Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

22

22 ПРОИЗВОДСТВО Модерна фабрика събира науката и новите технологии Пловдивската фирма Витанеа инвестира 1 500 000 лв. в зелена база В базираната в Пловдив фабрика Витанеа се произвеждат близо 30 вида функционални продукти. Екипът от технолози работи с две научноизследователски лаборатории, като всеки продукт минава през дълъг период на тестване, докато стигне до крайните клиенти. Стоките се дистрибутират до търговските вериги в България и се изнасят за Европа, САЩ и Азия. През миналата година дружеството отваря вратите на нова модерена производствена база. При проектирането є е заложено изцяло на принципите на зелената архитектура и устойчивото развитие. Семейната фирма е учредена през 2003 г. от проф. д.х.н. Христо Крачанов. Неговите дългогодишни изследвания в търсенето и създаването на т.нар. функционални храни започват през 1978 г., т.е. производството на част от продуктите стартира още преди 42 години. „Първо започнахме със сиропи, а малко по-късно с нектарите от т.нар. антоцианови плодове“, разказва д-р Благовеста Крачанова, дъщеря на основателя на фирмата и един от управителите в дружеството. Благодарение на въведените оригинални технологии в продуктите се запазват 70 – 80% от антиоксидантната активност на използваните плодове. В пловдивската фирма са заети 16 души. По-голямата част от производствения персонал са технолози. Зелената архитектура Стратегията за развитие на ръководството на фирмата, освен към оригинални производствени технологии, е насочена и към инвестиране в енергийно ефективна база. Така през 2017 г. се взема решение за разширяване и се започва изграждането на нова фабрика, на терен в местността Гъсти могили, част от който собствениците планират да превърнат в овощна градина. През май 2019 г. строителните дейности приключват и производствените инсталации и машини от стария производствен цех в село Куртово Конаре са преместени Производственият капацитет е над 1000 тона годишно в новата база. Инвестиционното намерение е да се събере на едно място цялата производствена, научна и административна дейност на фирмата. Общата инвестиция в базата дотук е около 1 500 000 лева. При проектирането на базата е заложено изцяло на принципите на зелената архитектура и устойчивото развитие. През последните две години проектът и строителството на новата фабрика получават и много отличия. „Проектът е направен с изключително внимание при структуриране на урбанистичния пейзаж. Фабриката и прилежащата є среда естествено преливат в полския пейзаж на земеделските земи наоколо. Чистият обем и плавната крива на покрива създават усещане за ефирност, размивайки материалните граници на плътния обем на сградата. Силуетът е елегантен, но и същевременно олекотен и стегнат, като фасадата е отворена към югоизточното слънце с прекрасна гледка към бъдещата овощна градина и планините в далечината. Авангардното решение на покрива е съчетано с прецизна функционална планировка, отличен микроклимат и висок комфорт на обитаване“, описва модерната база д-р Крачанова. Плановата схема е резултат от прилагането на вече изпитани практични производствени схеми – правоъгълен контур с еднакви оси и унифицирана конструкция без вътрешни подпори, която осигурява функционалност и гъвкавост на пространството. Фабриката е разделена на три зони – производство на напитки, на хранителни добавки и административен сектор 22 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ПРОИЗВОДСТВО 23 Произвеждат се близо 30 вида функционални продукти Фабриката е разделена на три зони – производство на напитки, на хранителни добавки и административен сектор с обща площ 1695 кв.м. И двете производствени зони са въведени в експлоатация. Разположени са на първо ниво, върху площ от 1351 кв.м. В тях има складове за суровини, производствени помещения, складове за готова продукция и хладилна камера. Административният сектор, който включва изследователски лаборатории и офиси, е разположен на второ ниво, но все още не е въведен в експлоатация. Функционални храни Асортиментът на Витанеа включва плодови сокове, нектари, сиропи, чай от арония, гранулирани пектини, като много от продуктите са диетични. Основните продукти се произвеждат на базата на плода арония. Полезните свойства на произвежданите във фабриката функционални напитки, нутрацевтици и лечебни храни се изследват в научни звена на медицинските университети в Пловдив, София и в други научни медицински звена. Производството на плодови сокове се базира на няколко патента на фирмата, издадени от българското патентно ведомство и регистрирани в САЩ, Германия, Франция и др. Чрез тези патенти се постига максимално запазване на биологично активните вещества на плодовете и във висока степен се извличат от плодовата маса различните естествени багрила (главно флавоноиди) и витамините. Прилагането на относително ниски температури на обработка осигурява запазването в максимална степен на свежестта на плодовите сокове, а оттам и на получаваните от тях плодови сиропи и нектари. Производствените инсталации в новата база имат висок производствен капацитет при едносменна работа (над 1000 тона годишно). „В коронавирусната криза икономическото положение на почти всички производствени фирми в България стана доста тежко. Това се отнася както за цената на използваните суровини, в нашия случай главно плодове и захар, така и за транспортните разходи. Затрудненията в търговската дейност на хранителните магазини се отразява негативно и върху пласмента на хранителните продукти. Нашите отношения с доставчиците на основните суровини са все още добри. Но цените на някои основни суровини растат с всеки изминал ден. Проблемът с цените произтича от общата конюнктура в момента. Доставката на суровините също така е забавена“, споделя д-р Крачанова. Всеки продукт минава през дълъг период на тестване, докато стигне до крайните потребители Аутсорсната логистика Във фирмата се използват различни методи за прогнозиране на количествата суровина, които се поръчват и поддържат на склад. При прогнозирането, управлението на доставките и складовите операции, както и при счетоводството основен помощник е внедрената софтуерна програма. За разпространението на продуктите в магазинните мрежи екипът работи основно с дистрибутори. Също така ползва услугите на транспортни фирми както за българския пазар, така и за износ. Основните клиенти в България са фирми за дистрибуция на храни и безалкохолни напитки, които зареждат магазините в страната. В момента дружеството работи с 6 български търговски вериги, като стратегията е да разшири партньорствата. Много от продуктите се произвеждат специално за азиатския пазар. Изнасят се за Япония, Южна Корея и Сингапур. Продукти се експортират и до Румъния, Гърция, Сърбия, Словакия, Турция, Испания, Великобритания, Австралия и САЩ. За извършване на износа се партнира с транспортна фирма, която са занимава с доставките по вода и суша. Мениджърът поясни, че заради пандемията в цял свят към момента фирмата не извършва износ. Научноизследователски лаборатории „Преди повече от 30 години моите родители – професор Христо Крачанов и доцент Мария Крачанова, създадоха Лабораторията по биологично активни вещества в Пловдив, която е част от Института по органична химия с Център по фитохимия към БАН. Тази лаборатория се самофинансираше с продуктите, които баща ми и колективът създаваха през годините. В Университета по хранителни технологии баща ми създаде и Научноизследователска лаборатория по екологични и функционални храни. След създаването на фирмата продължихме да финансираме и двете лаборатории, тъй като сме убедени, че без научните изследвания няма как да се постигнат значими резултати“, разказва мениджърът. За разработването и изследването на нови функционални храни проф. Крачанов създава и нова научноизследователска фирма през 2010 г. – Иновативно-технологичен център в Пловдив. Той се занимава с изследване на полезните свойства на българските билки и плодове, както и с разработването и внедряването на технологии за нови функционални храни и нутрацевтици. Гена ЦВЕТАНОВА СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 23

Copied successfully!