Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

20 SUPPLY CHAIN

20 SUPPLY CHAIN ВИЗИТНА КАРТИЧКА Наталия Иванова е бакалавър по приложна лингвистика (английски и френски език) на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, и магистър по индустриален мениджмънт на Техническия университет във Варна. Работи в Алкомет АД от 2003 г., а в сферата на доставките в Алкомет е от 2006 г. Преминала е през цялата организационна структура на дирекция Верига на доставки – от експерт, през ръководител отдел до настоящата позиция на директор Верига на доставки, която заема от 2014 г. Любимото є мениджърско правило е: „Преди да станете лидер, успехът се състои единствено в това да растете. Когато станете лидер, успехът се измерва с растежа на другите.“ – С каква софтуерна система управлявате доставките? – Използваме основно данните, генерирани посредством нашата ERP система, която сме доразвили с функционалности за анализ и проследяване, разработени от ИТ специалистите ни. – Кое за Вас като мениджър е най-голямото предизвикателство в управлението на веригата на доставки? – Споменах, че предизвикателствата идват от постоянно променящата се външна среда на търговски войни и кризи, които поставят на изпитание подготовката и професионалните умения на търговците. Известно е, че кризите дават възможности и търговците по доставките трябва добре да познават средата и пазарите, на които работят, да са винаги нащрек, за да използват всички възможности за закупуване при найдобри цени и договаряне на най-добри условия. Важни са и уменията на хората да се предпазват от рискове и да доставят навреме, за да осигурят непрекъснат производствен процес, а оттам и сигурност на доставките към клиентите. Отговорността към всичко това е ежедневното ми предизвикателство. – Ваш колега каза, че логистиците са като въжеиграчи, жонглиращи със стъклени предмети. Кое е най-вълнуващото и най-стресиращото в работата Ви? – От гледна точка на почти 15-годишния опит, който имам в доставките на Алкомет, най-вълнуващото преживяване са новите проекти, в които компанията се впусна в последните няколко години, и то е в начина, по който са организирани процесът на достав- 20 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

SUPPLY CHAIN 21 Новият валцов цех, където е разположен студеновалцов стан за валцоване на ленти от последно поколение ките и начинът на работа на екипа от търговци. Работи се всеобхватно и всеотдайно с максимално разбиране за процесите, често отвъд обичайните познания за заеманата позиция. Ние участваме в целия процес – от проучването на всяка стока до крайната реализация на доставката и след нея, до пълното приключване на работата по проектите. За това е необходимо не просто умение, а и сърце. Смея да твърдя, че екипът, с който работя, има сърце за работата, която извършва. Сигурна съм, че не само за мен, но и за всички колеги от нашата професия най-стресиращо е лошото планиране на доставките или липсата на такова, независимо какви са те – суровини, материали, резервни части и др. Това поставя на изпитание уменията на търговеца, изправен пред подобна ситуация. – Често се говори за откриване и мотивиране на таланти и лидери във веригата на доставки. С какъв екип работите и как се развиват хората, занимаващи се с логистика в Алкомет? – Логистиката на Алкомет се управлява от две отделни дирекции: Верига на доставки, която се занимава с доставянето и складирането на суровини и материали за дейността на Алкомет, и Логистика, която се занимава с опаковането на готовата продукция, организация на транспортирането и експедицията є към клиентите. Новата 2500-тонна преса SMS HybrEx В структурата на дирекция Верига на доставки работят общо 16 души, разпределени в два отдела. Отдел Доставки се грижи за доставката на всички нужни за дейността на предприятието суровини, материали, резервни части, консумативи и услуги, а отдел Складово стопанство отговаря за правилното приемане, складиране и изписване на доставените стоки към вътрешните клиенти на компанията (заявителите от останалите дирекции). В дирекция Логистика работят около 150 души, разпределени в звена Опаковка валцов цех и Опаковка пресов цех, специализирани в опаковането на готовата продукция, и отдел Логистика, където се организират експедицията на готовата продукция и обезпечаването на транспортните средства. Алкомет е социално отговорно предприятие, основен дарител в града и региона. На своите служители Алкомет осигурява добри социални придобивки и високо заплащане, има стабилна, ясна и дълготрайна позиция и политика като работодател, което се цени високо, особено в критични ситуации като настоящата. Често в Алкомет казваме, че сме едно семейство. Инвестираме време, усилия и средства в изграждането на млади, инициативни и успешни служители. Богиня МАТЕЕВА ИНВЕСТИЦИИ В НОВИ ТЕХНОЛОГИИ И НОВИ ПРОИЗВОДСТВА Алкомет АД е най-големият български производител на алуминиеви валцови и пресови продукти. Фирмата има три основни производствени направления – леярско, валцово и пресово. Компанията предлага широка гама алуминиеви полуфабрикати – домакинско, обмазано, техническо и опаковъчно фолио, финсток, алуминиеви листа и ленти, стандартни и профили по чертеж на клиента. В Европа и САЩ се изнася 95% от продукцията. Инвестициите в нови технологии и усъвършенстване на вече съществуващите мощности е непрекъснат процес в Алкомет. На етап финализиране е мащабна тригодишна инвестиционна програма на дружеството. Завършен е новият валцов цех, където е разположен студеновалцов стан за валцоване на ленти от последно поколение, със съпътстващи го съоръжения, като в момента текат пробни тестове. Очаква се цялостното съоръжение да заработи с пълния си капацитет до средата на 2020 г. Финализират се инсталирането на машината за шлайфане на валци, преустройството на наличните 5 електросъпротивителни пещи за отгряване на алуминиево фолио, за работа с природен газ във валцов цех. Новата иновативна 2500-тонна преса за производство на специални алуминиеви профили работи вече с пълен капацитет, също както и новата линия за леене на рулони. В края на януари тази година бе анонсирана поредната инвестиционна програма на Алкомет – обособяване на цех за механична обработка на алуминиеви профили и преустройство на съществуващи съоръжения, в рамките на производствената база на дружеството. Инвестицията е изцяло свързана с разширяване дела на продуктите на Алкомет за автомобилната индустрия. СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 21

Copied successfully!