Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

КАМИОНИ 4 / 2020

 • Text
 • Man
 • Mercedes
 • Daf
 • Vans
 • Buses
 • Trailers
 • Transport
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Фредерик Олсон, управител на Волво Груп България: Действаме професионално при всякакъв сценарий. * Тест: 1000 километра с Volvo FH 540 XXL. * IVECO празнува 45-годишен юбилей. * Arctic Van Test 2020 на еднотонни ванове във Финландия. * Радостин Панков, главен мениджър на ПРИМА 91 ЕООД, за приоритетите. * и още...

38 92,8% от

38 92,8% от регистрираните през 2019 г. нови ванове в ЕС са на дизел Регистрации на нови лекотоварни автомобили 1 до 3,5 т през 2019 г. в Европа по вид гориво Вид гориво Електрически Хибриди Алтернативни Бензин Дизел Страна 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 Австрия 504 459 0 0 134 112 1800 2170 49 069 49 104 Белгия 400 263 45 18 1287 890 5418 7039 74 069 69 726 Великобритания 3427 1259 н.д. н.д. н.д. н.д. 4171 3710 358 180 352 356 Германия 6704 6006 312 124 2663 1852 14 942 16 920 280 333 260 279 Гърция 11 13 2 0 178 87 397 152 7384 6653 Дания 267 222 451 397 6 7 1487 1520 30 892 31 702 Естония 3 1 0 0 25 3 449 567 3948 4480 Ирландия 332 84 1 0 0 0 44 44 24 965 25 319 Испания 1937 1825 553 0 6429 3484 20 410 15 661 185 835 193 586 Италия 1046 644 1296 437 10 110 8220 9139 5530 166 134 166 667 Кипър 4 н.д. 0 н.д. 0 н.д. 342 н.д. 1965 н.д. Латвия 2 0 0 0 11 8 81 136 2602 2249 Люксембург 85 44 2 0 2 2 110 119 4890 4690 Нидерландия 1280 978 4 0 1548 1557 1208 809 72 355 75 831 Полша 130 42 2 1 1646 1595 6910 5528 60 903 61 649 Португалия 213 253 4 9 23 0 90 3 38 116 39 010 Румъния 54 23 8 0 18 20 429 391 22625 18 669 Словакия 23 18 0 0 69 132 352 952 8064 8024 Словения 41 н.д. н.д. н.д. 39 н.д. 764 н.д. 10 294 н.д. Унгария 75 123 7 0 3 11 751 581 25 369 22 008 Финландия 60 55 16 16 58 40 179 161 14 389 15 242 Франция 8087 8153 1861 760 1232 832 22 155 17 317 445 004 430 541 Чехия 33 22 3 0 620 505 1000 1123 18 151 18 101 Швеция 1389 755 10 0 1204 1080 745 844 50 468 53 949 EС 2 26 107 21 242 4577 1762 27 305 20 437 93 373 81 277 1 956 004 1 909 835 Норвегия 2016 1774 0 0 25 40 519 678 35 175 34 736 Швейцария 581 298 50 3 119 192 4246 3489 30 431 29 162 ЕАСТ 2597 2072 50 3 144 232 4765 4167 65 606 63 898 ЕС+ЕАСТ 28 704 23 314 4627 1765 27 449 20 669 98 138 85 444 2 021 610 1 973 733 1 Лекотоварни автомобили до 3,5 тона, включително микробуси; Словения и Великобритания не правят разделение между електрически и хибридни ванове. 2 Данни за България, Хърватия, Малта и Литва не са налични. От регистрираните през 2019 г. в ЕС нови ванове 92,8% са били с дизелови двигатели, 1,2% са били с електрическо задвижване, а 1,3% – на алтернативни горива. Данните са от статистиката на AC май 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

92,8% ОТ РЕГИСТРИРАНИТЕ ПРЕЗ 2019 Г. НОВИ ВАНОВЕ В ЕС СА НА ДИЗЕЛ 39 Статистиката на Асоциацията на европейските автомобилни производители (ACEA) обхваща товарните превозни средства с допустима максимална маса до 3,5 т. От нея се вижда, че през 2019 година на пазара в Евросъюза са пуснати и ванове с бензинови двигатели, като делът им е 4,4% от общия брой. За съжаление, България отсъства от тази статистика, въпреки че фигурираше в годишната статистика за регистрациите на нови ванове с 5985 броя. В статистиката за регистрациите според типа гориво през 2019 г. липсват данни и за Хърватия, Малта, Литва и Исландия. Електрическите ванове (ECV) съставляват 1,2% от общите продажби през 2019 година, а всички превозни средства с алтернативни задвижвания (APV) държат общо пазарен дял от 2,8%. Броят на регистрираните през 2019 г. в ЕС нови дизелови и бензинови ванове се е увеличил с 2,4% до 1 956 004 превозни средства. Ако се разглеждат основните пазари в ЕС, търсенето на лекотоварни автомобили на дизел се е увеличило в Германия (+7,7%), Франция (+3,4%) и Обединеното кралство (+1,7%). От друга страна, през 2019 г. регистрациите на дизелови ванове са спаднали в Италия (–0,3%) и Испания (–4,0%). 93 373 нови бензинови вана са регистрирани в ЕС през миналата година, което е с 14,9% повече спрямо 2018 г. С изключение на спада в Германия (−11,7%), търсенето на лекотоварни превозни средства на бензин се е увеличило значително, включително в Испания (+30,3%) и Франция (+27,9%). Регистрациите общо в двете държави съставляват половината от всички бензинови ванове, регистрирани в ЕС. Увеличение има и в Италия (+65,3%) и Обединеното кралство (+12,4%). При лекотоварните автомобили с алтернативно задвижване (APV) през 2019 г. с 22,9% е нараснало търсенето на нови електрически ванове. Регистрациите са 26 107 броя, което прави 1,2% от общите продажби на лекотоварни автомобили в ЕС. В числото на ECV влизат обаче не само напълно електрическите ванове, но и автомобили, задвижвани от водородни горивни клетки, както и електрически хибриди с удължен пробег, и plug‐in хибриди. Франция (8087 броя) и Германия (6704 броя) са били най-големите пазари за ECV през миналата година, като формират почти 60% от всички нови електрически, водородни и plug‐in хибридни ванове, регистрирани в Европейския съюз. В същото време регистрираните нови чисто хибридни ванове в ЕС през 2019 година са 4577. Увеличението спрямо 2018 година е 159,8%, но трицифреният ръст се дължи на много ниската база за сравнение. Всъщност хибридните електрически лекотоварни превозни средства (HEV) представляват само 0,2% от регистрациите на всички нови лекотоварни автомобили в ЕС. Регистрациите на ванове на алтернативно гориво в ЕС през 2019 година, сред които са тези, задвижвани от природен газ, пропан-бутан, биогориво и етанол, са се увеличили с 33,6% до 27 305 броя. Италия (10 110 броя) и Испания (6429 броя) са най-големите пазари в ЕС за ванове с алтернативни горива. В Испания търсенето на лекотоварни автомобили на компресиран природен газ и на втечнен газ се е увеличило с 84,5% през миналата година, докато ръстът в Италия е 23,0%. K май 2020