучение. На този етап все още нямаме ученици от паралелка за дуално обучение в Ховаг, но работим това да се случи“, споделя мениджърът. Дъщерната фирма е участвала в някои от инициативите на проекта Домино за разработване на учебни програми за професията електротехник. Друга социална инициатива, която подкрепя както с физически сили за подготовка на терена, така и логистично е местният спортен клуб по ориентиране Вариант 5. Гена ЦВЕТАНОВА

Copied successfully!