Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 4 / 2020

 • Text
 • Warehousing
 • Transport
 • Supplychain
 • Logistics
 • Matrix
 • Bulgaria
 • Moviblock
 • Stamh
 • Freighttech
 • Animoto
Четете в броя: * Председателят на Българската стопанска камара Радосвет Радев за пандемичната криза и икономическите последствия от нея. * Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет, за опита в управлението на веригата на доставки. * Колаборативният робот (Animoto на българската фирма Гига Аутомата. * Как се доставят охладени храни в условията на пандемия. * STAMH с ефективни решения за оптимизация на складовото пространство. * и още...

18 SUPPLY CHAIN

18 SUPPLY CHAIN Екипите ни познават пазарите и рисковете при кризи Наталия Иванова, директор Верига на доставки в Алкомет Веригите на доставки бяха едни от първите, които се срещнаха на предната линия с коронавируса. Доставките на суровини, които заводите чакат, транспортирането на готовите продукти по нови маршрути, търсенето на бързи и зелени коридори – всичко това изправи логистичната индустрия пред сериозно предизвикателство. Потърсихме Наталия Иванова, за да ни разкаже за опита на един голям производител в управлението на веригата на доставки. Този сложен процес в Алкомет е функция от работата на всички основни звена в компанията, но в голяма степен зависи и от нейните логистични партньори. – Г-жо Иванова, как се прави добра логистика по време на пандемия? Наруши ли COVID-19 Вашата верига на доставки? – Ние работим с логистични фирми и политиката на Алкомет винаги е била да създаваме ясни и прозрачни правила и да залагаме на дългосрочни взаимноизгодни партньорства. Това определено ни помага в трудни ситуации. Макар тази криза да е уникална по своя характер, нейните отражения върху логистичния процес не се различават съществено от редица други кризисни ситуации на транспортния пазар, с които сме се сблъсквали в практиката си. В началото на кризата с COVID-19, докато държавите се синхронизират в осигуряването на т.нар. зелени коридори, в комбинация с дългите карантинни периоди на шофьорите, изпитвахме затруднения с намирането на транспортни средства. Но ситуацията вече е нормализирана и има добро предлагане на транспортната услуга. Алкомет генерира над 65 000 т готова продукция годишно, като това ни прави един от най-големите товародатели в страната. При избора на доставчици и видове транспорт следваме подхода на оптимално разпределение на обемите произведени продукти, като определяме броя на доставчиците на транспортни услуги и разпределяме товарите за изпращане чрез сухопътен, морски и интермодален превоз. Диверсификацията на структурата на доставчиците е според техния профил – спедитори и превозвачи, за да използваме максимално естествените предимства, които имат в различни пазарни ситуации. В извънредни ситуации като тази, предизвикана от COVID-19, поставяме акцента си върху засилване на вътрешната и външната комуникация и подготовката на планове за действие с всеки от нашите партньори, които обслужват засегнати от кризата дестинации. Много е важно да се използват и други видове транспорт, алтернативни на сухопътния, там където са приложими. Непрекъснато правим анализи на данните и решенията на държавните институции, които засягат функционирането на транспортния пазар. Изключителна роля във всяка кризисна ситуация имат високият професионализъм и опитът на екипите, които работят в Алкомет, както и изграденото доверие между нас и партньорите ни. – Откъде пристига суровината за производството на Алкомет? – Основната суровина за нашето производство е първичен алуминий, който се доставя предимно от Русия и по-малко от страни в Близкия изток. Легиращите елементи се доставят от Китай и Европа на спотпринцип. За доставките на първичния алуминий традиционно имаме годишни договори за основната част от необходимите обеми, но запазваме своята гъвкавост, като поддържаме активни отношения с голям брой потенциални доставчици посредством спот-доставки на малки количества. 18 4 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

SUPPLY CHAIN 19 Валцовият цех, където годишно се произвеждат над 18 000 тона домакинско фолио Складът на валцовия цех – Какво е характерно за доставките до Шумен? Доставчиците ли ги организират, или Вие? – В отдел Доставки на Алкомет работят добре подготвени специалисти, които умеят да подбират условията на доставка така, че да минимизират риска по време на транспорт при възможно най-добрите условия. Опитът ни показва, че за значителна част от доставките е най-добре ние да организираме транспорта, като по този начин стимулираме местната транспортна индустрия и използваме нейните конкурентни предимства. – Как е организирана вътрешноскладовата логистика на суровините? За колко дни държите материали в запас? – Нашата стратегия е да не съхраняваме големи количества суровина на територията на предприятието, защото това блокира финансов ресурс и натоварва складовите площи. За складиране използваме площадките на пристанищата във Варна и склада на митническия ни агент, като се стремим да купуваме толкова, колкото е нужно за непосредственото ни производство. Обичайно поддържаме наличност от суровина на пристанище за около 2 – 3 месеца. За съжаление, динамичната среда, в която живеем през последните няколко години, търговските войни и свързаните с това непрекъснати промени в митническите и търговските условия на нашия пазар понякога ни изправят в по-сложни ситуации, когато се налага да пренебрегнем утвърдените политики и да действаме според наложените условия. За да поддържаме оптимални нива на запаси от материали, всяка седмица правим анализ на складовите наличности, тяхната обращаемост в производствения процес и сроковете, необходими за доставката им. За да избегнем прекомерно запасяване, но и да се предпазим от твърде ниски складови наличности, сме разработили инструменти в нашата ERP система, които ни дават достатъчно време за реакция в критични ситуации. – В завода има автоматизирана линия за опаковка на пресована продукция и логистичен терминал. Накъде тръгват готовите продукти оттам? – Основният пазар на Алкомет е в Европа – 95% от продукцията се реализира в Германия, Полша, Италия, Испания, Франция, Австрия, Великобритания, Дания, Белгия и други страни. – С какъв транспорт пътуват стоките към Европа? А към Америка? – При доставките си в Европа основно използваме сухопътен транспорт. Той е най-предпочитан от на- шите клиенти поради краткото транзитно време, което им дава гъвкавост на доставките. Опитваме се максимално да налагаме морския транспорт за по-отдалечените дестинации в Европа и част от нашите клиенти успешно се адаптират към по-дългото транзитно време. Частично използваме интермодални решения, но този сегмент от нашия транспортен пазар все още не е добре развит. Доставките до Америка и Африка извършваме с контейнерен транспорт. – Има ли специални изисквания към транспортирането на профилите и лентите за автомобилната индустрия? – Насочили сме всички усилия към постигането на успешна сертификация по автомобилния стандарт за пресовото ни производство. Валцовото производство предстои да извърви дългия си път към същата сертификация. В края на миналата година Алкомет беше номиниран като доставчик на голям автомобилен производител. Транспортирането на частите за този клиент ще се извършва в опаковки на клиента за многократна употреба, които ще имат също толкова сложна логистика и планиране, както на самото готово изделие. Това е ново предизвикателство за нас. Together in motion ●ТРАНСПОРТ ●ЛОГИСТИКА ●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD 1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4 Tel.: +359/2/996 22 13 e-mail: office@lagermax.bg СЪДЪРЖАНИЕ 4• 2020 19

Copied successfully!