Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Freight
 • Distribution
 • Warehousing
 • Forwarding
 • Transport
 • Ford
 • Stamh
 • Fontys
 • Tourneo
 • Baoli
 • Transit
 • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

36 ТРАНСПОРТ

36 ТРАНСПОРТ Застрахователните събития: много и най-различни Катя Вакова, директор на дирекция Транспортно и морско застраховане в ЗАД БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП Ръководената от Катя Вакова дирекция е специализирана както в застраховането на товари, отговорност на превозвача, плавателни съдове и релсови превозни средства, така и в разглеждането на застрахователни претенции по тези застраховки. На въпроса ми кое от застрахователните събития е най-запомнящото се в нейната практика, отговаря с усмивка: „Често с колегите коментираме, че застрахователните събития при нас са както медицинските случаи при лекарите – много и най-различни. Имали сме големи по размер, но лесни за разрешение, и в същия момент – малки по размер, но твърде продължителни във времето за разрешение случаи. Научили сме се да отделяме еднакво внимание на всяка претенция, да намерим най-доброто решение, да дадем най-правилните съвети на клиентите си.“ – Г-жо Вакова, как изглежда застрахователният пазар в областта Транспортно и морско застраховане в кризисната 2020 г.? Какво се случва и какво очаквате да се случи? – Застрахователните премии по транспортните застраховки са част от общозастрахователния пазар в България и обикновено трайно през годините заемат дял от около 2% от него, като по-голям дял заемат застраховките Карго и Отговорност на превозвача. Вследствие на пандемията от COVID-19 много търговски сделки по целия свят са в застой, което се отрази на пазара на транспортните застраховки. Това, наред с териториалното ограничение на много страни, възпрепятства очаквания растеж в този сегмент на пазара. Доста от транспортните фирми, които са наши клиенти, преустановиха дейност, други значително ограничиха броя на превозите си. Възникваха и много въпроси при морския транспорт поради задръстените с контейнери терминали и наложените промени на междинните пристанища, което неминуемо доведе до забавяне в доставките. За периода януари-април 2020 г. се наблюдава спад с 5,1% на износа на стоки от България за ЕС спрямо същия период през 2019 г. и спад с 4,2% на износа за трети страни. По отношение на вноса на стоки също се наблюдава спад, съответно с 9,1% от ЕС и с 7,4% от трети страни. Тази тенденция се увеличава значително през месец май. Всичко това ще даде отражение в дългосрочен план на застрахователите в тази област. В обхвата на дирекция Транспортно и морско застраховане в Булстрад попадат застраховките на релсови превозни средства, плавателни съдове, товари по време на превоз и отговорност на превозвача. В началото на 2020 г., въпреки трудностите, ние от Булстрад успяхме да запазим високия пазарен дял от около 50% по отношение на транспортните застраховки, който се формира от 24 застрахователни компании. Тук трябва да подчертая, че различните застрахователни компании отчитат по различен начин застрахователните премии по застраховките Карго и Отговорност на превозвача, поради което пазарният дял по тях не е съвсем точен. – Как развитието на транспортно-логистичния пазар влияе върху създаването на нови застрахователни продукти? – С развитието на веригата на доставки се развива и търсенето на застрахователно покритие в различните звена – товаро-разтоварни операции, извънредни разходи по време на транспорта, претоварване, междинно складиране, рискове по време на превоза и др. От изключително значение в транспортния процес са събитията, които биха могли да възникнат и да имат сериозни последици за собственика на стоката, превозвача, спедитора и др., което обуславя съществуването на застраховката. Например с допускането на българските превозвачи да извършват каботажни превози на товари на територията на Европейския съюз се създаде необходимост от застрахователно покритие за този вид превози. С развитието на онлайн търговията се създава необходимост от онлайн застраховане. 36 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ТРАНСПОРТ 37 «С допускането на българските превозвачи да извършват каботажни превози на товари на територията на Европейския съюз се създаде необходимост от застрахователно покритие за този вид превози.» – Има ли на пазара достатъчно застрахователни продукти, свързани с отговорността на превозвача? – Продуктите са достатъчни, друг е въпросът за обхвата на застрахователното покритие. Отговорността на превозвача е регламентирана в различни нормативни уредби в зависимост от превоза – вътрешен за територията на България, международен или каботажен. Всеки застраховател избира каква част от отговорността на превозвача да включи в застрахователното покритие на своя продукт. Има събития, за които превозвачът не е отговорен, известни като „непреодолима сила“ или „бедствие“, които съответно попадат и извън обхвата на застраховката. Загуба или повреда на товара могат да възникнат вследствие на закъснение в доставката, недостатъчна опаковка, лошо укрепване на товара, неспазване на транспортни ограничения от превозвача, умишлени действия на превозвача и много други, които застрахователят по преценка може да изключи от покритието на застраховката. В този смисъл застрахованият винаги търси повече, а застрахователят трябва да прецени как да му го предложи. – При какви условия може да се разшири покритието с допълнителни покрития, когато има застрахователно събитие? – Допълнителните покрития, както и основните, трябва да се договорят между страните, преди да настъпи застрахователно събитие. Ние в Булстрад предлагаме 15 допълнителни покрития по застраховка Отговорност на превозвача, но както казах, те трябва да са добавени преди настъпването на събитие. Допълнителните покрития не се отнасят за всички превозвачи предвид различните видове превозни средства, които ползват. Освен това не всеки превозвач има нужда от всички допълнителни покрития. Например, ако превозвач не извършва превоз на опасни товари от клас 1 по класификацията на ADR или не превозва товари под температурен режим, не се налага да разширява покритието на застраховката си с тях. Неслучайно сме изготвили подробен въпросник за тези покрития и винаги коментираме предварително с клиентите всяко едно от тях. Имали сме не един случай, при който поради липса на допълнително покритие сме били принудени да откажем изплащане на обезщетение. Когато на клиента му е обяснено много подробно за какво ще изплати обезщетение застрахователят при всяко едно допълнително покритие, решението остава у него да избере. – Какво е специфичното при застраховането на извънгабаритните товари? – Превозът на извънгабаритни товари не е без предизвикателства и да, има рискове. Превозът не е свързан само с внимателно шофиране, важна роля имат и съответните разрешителни, обезопасяване и придружаващи превозни средства. Въпреки че шофьорите трябва да бъдат достатъчно обучени да се справят с този вид превози, те също са ограничени по отношение на часовете на шофиране и маршрутите, които трябва да поемат. СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 37

Copied successfully!