Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

30 АНАЛИЗ През

30 АНАЛИЗ През следващото десетилетие много вероятно е да погледнем назад към COVID-19 като точка на пречупване, която превключва цифровата трансформация на висока скорост. газини въвеждат по-строги мерки при доставките. За да избегнат здравните рискове, във Вашингтон някои магазини за хранителни стоки започнаха да извършват доставки с дистанционно контролирани роботи. Подобни роботи използва и електронният гигант Amazon, който прави и тестове с дронове за доставки. Дигиталната революция Анализаторите предупреждават, че старото понятие за линейна верига на доставките вече не е подходящо за целите в мрежовия свят. Нужни са нови нива на сътрудничество, обмен на информация и обработка на данни. Планирането на продажби и операции играе ключова роля за преодоляване на организационните граници, като обединява специалистите по продажби и маркетинг с екипите за управление на веригата за доставки. Но в реалния свят нивото на интегритет на данните все още се наблюдава рядко. Безспорно е, че дигиталната революция също ще помогне за прогнозиране на търсенето през следващите години, като ще даде възможност на бизнеса да проследява изместващите фактори като данни за продажбите, прогнозираните нива на запасите и дори времето. Така компаниите ще могат по-добре да планират, премахвайки критични точки в области като управление на складове и запаси, оптимизация на транспортните маршрути и прозрачност на веригата на доставки. „През следващото десетилетие много вероятно е да погледнем назад към COVID-19 като точка на пречупване, която превключва цифровата трансформация на висока скорост. Всичко – от това как потребителите пазаруват, как бизнес партньорите си сътрудничат, как веригите за доставки се конфигурират, планират и изпълняват, как работната сила се наема и екипите се разширяват, как се наема персонал, как се предоставя добро образование – ще бъде променено от тази пандемия“, смята Саймън Карпентър, експерт в SAP. И припомня афоризма на Оливър Вендел Холмс: „Умът, който се е развил от нов опит, никога не може да се върне към старите си измерения.“ Доказателства за идващата промяна той вижда навсякъде около нас. „Проблемните пренаселени улици вече са градове призраци, онлайн опашката за влизане в уебсайта на Ocado е знак, че повечето от нас пазаруват онлайн, както и съобщенията на Walmart и Amazon, че планират да наемат съответно 150 000 и 100 000 служители, за да се справят със скока на търсенето. Възходът на онлайн образованието и новите геймърски приложения доказват как се променят образованието и развлеченията“, категоричен е Карпентър. И тъй като извънредните времена изискват изключително мислене и изключителни действия, той съветва мениджърите да не се губят в кризата, а да я използват, за да ускорят цифровата си трансформация. Сега е подходящият момент бизнес лидерите да обмислят колко добре са оборудвани организациите им за внезапно променения свят. И да отговорят на следните 5 актуални въпроса: ❖ Колко мащабно е онлайн предлагането на стоките или услугите? ❖ Сигурно и безопасно ли е то? ❖ Интегриран ли е бизнесът в здрава верига на доставки и гъвкава ли е фирмената система за планиране във веригата за доставки? ❖ Има ли компанията добри практики и схеми, които да є помогнат да е адаптивна, когато доставките се понижат? ❖ Анализират ли мениджърите детайлно и в реално време какво се случва в тяхната екосистема, за да реагират на момента? 30 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

