Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 6 / 2020

 • Text
 • Forwarding
 • Supplychain
 • Distribution
 • Warehousing
 • Transport
 • Shipping
 • Maersk
 • Schenker
 • Pallets
 • Volkswagen
 • Freighttech
 • Bulgaria
 • Logistics
 • Caddy
 • Epal
Четете в броя: * Качеството на палетите EPAL е гаранция за сигурност в логистиката. * Електронната товарителница: критични точки и въпросителни. * FreightTech компаниите в логистиката на автомобилните превози в Европа. * Оригиналните продукти изискват майсторски решения. * Пет подхода за дигитализиране на логистиката. * и още...

10 НОВО В BG

10 НОВО В BG През 2021 г. Орбико ще се премести в нов модерен център за дистрибуция Логистичният комплекс се изгражда на стратегическа локация и ще консолидира цялата дейност на компанията в София Базата е разположена върху парцел от 57 дка, общата разгъната застроена площ е 34 600 кв.м, от които 4000 кв.м са офисни площи клас А, представляващи 5-етажна административна сграда с включена кантина на две нива и 8000 кв.м темперирана зона. Останалите застроени площи са предвидени за сух склад и автоматизирана зона за пикиране. За проекта и заложените в него процеси разговаряме с Марио Асенов, мениджър Поддръжка и управление на проекти в Орбико България. – Г-н Асенов, какво в развитието на Орбико България доведе до решението за изграждане на нова логистична база? – В момента Орбико присъства на 20 европейски пазара, а на българския е от 17 години. В България дистрибутира над 5000 продукта на 30 компании до 20 000 обекта в цялата страна, като работи с водещи брандове на пазара. Като водеща компания в областта на логистичните услуги и дистрибуцията на бързооборотни стоки поддържаме висок стандарт на услугите, които предлагаме, удовлетворявайки нормите и изискванията на нашите клиенти и партньори. Динамичното ни разрастване наложи да увеличим базовия си капацитет, като само в последните няколко години наехме допълнителни складови площи на различни локации във и около София с общ капацитет 13 500 кв.м. Това разрастване неизбежно породи идеята да консолидираме цялата си дейност на едно място, което да е с много добра локация и да ни позволи да въведем високи технологии в складово-логистичната си дейност. Вярваме, че обединявайки всички наши бази в София в един по-голям и модерен Логистичен център, ще станем още по-добри в това, в което сме най-добри – да бъдем водещ дистрибутор на пазара. – Как избрахте логистичната точка за логистичния комплекс? Какви са неговите комуникативни плюсове? – Още в самото начало, когато се породи идеята за консолидиране на цялата ни дейност в София, нямахме никакви колебания, че фокусът ни за избор на локация трябва да бъде насочен към Източната дъга на Околовръстния път. Тази логистична точка дава много предимства за нашия бизнес – мястото предоставя бърз достъп до всички магистрали, а както е известно, не са много парцелите с подобни характеристики. Това ще улесни доставките до нашите бази и клиенти в цялата страна, в същото време локацията е и в града, което от своя страна облекчава обслужването и на локалните ни клиенти. Районът отговаря изцяло на нашите нужди и е „апетитна“ локация за бизнеси, подобни на нашия, доказателство за това е новостроящият се в съседство Логистичен комплекс на СТАД. – Кой е авторът на проекта? Какво е характерно за този проект? – Проектът е разработен от архитектурно студио Иво Петров – Архитекти и изцяло отговаря на нашите изисквания. Характерното при този проект е, че инвестиционната схема е Built to suit and lease – наложена в европейската практика от много години, но в България все още не е много популярна. Инвеститор е Софкор Лоджистикс, с който имаме дългосрочен договор за наем с опция за придобиване. Главен изпълнител е Кордеел България. 10 6 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

