Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 8 / 2020

  • Text
  • Logistics
  • Freight
  • Distribution
  • Transport
  • Suppluchain
  • Forwarding
  • Warehousing
Четете в броя: * Ангел Забуртов, генерален директор на ДП „Пристанищна инфраструктура“, в интервю за сп. Логистика. * Логикорп е нов център за морски и пристанищни услуги на Юнимастърс. * Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO) с нова корпоративна идентичност. * и още...

12 НОВО В BG –

12 НОВО В BG – Г-н Николов, какво трябва да разчетем в новото лого на Уърлд Транспорт Оувърсийз (WTO)? – От 1 август 2020 г. имаме променена корпоративна идентичност с ново лого. Това е част от еволюцията на бранда през последните почти 20 години и съвпада с нашата „Визия 2030“ за присъствие на важните логистични пазари в света със собствени представителства до края на десетилетието. Новото лого олицетворява глобалното покритие и трите вида транспорт – въздушен, морски и сухопътен, които предлагаме, като се акцентира и на прилагането на зелени технологии в нашата дейност. Уърлд Транспорт Оувърсийз се променя непрекъснато и това ще продължи и в бъдеще. Променяме се непрекъснато и това ще продължи Николай Николов, управител на WTO – Отваряте нови офиси, строите логистичен център. Какви стратегически цели залагате в инвестиционните си проекти? – Силното развитие на продажбите и предлаганите продукти в Уърлд Транспорт Оувърсийз България ни даде увереност да започнем експанзия на нови пазари. През 2009 г. компанията откри представителство в Сърбия, а година след това – в Хърватия и Словения. Регионалното присъствие засили Bargaining power на компанията, което е важен фактор за увеличаване конкурентоспособността на продуктите ни. Всичко това бе част от нашия план за регионално присъствие, който бе завършен напълно успешно. Вече работим по стратегическия си план за покритие на важните логистични пазари в света със собствени офиси до 2030 г. Нашата нова компания в Китай – Уърлд Транспорт Оувърсийз Китай, е първата и най-значима стъпка от този план. Ще направим всичко възможно да изпълним амбициозната си програма, защото това е най-важният проект от създаването на компанията до днес. Убеден съм, че за да бъде наистина успешна, логистичната компания трябва да контролира напълно процесите от мястото на възникване на логистичната услуга до последната миля. Това обаче също не е достатъчно. В Уърлд Транспорт Оувърсийз смятаме, че иновациите са катализатор на успеха и непрекъснато инвестираме в тях. Стремим се да предлагаме нови възможности и решения, за да посрещнем нарастващите нужди на клиентите. С всяка инвестиция и решение увеличаваме още повече конкурентното предимство на компанията и това способства за разширяване на пазарния ни дял. И, разбира се, винаги за нас основна ценност остават хората – колеги, клиенти и партньори. – Какви са задачите на най-новия офис на WTO в Китай? – Уърлд Транспорт Оувърсийз Китай е лицензиран NVOCC оператор в Китай и е напълно оперативен от 1 септември 2020 г. Компанията предлага всички логистични услуги на локалния пазар и на партньорите ни в чужбина. WTO е първата българска логистична компания със свое представителство в Поднебесната империя. «Компанията ни се позиционира като водещ логистичен доставчик, прилагащ най-добрите практики в бранша и ориентиран към пълна дигитализация на услугите.» Вече спокойно ще можем да предлагаме 3PL и 4PL услуги на своите клиенти, чиито вериги на доставки започват или приключват в Китай. Освен това ще имаме пълен контрол над целия логистичен процес от доставчика до крайния потребител в страните, където вече имаме собствени офиси. Офисите ни във всички страни работят с една и съща ERP система и това ни дава възможност да разполагаме с богата и своевременна информация за всяка стъпка от веригата на доставки, която съответно е достъпна и за нашите клиенти. – В началото на COVID кризата казахте, че основната Ви задача е да запазите хората и да излезете по-силни от кризата. Случи ли се това? – Не само запазихме, но и разширихме екипа си и в този момент сме по-силни, отколкото бяхме преди началото на кризата. Това го виждам от месечните ни отчети, където ръстът при оборота към 1 септември 2020 г. спрямо същия период за миналата година е 24%, а при печалбата – над 12%. Бих казал, че вследствие на прилагането на кризисния ни план през март, в този момент компанията ни има увеличен пазарен дял в морския контейнерен и групажен транспорт, а обемите при въздушния транспорт на практика се запазват въпреки огромната стагнация в този вид транспорт. Нека не забравяме обаче, че кризата далеч все още не е приключила. Богиня МАТЕЕВА 12 8 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

СЪДЪРЖАНИЕ 8• 2020 13

Copied successfully!