Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 5 / 2020

  • Text
  • Distribution
  • Supplychain
  • Warehousing
  • Transport
  • Logistics
  • Dexion
  • Longspan
  • Freight
  • Sprinter
Четете в броя: * ОЙРОШПЕД навършва 30 дълги и ползотворни години - разговаряме с основателя на компанията Стоян Стоянов. * Кои вериги на доставки се счупиха най-бързо? - според д-р Иван Петров, управител на Транс Експрес. * Иван Глухаров разказва за развитието на МАНДРА ООД, която изнася нетрадиционни млечни продукти за ЕС. * Познаваме логистичните процеси в детайли... * Когато позабравените дезинфектанти взривиха пазара... * и още...

22

22 ДИСТРИБУЦИЯ ВИЗИТНА КАРТИЧКА Димитър Маринов е възпитаник на норвежката гимназия Schola Osloensis. Продължава образованието си с „История“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и в УНСС – „Международни финанси“. Бил е началник на митницата на Летище София и директор на районно митническо управление – София. През октомври 2002 г., заедно със съдружник, основават Скантек. Покъсно става едноличен собственик на фирмата и тя се преименува на Сканклийн. Собствена логистика В своята стратегия ръководството залага на наемането на складови площи и инвестира в собствено оборудване. Разполага с пет складови бази – в София, Пловдив, Варна, Бургас и Банско. Централната и найголяма складова база е в столицата и е с капацитет 550 палетоместа. В другите градове складовете са с капацитет между 20 и 50 палетоместа. Организацията в складовете е строго съобразена с изискванията за съхранение на различните продукти. Най-голяма площ заемат произведените от целулоза – кърпи за ръце, индустриални кърпи, тоалетна хартия и др. В складовете има и леснозапалими химически препарати, и козметика, което задължава да се спазват строги правила и мерки в организацията на съхранението и разпределението на стоките. За по-лесна и бърза организация в складовете се използват мотокари и палетни колички. Всекидневно се изпълняват между 85 – 100 поръчки за цялата страна, като 90% от тях излизат от склада в София. Фирмата развива собствена логистика и поголямата част от доставките изпълнява със свой транспорт. Автопаркът включва 16 автомобила, 2 буса и лекотоварен камион с падащ борд. Доставките се изпълняват в срок до 24 часа със собствен транспорт. За по-отдалечените от складовите бази населени места (над 100 км) се използват услугите на куриерски фирми, които стигат до клиента в рамките на 48 часа. Повечето от партньорите на дистрибутора са европейски компании или имат производствени бази на Стария континент. За вноса се използва предимно сухопътен транспорт от външни логистични партньори. Времето от момента на подаване на поръчката до нейното получаване средно е около 10 дни. Сигурност и прогнозиране Продуктите трябва да притежават всички необходими документи за качество и безопасност при транспортиране и употреба. В складовите бази се спазват стандарти за безопасно съхранение и логистика на стоките, както и посочените от производителя за запазване качеството и търговския вид на продукта. Осигуряват се и нужните предпазни мерки за съхранението на стоки, отбелязани като „опасни“. „Имаме сигурността да работим с международни лидери в бранша. Непрекъснато наблюдаваме пазара и се стремим да отговаряме навременно на неговите нужди. В последните години това доведе до значително увеличаване броя на предлаганите от нас стоки. Стараем се да бъдем съпричастни към опазването на околната среда и да следваме световните тенденции в тази насока. Пример за това е и най-новата гама в асортимента ни – 100% биоразградими компостируеми продукти“, посочи изпълнителният директор. Увеличаването на асортимента от предлагани стоки и обемът на работа през годините налагат внедряването на нова, по-комплексна ERP система в началото на 2019 г. Въвеждането є е довело до по-ефективно прогнозиране на количествата за поръчка и оптимизиране на наличностите с цел намаляване на ненужните разходи. При прогнозирането под внимание се взема търсенето, базирано на предишни продажби; тенденциите за нарастване или спадане на търсенето в даден период (например сезонност, форсмажорни обстоятелства); честотата на поръчките към различни доставчици (т.е. периодът за прогнозиране), която се определя от условия като минимална сума за поръчка, разходи по доставка, водещо време и т.