Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

КАМИОНИ 5 / 2020

 • Text
 • Buses
 • Vans
 • Trailers
 • Commercialvehicles
 • Buggyra
 • Peugeot
 • Tatra
 • Sprinter
 • Raptor
 • Trucks
 • Scania
 • Ranger
 • Ford
 • Iveco
Четете в броя: * Доставки по време на пандемия през погледа на вносители на камиони и ремаркета. * Силвър Стар представи Mercedes-Benz Sprinter за международен транспорт. * Запознайте се с новото поколение MAN TGS. * Тест: През гори и реки с Ford Ranger Raptor. * Scania представя: Рентабилност на транспорта и нисък разход на гориво чрез CNG. * и още...

2

Информирайте се, за да вземете правилното решение Уважаеми превозвачи, Уморихте ли се от обещанията в бъдещо неопределено време за електрическа мобилност, за автономни машини и други прелести, когато пред вас стои неотложната задача днес или най-късно утре да станете поефективни, т.е. да намалите разходите си, както и да отговаряте на засилващите се екологични ограничения? Тези от вас, които работят само или предимно в страната, вече носят постоянно още една финансова тежест – тежестта на тол таксите, чиято стойност няма да намалява, напротив. И тази тежест е минимална за товарните превозни средства, които отговарят на най-високия емисионен клас – Евро-6. Проблемът е, че новите технологии, лансирани като по-чисти, са значително по-скъпи от конвенционалните, а нерядко са и по-капризни и трудни за експлоатиране. Затова те започват да се прилагат там, където превозвачът бъде насърчен финансово, независимо под каква форма, от държава, община или по други канали – случаи, каквито няма в българската практика. Според превозвачи дори придобиването на нова дизелова еврошестица единствено за вътрешни превози е напълно неоправдано, тъй като не се рентира по ред причини. Освен това то може да се окаже и инвестиция с висока степен на риск заради настроенията, които се подклаждат срещу дизеловите двигатели – решенията за засилващите се ограничения в Европа за достъп до определени части от населени места са поставени в ръцете на местните власти. Съществува решение, което в български условия успешно решава едновременно и двата проблема – за ефективността и за екологията. Скания България предлага CNG камиони и повече от 125 машини с марката Scania доказват своите качества при клиенти в различни краища на България. Без да претендират да са последен писък на технологичната мода, те са реалност с проверена и доказана работоспособност, икономически изгодни са и отделят по-малко вредности дори от най-новите дизелови Евро-6. Защо, въпреки това, тези камиони с характерното им зелено брандиране срещаме рядко, предимно в определени райони? Причините са различни, но основните, според нас, са две: ❐ Недостатъчното познаване на темата за камионите на природен газ (NG); ❐ Неравномерно и недостатъчно развита инфраструктура за зареждане с гориво. Всяко нещо, което не познаваме добре, не само може да поражда опасения, но създава и почва за спекулации и разпространяване на митове, каквито не липсват. Но дали не е пресилено да се говори за недоразвита инфраструктура в малка страна, в която метанстанциите са повече от 120? Зависи от гледната точка: мрежата, изградена през годините, е създавана според потребностите на леки и лекотоварни автомобили – т.е. за превозни средства с ограничени габарити и капацитет на резервоарите до около 30 килограма. При CNG камионите ситуацията е различна - дори соло машина може да бъде с дължина до 12 метра, а разрешената дължина на композиция, теглена от влекач, е 18,75 м. Дори на нас, за да осъществим някои драйв тестове, се е налагало да разкачваме влекача, за да успеем да се „мушнем“ и да го заредим с метан. Няма обща и достъпна информация за газостанциите, на които удобно и достатъчно бързо могат да зареждат товарни автомобили. Тук участниците на пазара са доста повече, отколкото в бизнеса със светлите горива, но наличните данни за зарядните станции най-често са откъслечни, за един или няколко обекта с общ собственик. Нерядко сведенията, на които ще попаднете в Мрежата, са остарели, неверни, някои обекти вече просто не работят. За да преодолеем това състояние, крайно неудобно и неизгодно и за превозвачите, и за търговците на метан, и за екологията, СКАНИЯ България, съвместно със списание КАМИОНИ, подготви това издание. В него събрахме информация за CNG камионите, които марката предлага в България, за финансовите параметри при тяхното придобиване и експлоатация, детайли от калкулация, която потвърждава финансовата изгода от използването на CNG камиони Scania, както и актуални данни за станциите в страната, където могат да зареждат товарните CNG автомобили. Знаем - настойчивите ни запитвания не са стигнали до всички газостанции или не всички от тях са успели да отговорят, затова и отпечатаната базата данни за тях няма да бъде съвсем пълна. Е, хубавото на общия проект е, че той не приключва с книжното издание, а ще продължи и в електронен формат, който позволява допълване и актуализиране. инж. Радослав ГЕШОВ 3

Copied successfully!