Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

32 FREIGHTTECH

32 FREIGHTTECH 2020 Freighttech компаниите и преимуществата на търговското финансиране в условията на COVID-19 Дигиталните спедиторски платформи за малкия и средния бизнес в условията на COVID-19 са най-добрият инструмент за управление на риска и несигурността във веригата на доставките. Те създават не само възможности за резервации на места и товарни пространства на кораби и самолети, както и проследяване в реално време, но и добавят все повече нови функционалности чрез интеграция с платформи за търговско финансиране и проверка на доставчиците, намаляване на риска от лошокачествена продукция или доставки на стоки и товари със съмнителна спецификация. В тези времена на административен пандемичен хаос някои платформи дори предлагат свободен достъп през следващите няколко месеца, за да привлекат потребителите и да демонстрират своите огромни преимущества. Изкуственият интелект на Qlarium и проверката на китайските доставчици При доставките на предпазно медицинско оборудване от Китай до Европа и Америка през последните няколко месеца бяха регистрирани множество аномалии и измамни практики от посредници с цел използване на пандемията за бързо обогатяване. В тази невиждана досега криза на помощ отново дойдоха технологиите. Израелската компания Qlarium предостави защитената си платформа Tiidan за оценка на риска, търговски разплащания и кредитна информация на компании от малкия и средния бизнес в САЩ, Израел и Европа. С помощта на силно развит изкуствен интелект тя сканира множество глобални и местни бази данни за информация относно текущото състояние на китайските производители и доставчици на предпазно медицинско оборудване и лекарствени средства. Наред със списъка на надеждните и постоянно оценявани за степента на риска доставчици, платформата осигурява и търговско финансиране, съчетано с кредитно застраховане на малките вносители – практика, която досега се прилагаше само за световни корпорации с многомилионни активи. Така вместо да предплаща в условията на криза цялата сделка, малкият или средният вносител получава възможността да заплати само аванс на стойност от 5 до 50% от сделката, заплащайки останалата сума при доставката. Този изключително надежден модел за оценка на риска и проверка на доставчиците бе използван и от израелското правителство за експресно намиране на всички нужни за овладяването на епидемията тестове, лекарства и медицински материали. В съчетание с дигиталната спедиторска платформа FreightTools, използвана от доверени на израелското Министерство на отбраната логистични доставчици за подбор на превозвачите, специализираните товари са доставени експресно и разпределени за ползване по региони и болници. Подобни финтех интеграции ползват и дигиталните спедитори Flexport и Zencargo, които още от самото начало са концептуално замислени като дигитални платформи за търговско финансиране и логистично обслужване. 32 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

FREIGHTTECH 2020 33 Със съдействието на: Проблемът с оборотния капитал във веригата на доставки Търговските договори между продавач и купувач в световната търговия силно се влияят от временни конюнктурни фактори, като често се оскъпяват от недостатъчно познаване на правилата в страната доставчик, ползването на ненужни посредници или покупки в периоди на силно търсене, което увеличава неколкократно продажните цени. По данни на Tradeshift от 2019 г. проблемът с неплатените навреме търговски фактури възлиза само на 10 млрд. щатски долара, докато проблемът със затворения във веригата на доставките оборотен капитал е зашеметяващ – 9 трилиона щатски долара годишно. Причините за това се крият в неефективните и фрагментирани организационни структури, където функциите са разхвърляни между различни, зле координирани вътрешни звена – финансов отдел, счетоводство, управление на доставките и т.н. Практикуваните понякога ранни плащания срещу процентно намаление на дължимите суми в световен мащаб са сравнително рядко явление и не водят до общ положителен финансов ефект. Ето защо дигиталните платформи за контрол на ликвидността и разплащанията (payment marketplaces) като Tradeshift, Ivalua и други стават все по-популярни сред бизнеса, предлагайки ефективни решения за автоматизация на контрола и одобряването на разходните фактури чрез използването на изкуствен интелект (ML, NLP, AI) и единен електронен портфейл (one e- wallet for everything). В условията на COVID-19 дигитализацията и свързаността на финансовите процеси е още по-наложителна, защото създава огромни преимущества за потребителите – интегриран оборотен капитал, достъп до автоматично нисколихвено кредитиране, автоматична проверка на разчетните и действителните разходи (auto-assignment; auto-approval), алгоритмично откриване на нарушения и пропуски в процеса на разплащане и др. Едно от текущите авангардни решения е разработено в разгара на пандемията от израелския финтех C.B.B и се нарича Cash Flow Crunch, основаващ се на Lines Financing Model – революционна система за обслужване на вносители, контролирана изцяло от изкуствен интелект. Рубриката се води от Николай БОЖИЛОВ изпълнителен директор и председател на СД на Юнимастърс СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 33

Copied successfully!