Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2020

 • Text
 • Excavators
 • Constructionmachines
 • Telescopic
 • Bulgaria
 • Hyundai
 • Hamm
 • Peri
 • Bobcat
 • Spacex
 • Hitachi
 • Shantui
 • Magni
Четете в броя: * SpaceX избра телескопичните товарачи на Magni TH. * Тествайте уникалния булдозер на Shantui модел SD32-8. * Виртген България достави на ГБС три машини за автомагистрално полагане. * и още...

32 ПРОЕКТИ 1351

32 ПРОЕКТИ 1351 разрешителни за строеж за първото тримесечие на 2020 г. По данни на Националния статистически институт през първото тримесечие на 2020 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1351 жилищни сгради с 6317 жилища в тях и 815 293 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 22 административни сгради/офиси с 64 183 кв. м РЗП и на 883 други сгради с 472 160 кв. м РЗП Спрямо предходното тримесечие издадените разрешителни за строеж на жилищни сгради намаляват с 10,6%, жилищата в тях – с 15,5%, а общата им застроена площ – с 9,0%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради нараства с 4,8%, а общата им застроена площ – с 204,9%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 19,9%, а разгънатата им застроена площ – с 22,6%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. издадените разрешителни за строеж на нови жилищни сгради се увеличават с 8,3%, докато жилищата в тях намаляват с 19,3%, а разгънатата им застроена площ – с 21,1%. Броят на издадените разрешителни за строеж на административни сгради и тяхната РЗП също намалява, съответно с 21,4% и 4,8%. Издадените разрешителните за строеж на други сгради са по-малко с 23,2%, а разгънатата им застроена площ – с 15,7%. Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите София (град) – 227, Пловдив – 201, Варна – 153, София (област) – 113, и Бургас – 87. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София – 2512, Пловдив – 701, Варна – 680, Бургас – 676, и Кърджали – 236. През първото тримесечие на 2020 г. е започнал строежът на 847 жилищни сгради с 4454 жилища в тях и с 529 686 кв. м обща застроена площ, на 12 административни сгради/офиси с 4873 кв. м РЗП и на 545 други сгради с 510 416 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 14,7%, жилищата в тях – с 22,8%, а разгънатата им застроена площ – с 22,4%. Броят на започнатите административни сгради нараства с 9,1%, но тяхната РЗП спада с 58,6%. Започнатите други видове сгради са по-малко с 11,2%, докато тяхната РЗП се увеличава с 23,2%. В сравнение с първото тримесечие на 2019 г. започнатите нови жилищни сгради са по-малко с 2,8%, жилищата в тях – с 0,6%, а разгънатата им застроена площ – с 15,4%. При броя на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ е регистриран спад, съответно с 29,4% и 84,1%. Започнатите други видове сгради намаляват с 15,4%, а общата им застроена площ – с 11,0%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 146 жилищни и 70 други сгради; София (град) – 136 жилищни, 4 административни и 22 други сгради; Стара Загора – 52 жилищни и 76 други сгради; Бургас – 94 жилищни и 32 други сгради; Варна – 76 жилищни и 18 други сгради. Мартин СЛАВЧЕВ юни 2020