НОВО В BG 11 «Вярваме, че обединявайки всички наши бази в София в един по-голям и модерен Логистичен център, ще станем още по-добри в това, в което сме най-добри – да бъдем водещ дистрибутор на пазара.» – Какви структурни решения залагате в базата? За съхранението на какви типове стоки и какъв тип логистични операции? – Ние в Орбико предлагаме различни видове услуги спрямо нуждите на нашите клиенти и партньори – дистрибуция, 3PL, мърчандайзинг и други. За да отговаряме на спецификите за съхранението на продуктите, складът е разделен на две зони – зона за обслужване на 3PL услугите и сух склад за високо складиране. Предвидена е и темперирана зона. Според нуждите на различните бизнеси складът ще разполага с различен тип рампи – 37 броя с хидравличен нивоизравнител, от които 10 са комбинирани за обслужване на тежкотоварни транспортни средства и бусове, и „марина“, която позволява обслужване на по-малки бусове и транспортни средства. – Промени ли COVID-19 вижданията Ви за операциите, които трябва да бъдат заложени в проекта, за да сте по-гъвкави при подобни кризи? – Орбико България е компания, която работи с изграден екип от специалисти в областта. Това ни позволява да бъдем гъвкави и бързо да се адаптираме спрямо създалите се кризисни ситуации, без това да влияе значително на процесите ни на работа. Опитът, който придобихме от ситуацията, предизвикана от COVID-19, ни накара да помислим и в посока какво можем да променим, така че да не бъдем уязвими от евентуална подобна нова криза. На базата на това и на заложените вече автоматизации взехме решение, че в новия Логистичен център режимът на работа трябва да е двусменен, а не трисменен както досега. Това би намалило риска от преки контакти между нашите служители при възникнала сходна кризисна ситуация. Също така, не на последно място, все посъсредоточено разработваме подобрения в електронната ни търговия. – Какво оборудване и техника ще улеснят процесите в склада? – При дистрибуцията на стоки важна роля имат центровете за дистрибуция, тъй като в тях се поддържат необходимите запаси за бързо удовлетворяване на търсенето от клиентите. Тъй като за нас найважни са клиентите и партньорите, обособихме различни зони, съобразени с изискванията и нормите за съхранението на техните продукти. В обем една трета от складовата площ предвидихме темперирана зона с прецизен температурен режим на съхранение, в който, засега, планираме да съхраняваме хранителните и шоколадовите изделия, които обслужваме. Също така зона за съхранение на цели палети и обособена автоматизирана зона за комисиониране на поръчки. Операциите, включени в комисионирането, са пикиране на цели палети от зоната за съхранение и комисиониране на сборни палети от автоматизираната зона. Като автоматизация сме заложили зона с различни решения и управление на процесите, като Pick by light, Lean lift машини и конвейерни съоръжения за вътрешен трансфер на стоките. Всички предвидени процеси ще бъдат управлявани от софтуер, който ще ги приоритизира по предварително заложени от нас алгоритми. – Какво е характерно за софтуерната система, с която ще се управлява работата в склада? – Софтуерната система, която използваме, позволява много функционалности, с което ни дава голяма гъвкавост при управлението на всички процеси. Характерното за нея е, че ще бъде обвързана с останалите системи, които използваме, както и с TMS системата, която ще интегрираме, като това ще улесни управлението на логистичните процеси. – Заложени ли са в проекта бъдещи увеличения на обемите на дистрибуция на компанията? – Ние непрекъснато се стремим да разширяваме портфолиото си, точно затова още на етап проектиране държахме сградата да позволява промени спрямо етапите от нашето развитие и заложихме в нея функционалности, които да допринесат за това. Нарастването на обемите не би могло да ни притесни, дори напротив – мотивира ни и ни доказва, че консолидирайки бизнеса ни в нов по-голям Логистичен център, вървим в правилната посока. Към момента имаме планове за разширяване на дейността си и това е предвидено като допълнителни капацитети в проекта, но когато настъпи моментът, ще съобщим в публичното пространство за това. Богиня МАТЕЕВА СЪДЪРЖАНИЕ 6• 2020 11

Copied successfully!