АНАЛИЗ 31 Късите вериги на доставки Коронавирусът изстреля на челно място в анализите на глобалните логистици въпроса, как се управлява рискът в скъсаните вериги на доставки. Пандемичната криза вече разкри уязвимостта на много организации, особено на тези с висока зависимост от Китай, за да получат суровини или готови продукти. „Доминиращата роля на Китай като „фабрика на света“ означава, че всяко голямо смущение в нея излага на риск световните вериги на доставки. Компаниите, чиято верига за доставки зависи от доставчици от първи ред (директен) или втори ред (вторични) в Китай, вероятно ще претърпят значителни смущения, дори ако според най-оптимистичните доклади условията на нормалност в Китай бъдат достигнати до началото на май“, прогнозират анализатори от Deloitte Canada. На въпроса, какви са поуките от пандемията COVID-19 за веригите на доставки, отговаря Джейкъб Шапиро, геополитически анализатор. Според него Китай се радва на господстващо положение в глобалните вериги за доставки, а при някои сектори има и монопол. „Първото правило на устойчивост на веригата на доставки е да се избягва снабдяването от един източник – казва той. – САЩ и европейските компании отдавна са привлечени от евтината квалифицирана работна ръка, която Китай може да предложи. Бързото потушаване на световната икономическа активност показа, че свръхзависимостта от Китай като основен доставчик е голяма грешка.“ Това налага да бъде направена диверсификация на веригите за доставки, а не просто откъсване от китайската зависимост. Това, което трябва да имат предвид логистичните мениджъри, не е сравнителното предимство на цените, а политическият риск. Те не трябва „да държат всичките си яйца в една кошница”. Шапиро съветва да се премине от централизирана верига на доставки от Китай към изграждане на регионални вериги на доставки. Те ще бъдат стратегически защитими и надеждни мрежи. Например фирмите в САЩ могат да потърсят сътрудничество с Мексико и Южна Америка. Също така нови приятелства се създават между Япония, Австралия и Индия, които могат да намалят икономическата зависимост от Китай. Десетилетия наред фокусът беше поставен върху оптимизирането на веригата на доставки, за да се намалят разходите. В складовете, за да се намалят материалните запаси, бяха премахнати буфери и възможности за гъвкавост при смущения. COVID-19 показва, че доста компании не са напълно наясно с уязвимостта на връзките си по веригата на доставки при глобални сътресения. За щастие, появяват се нови технологии, които драстично подобряват видимостта по цялата верига за доставки и подпомагат способността на компаниите да устоят на подобни сътресения. Традиционният линеен модел се трансформира в цифрови мрежи за доставки (DSN), където организациите се свързват в ЩЕ СИ ВЪРНЕ ЛИ ЕВРОПА ЗАВОДИТЕ? На 23 април на видеоконференция лидерите на страните членки на ЕС обсъдиха икономическото възстановяване след пандемията от коронавируса. „Всички призоваваме за нов план „Маршал“, но този път той няма да дойде отвън, а от европейските страни и икономики“, каза председателят на Европейския парламент Давид Сасоли след традиционната обмяна на мнения преди началото на конференцията. Шарл Мишел, председател на Европейския съвет, обобщи резултатите от конференцията: „Приветствахме съвместната Пътна карта за възстановяване. В нея се определят някои важни принципи, като солидарност, сближаване и конвергенция. Освен това в нея се очертават четири основни области за действие: напълно функциониращ единен пазар, безпрецедентно инвестиционно усилие, действия в световен мащаб и функционираща система на управление. От изключителна важност да се увеличи стратегическата автономия на Съюза и в Европа да се произвеждат стоки от първа необходимост. След срещата на Еврогрупата в разширен формат на 9 април 2020 г. ние одобрихме споразумението за три важни защитни мрежи за работниците, предприятията и държавите, възлизащи на пакет на стойност 540 милиарда евро." цялостна мрежа за доставка, за да осигурят видимост, сътрудничество, гъвкавост и оптимизация. Независимо дали става въпрос за събитие „черен лебед“ като коронавируса, търговска война, военен акт или тероризъм, регулаторни промени, трудов спор, внезапни скокове на търсенето, или фалит на доставчици, организациите, които използват напреднали технологии, ще са готови да се справят с неочакваното, убедени са анализаторите от Deloitte Canada. Накъде върви глобализацията? Глобализацията върви към корекция – това е факт. Но твърденията, че пандемията от коронавируса ще принуди много производители да се откажат от закупуването на материали от Китай или от далечни логистични точки, са силно преувеличени. Безспорно е само, че ще има сериозни промени във веригата на доставки. Световно проучване на консултантската компания EY показва, че голям брой предприятия вече правят промени в своите мрежи от снабдители на суровини и материали. Това е факт не само за медицинските продукти, но и за много други индустрии. Но колко от тези компании ще предпочетат повече разходи заради по-малкия риск в късите вериги на доставки? На този въпрос днес анализаторите не се осмеляват да отговорят. ЕКИП НА СП. ЛОГИСТИКА СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 31

Copied successfully!