Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

48 2X2 СЪБИТИЯ

48 2X2 СЪБИТИЯ HyperLOG 2020 Проведен за първи път през 2019 г., форумът привлича мениджъри от логистичната индустрия в Европа, които споделят своя опит в презентации, дискусии и разнообразни панели. Стартиращи компании от региона на ЦИЕ представят своите решения за бизнеса пред 300 мениджъри от бранша. През тази година се очаква HyperLOG да се проведе в Серок (Полша) на 22 и 23 септември. В рамките на двудневната конференция ще бъдат засегнати актуални тенденции и теми, свързани с транспорта и логистиката. Предвидено е и обособяване на зона, където ще бъдат представени технологични решения за логистичния сектор. DELIVER Europe 2020 След четири издания в Люксембург, Берлин, Лондон и Лисабон, през тази година DELIVER ще се проведе на 8 и 9 октомври в Амстердам (Нидерландия). Събитието събира на едно място мениджъри от Европа, управляващи веригите на доставки на популярни брандове, експерти от сектора на ритейла и от сферата на електронната търговия. Дванадесет ключови лектори ще споделят своите добри практики и мнения за текущото развитие и промените в електронната търговия. По време на двудневното събитие са предвидени дискусии и презентации на актуални теми, свързани с хода и развитието на логистичната индустрия. Предвид променящите се международни ограничения за пътувания и в интерес на здравето и безопасността на посетителите, организаторите на събитията информират, че форумите могат да бъдат отложени. КНИГИ Наръчник за кръгова икономика Как промените към кръгова икономика могат да оптимизират бизнес моделите и веригите на доставки? Как използваните ресурси могат да се управляват по-ефективно? Тези въпроси засяга авторът на „Наръчник за кръгова икономика“ (A Circular Economy Handbook) Кетрин Уитман във второто издание на книгата. В труда се разглежда цялостната рамка за разработване на инструменти, с които могат да се поддържат веригите на доставки и бизнес моделите. С реални примери в редица пазарни сектори, заедно с теоретична информация, е описан бързо развиващият се модел на кръговата икономика. Кетрин Уитман е гостуващ преподавател в университета в Хъдърсфийлд (Обединеното кралство), сътрудник към Висшия институт за логистика и транспорт (Великобритания) и заместникпредседател на неговия Форум за околна среда и устойчивост. Здравословна и безопасна работна среда в логистиката Авторът на книгата „Здравословна и безопасна работна среда в логистиката“ (Health and Safety in Logistics) Джери Руд разглежда от своя гледна точка всеки аспект на здравословните и безопасни условия на труд, с акцент върху складовете и транспортната индустрия. В книгата са обхванати съществени области, включително оценки на риска, безопасност на работа в склада и избягване на опасности при транспортни операции. Авторът дава информация за това как да се избегнат потенциалните трудови инциденти и как да се създаде възможно най-безопасна работна среда. Джери Руд е експерт по логистика и управление на веригите на доставки с над 25-годишен опит в бранша. Работил е с компании като Ford, Peugeot, Wincanton и централната банка на Обединеното кралство. 48 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ABSTRACTS IN ENGLISH 49 QUALITY OF EPAL PALLETS IS A GUARANTEE FOR SECURITY IN LOGISTICS What are the advantages of the original EPAL Chairman of National Committee EPAL – Bulgaria, pallets, and how can they come out cheaper to you Greece, Romania, and Mr. Martin Simeonov, Executive Director of National Committee EPAL – Bul- than the regular wood grilles? Why are false pallets dangerous to people’s health, transport, and the integrity of goods, and what financial damage can we “If the goods are delivered on counterfeit EPAL garia, Greece, Romania. suffer therefrom? How do we distinguish an original pallets, whether in Bulgaria or abroad, the delivery EPAL pallet from a counterfeit one, and where do will be refused and the goods returned,” Mr. Simeonov says candidly. “This leads to serious troubles the fake pallets in our country basically come from? About these and other issues related to the most and huge financial losses. Therefore, the use of certified EPAL pallets is highly used pallets in Europe, we talk to Mr. Kiril Vassilev, recommended.” ORIGINAL PRODUCTS REQUIRE MASTERFUL SOLUTIONS When the ‘wind of change’ blew across Bulgaria in 1990, the Chicheklievi family worked at the In- showcase. Today, the factory is a modern manufac- year they managed to produce their first refrigerated stitute of Refrigeration and Air Conditioning. Mr. turing facility with automated machines, and their Bozhidar Chichekliev was a refrigeration design engineer, and his wife Mrs. Lily Chicheklieva was an country.