Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 7 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Freight
 • Distribution
 • Warehousing
 • Forwarding
 • Transport
 • Ford
 • Stamh
 • Fontys
 • Tourneo
 • Baoli
 • Transit
 • Logistics
Четете в броя: * За нас няма невъзможни неща в професията, стига да решим в коя ниша ще влезем - смята Николай Божилов, създателят на Юнимастърс, която тази година празнува 30 години от основаването си. . * Кой има шанс да бъде финансиран по Механизма за справедлив преход и Плана за възстановяване на ЕС? * АРИЕТЕ Логистикс произвежда електронни и мехатронни компоненти за автомобилната индустрия за международните пазари. * и още...

32 ФИНАНСИ

32 ФИНАНСИ България има всички предпоставки да се превърне в технологичен хъб на Европа Владимир Данаилов, изпълнителен директор и член на УС на Фонда на фондовете В опит да намали икономическите щети от COVID-19 Фондът на фондовете (ФнФ) разработи кризисна гаранционна схема и адаптира съществуващи финансови инструменти (ФИ) в подкрепа на един от най-уязвимите сегменти на икономиката – малките и средните предприятия (МСП). Паралелно се подготвя за новия програмен период 2021 – 2027 г., където се очаква европейските средства за ФИ да нараснат още повече. Как безпрецедентната финансова криза промени приоритетите на дружеството, какви са ползите от финансовите инструменти и възможностите за инвестициите в публични и частни проекти, насочени към подобряване на транспортната инфраструктура и икономическите зони – разговарям с новия изпълнителен директор и член на УС на дружеството Владимир Данаилов. – Г-н Данаилов, как ФнФ подкрепя икономиката и каква е ролята на финансовите инструменти, които разработвате и управлявате? «Основната разлика между дяловото и кредитното финансиране е, че първото носи голям риск и възможност за голяма печалба при успех, а второто – умерен до нисък риск и ограничена възможност за печалба.» – Фондът на фондовете подкрепя икономиката по най-универсалния начин – чрез финансов ресурс. Ние сме дружество, чийто принципал е Министерството на финансите. Наша основна задача е да реализираме политики за развитие, финансирани с европейски средства. Правим това чрез структуриране и управление на финансови инструменти. За разлика от безвъзмездната помощ, те се прилагат на принцип, възможно най-близък до пазарния механизъм. Чрез грантове дадена община или частна организация получава финансов ресурс, но няма ангажимент да го върне. При финансовите инструменти идеята е, че даден проект трябва да бъде структуриран и икономически обоснован, така че да носи възвръщаемост. Осигуряваме инвестиционна подкрепа чрез кредити, гаранции или дялово участие. Често използваме тези различни категории финансови инструменти в комбинация. На пазара работят 16 наши инструмента, договорени с четири оперативни програми в България. – Какви са плюсовете за икономическото развитие и бизнесите? – От една страна, използваният ресурс от оперативните програми веднъж се влива в икономиката, подкрепя частни и публични организации. След това той се връща във ФнФ, тъй като е под формата на кредит или дялова инвестиция. Върнатите средства от финансираните проекти, както и потенциалните други приходи от тях могат да се използват отново за подкрепа на други получатели и проекти. Така финансовите инструменти дават възможност за „рециклиране“ на средствата и те могат да бъдат използвани повторно. От друга страна, финансовите инструменти работят на принципа на комбинация между публично и частно финансиране. То стига до крайния получател чрез финансови посредници, които също имат ангажимент да осигурят допълнителен частен ресурс. По този начин ефектът от финансовите инструменти се мултиплицира, а средствата се насочват към икономически жизнеспособни проекти. Част от финансовите инструменти застъпват още една сфера на подкрепа, в която частното финансиране обичайно е ограничено поради по-високия рисков профил на крайните получатели. Такива са например стартиращите предприятия. Стартирането на бизнес е предизвикателство за всеки предприемач. Това е период, в който е необходимо финансиране, за да се закупи машина или да се наеме още един инженер. Стартиращият бизнес обикновено не би могъл да се финансира сам и това би го направило уязвим, неконкурентен, дори би създало предпоставки да фалира. От друга страна, банките се притесняват да отпуснат кредити на фирми, които са без бизнес история или имат по-висок рисков профил. Точно тук е и нашата роля. Фондът на фондовете поема риска, за да могат тези крайни получатели да имат достъп до финансиране при облекчени условия. 32 7 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ФИНАНСИ 33 «За да се позиционираме на картата като технологичен център, чрез дялов инструмент насърчаваме както стартиращи, така и зрели компании, на които им трябва подкрепа да направят следващата голяма стъпка в развитието си като експанзия на международния пазар.» – Какво дължи предприемачът, ако стартъп идеята не се реализира успешно? – На всеки бизнес, особено на стартиращия, може да се случи по една или друга причина да не успее да се развие. Ако за финансирането си компанията използва обикновен кредит, тя трябва да го върне с лихва. Ако не успее да изплати заема, банката ще продаде обезпечението си и случаят ще приключи. Ако обаче използва дялово и квазидялово финансиране, компанията си поделя риска с инвестиционния фонд. Инвеститорът знае, че ако инвестицията е успешна, ще получи много повече средства от тези, които е дал. От друга страна, ако проектът се провали и фирмата фалира, той ще получи само ликвидационен дял. Това е основната разлика между дяловото и кредитното финансиране – първото носи голям риск и възможност за голяма печалба при успех, а второто – умерен до нисък риск и ограничена възможност за печалба. Инвестиционните фондове, които структурираме, позволяват на инвеститорите, включително ФнФ, да разпределят риска си в десетки, понякога стотици компании. По този начин, ако част от фирмите в портфейла на фонда не оцелеят, вероятността той да възвърне основното финансиране и да реализира печалба от целия портфейл е значително по-голяма. – В средата на април 2020 г. ФнФ мобилизира ресурс в отговор на икономическите последици от COVID кризата и представи нов гаранционен продукт. Какво предвижда гаранционната схема и кога ще започнат да се отпускат кредитите, които бяха определени като „необикновени“? – COVID кризата промени значително плановете на дружеството. Динамичната година наложи бързо разработване на нов инструмент, както и адаптиране на съществуващите за справяне с икономическите последствия от безпрецедентната криза. Фондът на фондовете структурира изцяло нов гаранционен продукт – „Портфейлна гаранция с таван на загубите за преодоляване на последствията от COVID-19“, за предоставяне на ликвидна подкрепа на малки и средни предприятия, развиващи дейност в различни сектори, включително в тези, които са най-засегнати от кризата, като транспорт, търговия, туризъм и др. На банки партньори се предоставят гаранции на обща стойност 158 млн. лв., с които се обезпечава портфейл от нови кредити в размер до 790 млн. лв. в рамките на настоящата година. Ще могат да се предоставят както оборотни кредити, така и дългосрочни инвестиционни заеми до максимум 10 години. Ние предлагаме гаранция до 80% от размера на всеки кредит, срещу което съответната банка трябва да предложи финансиране при преференциални лихви и занижени изисквания към обезпеченията. Предвижда се и възможност за удължен гратисен период по главницата. Девет банки подадоха заявление за партньорство. Целта е в началото на есента на 2020 г. тези кредити да стигнат до крайните потребители. СЪДЪРЖАНИЕ 7• 2020 33

Copied successfully!