Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

34

34 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС Как се учи логистика онлайн Мениджъри от бранша влизат във виртуалните учебни зали Извънредното положение в страната, породено от COVID-19, прехвърли обученията изцяло в дигитална среда. Надникваме във виртуалните зали на няколко университета, за да разберем как протичат лекциите по логистика, как се синхронизира учебният план с онлайн обучението и как преподаватели и мениджъри подготвят студентите за промените във веригите на доставки. Работещите в логистичния бранш обогатяват дискусиите Професор д-р Ваня Банабакова, ръководител на магистърска програма Стопанска логистика в катедра Логистика на сигурността в Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“ Извънредната ситуация наложи необходимостта от бърза реакция за промяна в начина на обучение на курсантите и студентите в НВУ „Васил Левски”. За много кратко време курсантите и студентите – редовна форма на обучение и гражданска специалност „Стопанска логистика“ бяха интегрирани в платформата за дистанционно обучение. В платформата от няколко години са разработени и качени от преподавателите всички необходими материали, като учебници, лекции, задачи за упражнения. За осъществяване на дистанционното обучение се прилага системата за електронно обучение Moodle, която непрекъснато се усъвършенства. В тази извънредна и кризисна ситуация опитът на преподавателите и на Центъра за дистанционно обучение (създаден през 2005 г.) се оказа решаващ. Всекидневните консултации с обучаемите показват, че изключително ефективно се справят с възможностите, предоставяни от платформата, и са удовлетворени от резултатите, които постигат при решаването на тестовете, казусите и задачите. Платформата дава възможност за провеждане на занятия във виртуална класна стая, качване от преподавателя на допълнителни актуални материали – аудио и видео, новинарски форум, форум по конкретната дисциплина, индивидуален и групов чат, консултации и други. Поради спецификата на университета изискванията за сигурност са големи, включително за достъпа до платформата за дистанционно обучение. В момента две трети от студентите в образователно-квалификационната степен „магистър“ работят в логистичния бранш и използваме техния опит, за да провеждат форуми и дискусии чрез платформата за дистанционно обучение с останалите курсанти и студенти. На практика целият свят се оказа обвързан в една глобална логистична система. Доставките станаха не само основен икономически фактор, но и животоспасяващ. В учебен аспект, още преди да преминем изцяло към дистанционно обучение, дискутирахме този въпрос с обучаващите се млади хора. В настоящата ситуация им препоръчвам да четат статии, в които се анализира влиянието на COVID-19 върху управлението на веригите на доставки и как отделните логистични фирми се справят с кризисната ситуация. За целта им изпращам линкове към съответния сайт, съдържащ подходяща информация. 34 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 35 Подготвяме студентите за промените във веригите на доставки Доцент д-р Силвия Благоева, заместник-ректор по учебна дейност и акредитация на Икономическия университет във Варна, ръководител на специалност „Логистика“ В Икономически университет – Варна работим интензивно за обезпечаване на неприсъственото електронно базирано обучение на студентите от всички степени и форми. Университетът има акредитирана среда за провеждане на дистанционна форма на обучение, базирана на платформата Moodle. От 2016 г. активно използваме платформата в учебния процес и при редовните студенти, затова много бързо успяхме да трансформираме обучението. Осигурихме онлайн достъп до богатия фонд на университетската ни библиотека. Подпомагаме развитието на нашите студенти чрез безплатно индивидуално онлайн кариерно консултиране. Дигитализацията в образованието ще продължи и след кризата и ще даде възможност за неговото развитие. Платформата предоставя достатъчно възможности за публикуване и споделяне на електронни учебни материали и ресурси, които да са на разположение на студентите по всяко време, позволява синхронна и асинхронна комуникация студент – преподавател. Само за два дни колегите от центровете, които технически, технологично и логистично осигуряват процесите, успяха да създадат над 500 нови курса на платформата. Близо 43% от потребителите се включват чрез мобилните си устройства. Учебното съдържание се доставя електронно чрез лекции и упражнения в текстов формат със съответната структура, мултимедийни презентации, видеолекции, тестове за самоподготовка и за оценяване, различни задания за формиране на текущ контрол, достъп до външни източници на информация при спазване на авторските права. Интерактивността на обучението се осигурява чрез онлайн дискусии (форуми), разговори (чат) и други функционалности на платформата. В началото беше трудно и за двете страни, защото самата обстановка е стресираща и заедно с това сериозно се промени средата за обучение. Бързо беше направена административна организация на процесите, но преподавателите са тези, които „вдъхват живот“ на онлайн обучението. Благодарение на активната обратна връзка от студентите се ориентирахме какво трябва да променим и подобрим в синхронната и асинхронната комуникация с тях. Допълнихме ресурсите на платформата с различни приложения за видеоконферентна връзка, създадохме „виртуални аудитории“ и продължихме срещите с нашите студенти. Сегашната ситуация е сред найярките примери за ключовата роля на логистиката в съвременната икономика. След пандемията със сигурност ще настъпят промени в начина, по който работят компаниите, и то в логистичните аспекти на дейността им – управление на запасите, на транспорта, на производствените операции, на веригите на доставка и т.н., което ще се отрази върху развитието на логистичния сектор. И ние трябва да подготвим студентите за тази промяна. В началото на годината обсъждахме учебните планове и програми за логистичните специалности и тогава представители от бранша участваха пряко и активно. В извънредната ситуация участието им е косвено, защото практическата част от занятията няма как да се осъществи. Осигуряваме онлайн ресурси за студентите, свързани с работата на различни фирми от логистичния сектор, включително чрез публикации от списание ЛО- ГИСТИКА. Онлайн обучението ще продължи до края на летния семестър и имаме планирани участия на представители на спедиторски фирми във видеоконферентни срещи, но студентите предпочитат посещенията на място, защото искат да видят логистични процеси в реална работна среда. СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 35

Copied successfully!