Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

ЛОГИСТИКА 8 / 2020

  • Text
  • Logistics
  • Freight
  • Distribution
  • Transport
  • Chain
  • Forwarding
  • Warehousing
Четете в броя: * Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в интервю за сп. Логистика. * Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги на Юнимастърс. * Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) с нова корпоративна идентичност. * и още...

16 НОВО В BG

16 НОВО В BG Логикорп – модерният подход при обработка на контейнеризирани товари Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги, чрез който Юнимастърс издига обслужването на контейнеризираните товари през пристанище Варна-запад на качествено ново ниво, характерно само за специализираните терминали в развитите икономически зони по света. Центърът се намира в Индустриална зона Юг на Девня и е разположен в непосредствена близост до входа на пристанищния контейнерен терминал. В него се извършват операции по обработка, управление и контрол на транспортно-логистичните дейности на Юнимастърс в региона. Строителството на новия морски и пристанищен център стартира в края на 2017 г., а терминалът влиза в експлоатация през 2019 г. Контейнерното депо е проектирано от Hamburg Port Consulting – световноизвестен пристанищен консултант, проектирал над 1400 морски терминала и депа по света. В организацията на процесите са използвани най-модерните цифрови технологии за обработка и обмен на данни, а операциите по съхранението, обработката и ремонта на голямотонажни контейнери, трейлери и други транспортни средства отговарят на най-високите международни стандарти. Терминалът е с обща площ от около 20 000 кв.м, от които 8000 кв.м служат за съхранение на контейнери. Морски и пристанищен център Логикорп разполага и със съвременни сервизни съоръжения, митнически склад, модерен крос-док за претоварване на цели и групажни контейнери, 3PL услуги и куриерски дейности, както и с високотехнологичен склад с корабни резервни части и корабно снабдяване. Контейнерното депо е разделено на три блока, единият от които служи за съхранение на хладилни контейнери. Претоварната техника включва два специализирани високоповдигача Калмар с височина на повдигане 16 300 мм, което създава възможност за подреждане на контейнерите на 6 реда във височина, както и мотокари и газокари за бързо обслужване на агрегатите на хладилните контейнери. Депото е проектирано така, че да може да приеме 200 х 20’ контейнера на земя, разделени на един блок от 110 слота, един блок от 54 слота и един блок от 36 слота. При подреждане на контейнерите на 6 реда капацитетът на депото достига 1200 х 20’ стандартни контейнера или 500 х 40’ high cube контейнера. На територията на Логикорп са обособени две специални зони за доставка и получаване на стоки. При приемане или експедиране на празен контейнер всеки шофьор пристига с дигитализиран наряд, който съдържа уникален QR код. Служител на депото го сканира и така автоматично извлича цялата необходима информация за локализирането и идентифицирането на конкретния контейнер. Едновременно с това калмаристът получава информация кой контейнер трябва да бъде натоварен, както и в кой сектор и на кое място в депото може да бъде открит. Всички тези операции автоматично се отразяват както в системата на депото, така и в тази на съответния клиент, заявил поръчката на контейнера. Вземането на празен контейнер в морски и пристанищен център Логикорп трае между 2,5 и 3 минути – от влизането на камиона, товаренето и напускането на депото от автокомпозицията. Целият процес е системно интегриран със Salesforce платформата на Юнимастърс, в която екипът на вътрешните контейнерни превози може да следи в реално време автомобилите и да поддържа връзка с техните водачи. Юнимастърс работи от години върху дигитализацията на дейностите си, както и на всички процеси по обработката, управлението и контрола на операциите, включително комуникацията със своите клиенти. В основата на всичко е стремежът на групата към висока производителност и висока добавена стойност за клиентите чрез предоставянето на лесни и иновативни решения за логистичните им нужди. Повече за тях можете да прочетете на www.unimasters.com 16 8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