Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

16 МЕНИДЖМЪНТ

16 МЕНИДЖМЪНТ Гарантираната товароносимост на EPAL палет е 1500 кг – Колко производители в България произвеждат EPAL палети? – През годините броят на лицензите у нас се промени. Имали сме периоди само с 2 лицензирани фирми, а понякога са били 10. Важно е не количеството, а качеството. В момента лицензираните производители в България са 4 – Палетен‘24, Поли‘98, Спиро и Удекс. Всички те са дългогодишни лицензианти и са се доказали като сериозни производители, които стриктно спазват регламентите на EPAL. Всеки производител на палети у нас може да кандидатства за лиценз, ако отговаря на определени условия. Както всеки друг бизнес, така и тук има конкуренция. За да успееш, трябва да бъдеш гъвкав и да посрещаш нуждите на логистиката. Изисква се постоянство, лоялност, спазване на правилата и най-вече качествено производство. EPAL е единствената палетна структура в света, която не търпи компромис с качеството, и затова често производителите на палети не могат да се справят с това предизвикателство. За мнозина от тях е по-лесно и икономически изгодно да произвеждат обикновени скари, а по-дръзките фалшифицират палети, макар и в разрез със закона. – Как се борите с фалшификаторите? Помага ли Ви държавата, или само стои и гледа? – Използваме всички законови мерки. Работим съвместно с адвокати, митници, икономическа полиция, патентно ведомство, средства за масова информация. Отделно бизнесът и нашите пазарни анализи помагат много в разкриването на фалшификатите. За съжаление, у нас има случаи, когато откриваме големи количества фалшиви палети в складове на фирмипотребители на палети със сериозна репутация. Но често всичко е дотам. Правим каквото можем това да бъде спряно или поне минимизирано. Имаме информация за фалшификатори и предстоят проверки съвместно с компетентните органи в редица складове, а при установяването на нарушения ще има съответни санкции. Трябва да се намеси и държавата. Митниците например проверяват камиони от Украйна с палетни доставки, но често оттам минават камиони с фалшиви палети. Независимо от всичко ние регулярно провеждаме семинари и обучения на митнически служители, логистични фирми, големи вериги и складови работници. «За съжаление, у нас има случаи, когато откриваме фалшиви палети в складове на фирми със сериозна репутация.» – Откъде идват фалшификатите? – По-голяма част от фалшивите палети пристигат от Украйна. В България също има нелицензирани фабрики и цехове, които ги произвеждат, и в зависимост от търсенето нелегално ги маркират с различни печати на палетни организации – EPAL, UIC, EUR и др. За съжаление, в близкото минало имаше и лицензирани от EPAL фирми, които произвеждаха фалшиви палети. Притежаваха сертификата само фиктивно – за авторитет и доказателство пред клиентите. Далеч по-изгодно и печелившо им излиза да спестят материал и да произведат и брандират некачествени палети на ниска цена, отколкото да бъдат равнопоставени с коректните производители. Реално тези фирми не произвеждаха и не декларираха EPAL палети, а всъщност продаваха скари като такива. Сега се стремим да избегнем тази порочна практика, затова лицензираните фирми са малко и под стриктно наблюдение от Асоциацията. – Как може да се промени законодателството, за да стане борбата с фалшификаторите по-ефективна? – Закони има, проблемът е в тяхното прилагане. Трябва фалшификаторите да бъдат преследвани и да има ефективни наказания. За съжаление, не е точно така и сред тези хора витае чувството за безнаказаност. Институциите трябва да работят съвместно в полза на обществото и да защитават правата на тези, които години наред се борят да изградят име с постоянство и работа. EPAL е запазена марка, но често фалшифицирането є у нас остава безнаказано. Необходими са ефективни действия, мерки, дори присъди срещу нарушителите. Държавните органи трябва да проявяват повече инициатива. В развитите европейски държави нарушителите не са толкова дръзки и процентът на фалшификати е далеч по-нисък. От една страна, манталитетът на европейците е различен от нашия, а от друга – законите са 16 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

МЕНИДЖМЪНТ 17 „Основният атрибут, който доказва автентичността на палетите EPAL, е специална метална скоба с гравиран печат EPAL.“ строги. В България до голяма степен законите са заимствани от европейските. Разликата е, че там те се прилагат и институциите работят ефективно. – Често на ръководители на организации и фирми се налага да вземат трудни решения. Какъв е Вашият ръководен стил? – Принципно съм деен човек, а предвид позицията ми и динамиката на работата често се налага да решавам бързо разностранни, понякога тежки казуси. Това е задължително, когато се касае за развитието на организацията и индустрията като цяло. Житейският ми опит показва, че когато се влага разум, решенията се вземат бързо и гъвкаво и същевременно са по-резултатни и правилни. Трудно се вземат решения, когато ръководиш водеща организация в сферата на логистиката, особено при иновативните подходи. Но най-важното е да поемеш отговорност след това. Изисква се рутина. Разбира се, никой не се е родил научен и понякога всички допускаме грешки. Но животът учи и ние трябва да следваме и помним неговите уроци и правила. Само така ще ставаме по-добри. И в заключение, ако човек не може да организира и ръководи собствения си живот и да взема решения в личен план, тогава той не би бил добър лидер и ръководител. – Кое е любимото Ви житейско правило? – Ако хвърляш кал, няма как ръцете ти да останат чисти. Затова работє честно, чисто, труди се безусловно и следвай мечтите си. Само така ще успееш. Не поглеждай в чуждата паница и не завиждай на успелите хора – не знаеш през какво са преминали те. Учи се от тях. И не съди неуспелите, а постави себе си на тяхното място. Всеки човек, когото срещнем в живота си, може да ни научи на нещо. Васил ВАСИЛЕВ

Copied successfully!