“We are focusing on the rapid manufactur- products have long since crossed the borders of our electrical engineer in charge for testing the refrigeration appliances in the laboratories of the Institute. Chicheklieva. “We strive to be speedy and flexible ing and transportation to the retail outlet,” says Ms. The new development opportunities drove them into because our customers want to quickly open their retail outlets and to start their business. I think that in private business. Together with other like-minded persons, they established in 1992 the Cooperative Bratya Chicheklievi, and in September of that innovative the future our prime focus lies on manufacturing and products.” BULGARIA IS THE RIGHT PLACE FOR MANUFACTURING WITH SHORT SUPPLY CHAINS LOGISTIKA magazine talks to Mr. Stamen that we are a very good and attractive destination Yanev, Executive Director of the Bulgarian Investment Agency (BIA), about how the COVID-19 pan- manufacturing facilities are moved at close distanc- for nearshoring. Managers are well aware that when demic changed the priorities BIA, and the agency’s es, the transportation and logistics guarantee faster readiness to start the competition with other European countries to attract investment. “We are focused our strong industries – IT, automotive, logistics, trans- deliveries. We will also conduct webinars to present on presenting our country as a destination that could port, tourism. Despite the possibilities of digital communications, meetings with people will continue to be shorten the supply chains. We are about to hold a series of events related to the marketing of Bulgaria as decisive in investment decisions. Managers need to a suitable environment for the shift of manufacturing facilities. At the investment forums, we will prove in our business card is real,” says Mr. listen to us, trust us, and make sure that what is shown Yanev. ELECTRONIC CONSIGNMENT NOTE – EXPECTATIONS AND QUESTIONS The Ministry of Transport, Information Technology, and Communications (MTITC) prepares the operators in the supply chain agree to work with e- to prefer the electronic consignment note? Will all necessary documents for the introduction of electronic consignment notes (e-CMR). At the first stage per? Whose experience will be used? Will there be a CMR, or they will duplicate the documents on pa- they will apply to domestic transport, and later to the test period, and if any, how long it will last? international one. The documents, which will govern the legal status and use of electronic consign- the opinions of three representatives of the freight for- In this issue of LOGISTIKA magazine, we publish ment notes in Bulgaria, are being discussed with warding industry: Mr. Yavor Pantaleev, Chairman of representatives of the business. the Board of Directors of the Bulgarian Association for The idea to replace the paper documents with Freight Forwarding, Transport and Logistics (NSBS), digital ones was met with many questions and concerns: Will the normative document offer enough arters Logistics, and Mr. Stanislav Dimitrov, Managing Mr. Nikolay Bozhilov, Executive Director of Unimasguments for the customer, who pays the transport, Director of Cargo Planet. 12 18 24 27 FLOWER COMPOSITIONS IN LOGISTICS How does one plan and organize the transport of fresh and potted flowers from different destinations? How do the most exciting auctions abroad work, and how is this industry changing? These questions were answered by the company Trakiysko Tsvete (Thracian Flower) 2002 OOD. The family business has a 30-year market history. The company has its own greenhouse and a modern facility near Pazardzhik, and a warehouse facility in Sofia, where one can see different types of plants and flowers, arranged on special countertops and racks. In refrigerated chambers are stored the cut flowers and branches. The plants and flowers are imported into Bulgaria from the Netherlands, Turkey, Ecuador, and some African countries. The distribution network of the company covers the entire territory of Bulgaria. 30 СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2020 49

Copied successfully!