н. Въз основа на периодични анализи и на споменатите параметри се изчислява минимален наличен резерв за периода на прогнозиране. Кризисна трансформация В дистрибуторската фирма работят 29 служители. Основната част са заети в централния офис и към склада в София. В офисите във Варна, Пловдив и Бургас са заети двама или трима служители с по-комплексни задължения. Най-голямо предизвикателство с кадрите фирмата среща при намирането на търговски представители и особено за морския регион. Във всяка база е разположен и офис, но заради пандемията всички, работещи в него, са преминали на home office. „В офиса в София ходех само аз, няколко дни в седмицата – за преглед и подписване на документи, и счетоводител за получаване и обработване на счетоводни документи. Работните програми, които ползваме за поставяне и отчитане на задачите и за приемане и обработване на поръчките, се оказаха достатъчно добри. Чрез тях административните отдели работеха онлайн и комуникирахме лесно и пълноценно. И в бъдеще можем да поддържаме тази гъвкавост на работната среда“, споделя мениджърът. За складовете и служителите, отговарящи за доставките, работата продължила в обичайния ритъм, като са взети мерки за предпазване. Въведена е и забрана за влизането на външни лица в складовете и офисите. Редовно се дезинфекцират превозните средства и оборудването. Гена ЦВЕТАНОВА 22 5 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ДОБРАТА ПРАКТИКА 23 Трудните задачи изискват иновативни инженерни решения Да се оборудват 3 хладилни камери за работа при температура от -25 °С със стелажни системи, в комбинация със софтуерен модул. Тази задача получава инженерният отдел на лидера в складовото оборудване STAMH от гръцката фирма ALFA. На пръв поглед тя не изглежда сложна, но има една съществена особеност – складовете са в зона с повишена сеизмична активност, а стелажите трябва да са мобилни – тип Mobile Racking. Предизвикателства Гръцката фирма ALFA се занимава с производството и дистрибуцията на замразени хранителни продукти и тестени изделия. С над 40-годишна история, тя държи лидерска позиция на гръцкия пазар с повече от 50 регионални дистрибутори и над 11 000 обекта за продажба. Складовата є зона се намира в Козани, като системата от стелажи трябвало да бъде с много висока конструкция, така че да се постигне максимално уплътняване на склада и зоната за експедиция. Посредством стелажи тип Mobile Racking е следвало да се осигури максимално използване на складовото пространство, в което поддръжката на условия за съхранение е ресурсоемка. Инженерният проект бил за 3 хладилни камери, като в една от тях е обособена зона за експедиция с гравитачни стелажи за палети. Общият капацитет на склада е 4720 палетоместа с общо 22 мобилни бази. Теглото, което трябвало да носи всеки палет, е 1000 кг. Друго предизвикателство за STAMH се оказва специфичната конструкция на сградата, което налага част от стелажите – тип Mobile Racking, в едната камера да бъдат с различни парамeтери. Поради специфичните изисквания за сеизмично осигурени мобилни стелажи инженерите на STAMH проектирали специални допълнителни релси и законтрящи детайли, които да подсигурят системата срещу преобръщане при евентуално земетресение. По този начин са защитени както съхраняваните продукти, така и стелажната система. Теглото на складираните палети и големият брой нива на стелажите налагат скъсяване на единичните модули от стандартните 4 палета на ниво до 2 и 3 палета в едно ниво. Това от своя страна не намалило складовия капацитет, тъй като стеалжите от типа Mobile Racking осигуряват максимална плътност на съхранение, като елиминират множеството коридори за достъп. Коридор се отваря само там, където има нужда от работа на служителите. Високо постижение Специално за този проект бил предвиден и допълнителен софтуерен модул, който да позволява равномерно разделяне на работния коридор на няколко по-малки коридора с цел вентилация през нощта. Целият проект, включително специалният софтуерен модул, е реализиран в рамките на 3 месеца. Инсталирана е и допълнителна функционалност към софтуерения модул за дистанционна поддръжка, разработена от STAMH. Тя позволява дистанционна поддръжка и диагностика на софтуера на мобилните стелажи в цял свят. Мобилната стелажна система е сеизмично осигурена, с изградена допълнителна експедиционна зона с гравитачни ролкови стелажи за по-лесно и бързо товарене и разтоварване. Съвкупността от максималното уплътняване на склада, височината на стелажите, директния достъп до палетите и бързото зареждане на камионите за дистрибуция е помогнало на клиента да бъде изключително гъвкав и конкурентоспособен. Сравнение при складова площ 1700 кв. м Конвенционални складови системи: 594 палета Мобилни складови системи: 1098 палета Успешно решение СЪДЪРЖАНИЕ 5• 2020 23