Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

36 FREIGHTTECH

36 FREIGHTTECH 2020 FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа Пазарът на автомобилните превози в Европа, който е трети по големина след Китай и САЩ, се оценява през 2020 г. на около 354 млрд. евро. Товарният автотранспорт генерира 6% от емисиите на въглероден двуокис (СО2) в Европейския съюз, като 21% от пробега на всеки автомобил е празен, т.е. не носи никакви приходи. Според Световната банка и IRU 40% от шофьорите на камиони в Германия ще се пенсионират през следващите 7 години, което ще доведе до недостиг на около 150 хиляди водачи, а за целия ЕС той може да надхвърли 200 хиляди, което е сериозен проблем за развитието на най-важния в Европа вид транспорт. Пандемията КОВИД-19 ще забави внедряването на автономните автомобили с няколко години и това още повече ще задълбочи проблема с липсата на шофьори. Единственият средносрочен вариант за подобрение на икономическите резултати от автомобилните превози са новите дигитални FreightTech инструменти, които ще оптимизират използването на превозния капацитет, като намалят празните пробези и непроизводителните рейсове. Ролята на СУТ, транспортните борси и електронните пазари Дигитализацията отрежда все по-важно място на системите за управление на транспорта (СУТ-TMS), транспортните борси (exchanges) и електронните транспортни пазари (marketplaces). Най-сериозен глобален дял продължават да имат американските транспортни дигитални екосистеми, но Европа напоследък също ускорено внедрява най-новите технологии – геолокацията, компютърното зрение, виртуалната и добавената реалност, и се бори да наложи своите решения на световната транспортна сцена. Дигитализацията на товарните автопревози стимулира основните участници да намерят нови технологични решения, които да автоматизират търсенето и предлагането, работните процеси и прозрачността на движението на моторните превозни средства. Ще използвам разделението на консултантската компания Roland Berger, като ги класирам в четири основни групи от традиционни логистични „играчи“ и спомагателни технологични доставчици, добавяйки новите напредничави стартъпи, които променят много бързо транспортния дигитален домейн (вж. схемата). Европейски лидери в СУТ са Alpega Group и Transporeon Group. Alpega Group е холдингова компания на инвестиционната група Castik Capital, която притежава бившата Wolters Kluwer Transport Services (Transwide, Bursa Transport, Teleroute, 123Cargo), платформите Tendereasy и Inet-Logistics – динамично, много популярно SaaS решение сред малкия и средния бизнес в Австрия, Германия и Швейцария, а вече и на други места по света. Transporeon Group пък е водещата дигитална система на германския и континенталния транспортен пазар, чийто мажоритарен дял беше придобит от капиталовия фонд TPG Capital през 2016 г. Transporeon започва съществуванието си като транспортна борса, но постепенно прераства в цяла екосистема от решения, предназначени да улеснят работата на товародатели и превозвачи при възлагането на контрактен и спотен бизнес – стратегически транспортен сорсинг, спот търгове, автоматична селекция на превозвачите с възлагане на бизнес според зададените критерии, слот-букинг на разтоварна врата в дистрибуционните центрове, самофактуриране и много други оперативни и аналитични функции. Дигиталните „разрушители“ (Disruptors) Европейският логистичен пазар се характеризира с голяма фрагментация, липса на общоприети стандарти за обмен на данни и сериозна липса на доверие между участниците в информационната верига. Въпреки това появата на авангардни стартъпи с нови дигитални платформи и прецизни алгоритми за планиране и оптимизация на транспортния процес е мощен катализатор на дигитализацията, който бързо тласка развитието на пазара напред. Такива компании са автомобилният дигитален спедитор за комплектни товари Sennder от Германия с клонове в Италия, Испания и Полша, който само преди няколко дни се обедини с френския си конкурент Everoad, InstaFreight, френската СУТ – Shiptify, нидерландския електронен пазар за автомобилни превози Quicargo, както и с клоновете на Uber Freight и uShip в Европа. Първата година на работа на Uber Freight в Нидерландия и Германия показва сериозна финансова загуба, а ексклузивното петгодишно споразумение за сътрудничество между uShip и DB Schenker все още не е донесло бленуваните плодове. PTV Group пък набира все по-голяма скорост в планирането на първата, средната и последната миля при системните автомобилни превози и в градската логистика. 36 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

FREIGHTTECH 2020 37 The Road FreightTech ecosystem TMS providers: Alpega Group,, Transporeon Group, SAP, Lbase, ,3T Logistics Telematic/Tracking providers: Cargoclics, FleetBoard, Novacom, Transics, Trimble, Frotcom Със съдействието на: Freight/ Freight forwarders: Carriers: Fleet exchange platforms: DSV Panalpina, LKW Walter, DHL, Willi Betz, Girteka Management Teleroute, TIMOCOM, Keuhne+Nagel, DB Schenker system providers: Trans.eu Onfleet, OptimoRoute, Samsara, Tender platforms: 3PL/4PL service providers: CEP service providers: Business TenderEasy, DHL, Hellmann, Schnellecke (Courier, Express, Parcel) intelligence & Ticontract, Group, C.H. Robinson DHL, FedEx, Hermes, UPS data providers: Freightender, Evertracker, Winmore.app Projerct44, Shippeo, SupplyStack Warehouse management Automation solution providers: system providers: Autostore, IBM, Rethink Robotics TradeGecko, Oracle, Zebra Incumbent players Supporting service providers Бъдещето на автомобилната логистика Много от сегашните и бъдещите дигитални екосистеми в автомобилната логистика и транспорт ще търсят синергия или технологични надграждания, работейки за общоприети стандарти за обмен на данни – например чрез приложни програмни интерфейси (API), като поставят ударението върху три основни черти в бъдещото им развитие – интелигентност, автоматизация и интеграция. Процесът на изкупуване на авангардни стартъпи и скейлъпи от глобалните транспортни оператори ще засили тяхната дигитализация, но е твърде вероятно найдобрите решения да са под формата на неутрални дигитални платформи за разпределена употреба, които да бъдат част от по-широки дигитални екосистеми за търговия и доставки, интегрирани с финансови продукти за оборотен капитал и разплащания. Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ изпълнителен директор и председател на СД на Юнимастърс СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2020 37

Copied successfully!