Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2020

 • Text
 • Excavators
 • Constructionmachines
 • Telescopic
 • Bulgaria
 • Hyundai
 • Hamm
 • Peri
 • Bobcat
 • Spacex
 • Hitachi
 • Shantui
 • Magni
Четете в броя: * SpaceX избра телескопичните товарачи на Magni TH. * Тествайте уникалния булдозер на Shantui модел SD32-8. * Виртген България достави на ГБС три машини за автомагистрално полагане. * и още...

4 СЪДЪРЖАНИЕ

4 СЪДЪРЖАНИЕ Хроника Събития от последните месеци................. 6 Ново в BG Мегабулдозер Shantui в България............................................ 10 Vögele и Hamm за ГБС................................................... 14 Технологии Бързо придвижване като челен товарач... със завъртане на надстройката като багер............................................. 16 Новият багер Cat 326 осигурява подобрена ефективност и високопроизводително копаене............ 18 CASE представи първия в света изцяло електрически багер-товарач...... 22 SpaceX избра Magni TH............................ 24 Проекти 3,1 млрд. лв. от ОПРР са достъпни за кандидатстване................................. 27 Компактна ефективност от Hitachi............ 28 В извънредното положение МРРБ е разплатило близо 137 млн. лв................ 31 1351 разрешителни за строеж за първото тримесечие на 2020 г................ 32 Издание на БТП – Българска Транспортна Преса ЕООД Адрес на редакцията: 1680 София, ул. Пирин 73, ет. 4 тел.: 02/808 18 40 e-mail: stroitelna.technika@btp.bg Интернет: www.bageri.bg www.kamioni.bg Адрес за кореспонденция: 1463 София пк 5 Издатели: Снежина Баджева – 02/958 00 33 Емануел Икономов – 02/958 00 38 Отговорен редактор: Мартин Славчев – 02/808 18 49 Директор маркетинг и реклама: Нели Балабанова – 02/958 00 34 Реклама – 02/958 00 30 Борислав Бурлак, Илияна Балабанова, Стефан Миланов, Асен Христов, Анастасия Гинева Дизайнер: Любомир Баджев Корица: Николай Райков Абонамент: 02/958 00 32 Разпространение: Иван Калев – 087 87-47-691 Печат: РОПРИНТ ЕAД Други издания на Bulgarian Transport Press: Камиони, Логистика, Кой какъв е в транспорта и спедицията. Банкова сметка: Уникредит Булбанк, клон Руски паметник, BIC: UNCRBGSF IBAN: BG96 UNCR 7630 1051 0354 16 ISSN 2683-0051 Списание СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА се разпространява по абонамент, като неразделна книжка в комплекта на списание КАМИОНИ, и на ръчна продажба Препечатване на информация е възможно само със съгласие на редакцията. Списанието не носи отговорност за съдържанието на публикуваните реклами. Индекс на рекламодателите Аутомотив Технолъджи Солушън.....стр. 21 Весидон........................................... стр. 8 Виртген България.........................II корица Елтрак България......................... IV корица Зет и Ем ........................................... стр. 1 Зет и Ем (Dynapac)...........................стр. 2 ИПО (30 год.).................................... стр. 9 Инжконсулт.....................................стр. 13 МБИ България.................................. стр. 4 Роланд трейдинг.............................стр. 17 Силвър Стар Моторс......................... стр. 7 Стротех инженеринг......................... стр. 3 Тайтън машинъри............................. стр. 5 LIEBHERR........................................стр. 15 юни 2020

юни 2020

Copied successfully!