Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Freight
 • Distribution
 • Warehousing
 • Forwarding
 • Transport
 • Ford
 • Stamh
 • Fontys
 • Tourneo
 • Baoli
 • Transit
 • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

46 ДОБРАТА

46 ДОБРАТА ПРАКТИКА Безболтовата стелажна система Mito е подходяща за по-леки товари Как се подготвят повече поръчки в кратки срокове STAMH с уникален проект за дистрибуционния център на ФЬОНИКС Фарма Съвременните дистрибуционни и сортировъчни центрове трябва да подготвят все повече поръчки в кратки срокове. Оптимизацията на процесите в складовото пространство е необходима, за да се отговори на нарастващия брой поръчки. Пример за успешно изпълнен проект за повишаване скоростта на обработка на поръчките е оптимизацията на сортировъчния център на Фьоникс Фарма от STAMH – лидер по отношение на складовите системи и автоматизираните решения за складове в Източна и Централна Европа. В рамките на проекта е изградена комбинация от системи за складиране и бързи и пестеливи високотехнологични конвейерни линии от ново поколение. ФЬОНИКС Фарма е дружество с над 23 години опит на фармацевтичния пазар в България. Тo e част от групата PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co KG, чиято централа е в Майнхайм (Германия). Това е най-големият фармацевтичен търговец на едро в Германия и вторият по големина дистрибутор на фармaцевтични продукти в Европа. Предизвикателствата Компанията разполага с над 153 дистрибуционни центъра в Германия и много сортировъчни центрове в Източна Европа. За последния си проект в България дружеството се обръща към STAMH. Едно от основните предизвикателства пред екипа в този проект е оптимизацията на пространството за складиране. Сред поставените приоритети са ускоряване на подготовката на заявките, внасянето на повече организация и по-доброто зоново разпределение на операторите. Също така е трябвало да се намалят дейностите, извършвани на ръка, и разстоянията, които операторите изминават в склада, както и да се елиминира необходимостта от търсене на определени артикули при подготовката на заявките от аптеките. В допълнение ФЬОНИКС Фарма изисква от STAMH предварителните измервателни дейности, както и монтирането на системите да бъдe направенo така, че да не прекъсва текущата работа на сортировъчния център. Успешно решение Фокус на инженерния екип на STAMH е по-плътното складиране в комбинация със скоростно пикиране, сортиране и подготовка на поръчките. Това налага автоматизация на голяма част от транспортните 46 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРАТА ПРАКТИКА 47 процеси, за да може нарастващото количество заявки към дистрибуционния център на ФЬОНИКС Фарма (понякога над 10 в минута) да бъде подготвяно за експедиция бързо, ефективно и без грешки. За оптимизиране на складовото пространство STAMH проектира и изгражда изцяло нова система за съхранение. Тя е комбинация от три различни решения – гравитачни стелaжи тип Carton Flow, които улесняват пикирането; система от стелажи Mito, подходящи за по-леките фармацевтични артикули, и конвенционални складови системи – за по-тежки опаковъчни единици. Всички нови системи в склада на ФЬОНИКС Фарма са организирани така, че всеки оператор да има точно определени функции и зона на работа. По този начин всяка заявка за набор от продукти за аптеките вече се подготвя много по-бързо и ефективно, с много по-малък ресурс. За оптимизиране на интралогистичната стратегия по подготовката на многобройните заявки към ФЬО- НИКС инженерният екип на STAMH внедрява и система от моторизирани и немоторизирани системи от модулни конвейерни транспортни ленти. Модерни конвейери И двата вида конвейери са инсталирани в основата на гравитачната стелажна система Carton Flow. Това значително улеснява пикирането и работата на операторите и скъсява пътя, който трябва да изминават при подготовка на поръчките. Опаковките на продуктите се движат сами към зоната за пикиране до изчерпването им, а операторите могат свободно да запълват тавите. Ролковите легла на гравитачната система от стелажи са проектирани така, че по тях да могат да се плъзгат кутии с различен размер. Моторизираните конвейерни линии значително намаляват времето за придвижване на стоките в складовото пространство, както и необходимостта от ръчното им пренасяне. Инженерният екип на STAMH препоръчва модулни конвейерни решения, за да може клиентът да прави модификации и да се адаптира към променящите се пазарни условия и изисквания. В допълнение, част от модулите на конвейерната система могат да се повдигат, така че да осигурят безпроблемното движение на подемната техника и операторите в склада. Повдигането на определен конвейерен модул по никакъв начин не спира функционирането на останалата част от системата. Процесите по складиране и пикиране могат да се осъществяват едновременно, а операторите и машините да работят в синхрон. Високотехнологични системи При конвейерните системи от ново поколение всеки електромотор задвижва една ролка, която е свързана с ремъци с останалите ролки на конвейера. Отделните конвейерни модули са свързани посредством дигитална мрежа и разполагат с вградени Моторизираният конвейерен модул отвежда подготвените поръчки към зоната за експедиция сензори. Цялата система може да функционира непрекъснато, а отделните модули – да спират или да бъдат задвижвани поетапно. Това пести енергия, предоставя изключителна гъвкавост, намалява износването на ролките и увеличава експлоатационния срок на всеки отделен модул на конвейера. Модулите в системата се контролират от микрокомпютри, свързани с Profinet. Контролерите (блоковете за управление на електродвигателите) комуникират помежду си чрез индустриална ethernet мрежа – iOT технология, която позволява автоматизираното функциониране на цялостната система. „Конвейерната система свързва различни складови пространства, като ускорява пикирането – споделя инж. Румен Христов от екипа на STAMH. – Тя се задвижва или спира автоматично и по интуитивен начин канализира и организира процеса по подготовка на поръчките. Вече не е необходимо операторите да пренасят тавите. Те са организирани в различни зони, а ръчният труд, който трябва да изпълняват, е много по-малко. Така поръчките на ФЬОНИКС Фарма са подготвени за експедиране с много по-малко грешки и много по-бързо. Благодарение на нашия екип дистрибуционният център вече може да отговори в изключително кратки срокове на завишените изисквания на съвременния пазар.“ На немоторизирания конвейерен модул се подготвят новите поръчки Васил ВАСИЛЕВ СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 47

Copied successfully!