Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Freight
 • Distribution
 • Warehousing
 • Forwarding
 • Transport
 • Ford
 • Stamh
 • Fontys
 • Tourneo
 • Baoli
 • Transit
 • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

38 ТРАНСПОРТ

38 ТРАНСПОРТ «Всяко застрахователно събитие е допринесло за богатия ни опит, дало ни е самочувствие и ни е направило по-добри в това, което правим. А ние го правим със сърце.» Как е подготвен за превоз един извънгабаритен товар, по какъв начин ще се превозва (на открито или на закрито), с какъв вид превоз (автомобилен, морски или друг), с каква товароносимост е, на каква стойност е, каква е дестинацията, с колко претоварвания, складиране, нов или употребяван е – всичко това е от съществено значение за застраховката. – Имате ли готовност да застраховате всякакви извънгабаритни товари, например машини, необходими за прокопаване на метротунели или за търсене на петрол? – Разбира се. През годините сме застраховали различни извънгабаритни товари, превозвани по море и суша. Поради размера или обема има товари, които не могат или е икономически неизгодно да бъдат превозени с други видове транспорт освен с морски въпреки по-дългия транзитен период. Имали сме и събития с такъв вид товари. Доставката от врата до врата на промишлено предприятие например включва редица индивидуални функции. В зависимост от естеството на извънгабаритния товар в някои случаи той може да изисква извеждане от експлоатация. Често има нужда от разглобяване на тежките машини за транспортиране. Независимо дали се превозват специализирани машини за прокопаване на метротунели, минен завод, фабрична производствена линия или кулокран, имаме опит и ресурси, за да оценим риска и да осигурим на застрахования адекватно застрахователно покритие. – Кои са основните разлики между карго застраховките и застраховката Отговорност на превозвача? – Бих посочила три основни разлики. Това са предметът на застраховката, субектът на застраховката и застрахователната сума. В практиката ни често се случва да ги коментираме с клиентите си. Предмет: по карго застраховките това са товарите и свързаните с тях материални интереси по време на превоза. При осъществяването на търговски сделки обикновено стоките се превозват на големи разстояния, което е свързано с висока степен на риск от повреди или погиване на стоките. По Отговорност на превозвача се застрахова отговорността на превозвача за определени събития и обстоятелства, при които се увреждат товарите. Субект: по Карго се застраховат носителят на застраховаемия интерес, собственикът на стоката и този, чието имущество е застрашено от загуба или повреда по време на превоза. Застраховката може да направи самият той, а може да бъде сключена чрез негов партньор като спедитор. Именно затова тук има две различни понятия – застраховащ и застрахован. По Отговорност на превозвача се застрахова юридическото лице, което притежава валиден лиценз за извършване на превоз на товари по шосе. Застрахователна сума: по Карго застрахователната сума е горната граница на отговорността на застрахователя към застрахования. При застраховането на товари тя е по-различна от останалите имуществени застраховки, тъй като в нея могат да бъдат включени не само стойността на товара, но и навлото, очакваната печалба, митото и други. Най-често в практиката при застраховането на товари е прието застрахователната стойност да бъде увеличена например с 10%. По този начин при събитие със застрахования товар, независимо дали е частична, или пълна загубата, се изплаща и пропорционалната част от увеличението. По Отговорност на превозвача, за разлика от карго застраховките, отговорността е уредена съгласно международната конвенция за автомобилни превози и е 8,33 SDR на килограм бруто тегло. Оттам идва и застрахователната сума или лимитът на отговорност на целия товар. Ако предположим, че са повредени дрехи, които тежат 100 кг и струват 10 000 евро, то отговорността на превозвача ще бъде до 1000 евро съгласно ограничената му отговорност. Тази отговорност обичайно предлага всеки застраховател на нашия пазар. 38 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ 39 „С развитието на веригата на доставки се раз вива и търсенето на застрахователно покритие в различните звена – товаро-разтоварни операции, извънредни разходи по време на транспорта, претоварване, междинно складиране, рискове по време на превоза." Ние в Булстрад сме предвидили двойно по-висок лимит на отговорност от 20 евро/кг, който мнозина от клиентите ни предпочитат, особено когато превозват скъпи и леки товари, като лекарства, някои хранителни продукти, дрехи и други. Тук трябва да се има предвид, че отговорността на всички превозвачи за загуба или повреда на товара, независимо от вида транспорт, е ограничена съгласно международните конвенции. Оттам и тяхната застраховка. В много случаи отговорността на превозвача е за по-малка стойност от действителната на товара или когато например загубата или повредата на товара е вследствие на събитие, което е извън контрола на превозвача и той е освободен от отговорност. – Повреди на товарите се случват често. Кога застрахователят прибягва до авариен комисар или до адвокатска кантора? – Това е един от задължителните въпроси на нашите клиенти, независимо дали по Карго, или Отговорност на превозвача. Аварийните комисари са независими юридически лица със съответните разрешения и лицензи, които работят срещу възнаграждение. Погрешно е схващането, че те са представители на застрахователите. Това го е наложила практиката, тъй като в много от случаите аварийните комисари се назначават от застрахователите, а не от товарособствениците и превозвачите. Аварийните комисари са необходими на всички страни при едно събитие. Найредно е те да бъдат назначени от правоимащото лице – този, който е претърпял вреди по време на превоза. Негово задължение е да докаже пред застрахователя наличието на вреда и нейния размер. В Булстрад имаме добър екип, който се занимава със застрахователни претенции, и той работи в тясно сътрудничество с колегите от сектор Застраховане, като препоръчва и съдейства с назначаване на аварийни комисари в цял свят. – На корабите има застрахован и незастрахован товар. При обявяване на обща авария какво се случва в единия и какво в другия случай? – Понятието „обща авария“ и свързаните с него загуби за товародателя е трудно разбираемо за много от клиентите ни. При обявена обща авария разходите, свързани със спасяването на кораба и товарите, извършени пожертвувания и други определени разходи, се разпределят между собственика на кораба и притежателите на всички товари. Делът на всеки участник в общата авария се изчислява според стойността на спасеното имущество и размера на общоаварийните разходи. Ако на кораба има товар, който не е застрахован, собственикът на товара трябва да участва със своя дял в разходите, като представи гаранция пред диспашорско бюро. Тя се определя в процент от стойността на неговия товар и се плаща по посочена банкова сметка, а изчислението на разпределението на разходите понякога продължава с години. Ако на кораба има застрахован товар, то собственикът предоставя авариен бонд на застрахователя си и може бързо да получи и освободи своя товар в местоназначението. Застрахователят плаща размера на определения действителен дял от разходите по общата авария след приключване на продължителна процедура. Богиня МАТЕЕВА СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 39

Copied successfully!