Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 3 / 2020

 • Text
 • Excavators
 • Machines
 • Telescopic
 • Bulgaria
 • Hyundai
 • Hamm
 • Peri
 • Bobcat
 • Spacex
 • Hitachi
 • Shantui
 • Magni
Четете в броя: * SpaceX избра телескопичните товарачи на Magni TH. * Тествайте уникалния булдозер на Shantui модел SD32-8. * Виртген България достави на ГБС три машини за автомагистрално полагане. * и още...

8 ХРОНИКА »

8 ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ Нови технологии на Intermat 2021 JCB стартира производството на респиратори На изложението Intermat, което ще се проведе в Париж от 19 до 24 април 2021 г., ще бъде добавена категория „Нови технологии“. В новата категория на изложението ще бъдат представени иновативни строителни технологии, включително автономни превозни средства, мобилни приложения, BIM, IoT и 3D принтиране. Според организаторите, пазарът на такъв тип технологии е нараснал с 30% за последните две години и в момента генерира 1,3 млрд. евро годишно в световен мащаб. Сред изложителите, които вече са регистрирани за участие в новата категория, са Infrakit, Moba, Tenstar Simulation, TP Planning, Track-Unit и Trimble. JCB се включи активно към националните и световни усилия за производство на жизненоважните респиратори за обдишване. Собственика на JCB лорд Бамфорд откликна на призива за помощ на министър-председателя на Великобритания Борис Джонсън и незабавно мобилизира екипи от изследователи и инженери. Компанията има готовност да произведе минимум 10 хил. специални стоманени корпуси. За производството на машините за обдишване JCB ще си партнира с технологичния гигант Dyson. www.vesidon.bg ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ, ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ Рестарт на отдаването на техника под наем в Италия Възобновяването на дейността на компаниите за отдаване на строителна техника под наем в Италия трябва да е в съответствие с предписаните указания за безопасност, за да се предотврати разпространението на Covid-19. Това стана възможно след актуализация на указ на италианското Министерство на икономическото развитие по искане на рентал асоциацията Assodimi. Асоциацията предлага подкрепа в този преходен период на всички италиански компании за отдаване под наем, тъй като секторът постепенно се връща към нормален ход на работа. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË, ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ, ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ - êîôè, çúáè è äð. юни 2020

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ 9 20 години PERI в България На 18 септември 2020 г. се навършват две десетилетия, откакто дружеството PERI е създадено в страната. PERI се асоциира с технически издържани решения за кофраж и скеле, както и с обвързващия се с изпълнението инженеринг. През последните 20 години PERI съществува, защото партньорите им се доверяват, когато пред тях стои задачата да изградят обект с национално или международно значение. Такъв беше изграждането на Дунав мост 2 – вантова конструкция, свързващ Видин и Калафат, Румъния, през 2007 г., както и мостовото съоръжение над р. Марица до Харманли – част от АМ „Марица“. Гордост за екипа на PERI са и пътен възел „Даскалово“, свързан с автомагистрали „Люлин“ и „Струма“, мостово съоръжение по метода на конзолното бетониране – част от обхода на Габрово и реконструкцията на яз. Студена, пречиствателни станции в Монтана, Казанлък, Айтос, Балчик, Кубратово. Системните решения на PERI бяха неразделна част от изграждането на много съоръжения от републиканската мрежа, метростанции в столицата, реконструкции на тунелите от АМ „Хемус“ и ще продължават да бъдат, а сега предстои и участието ни в изграждането на тунел „Железница“, част от АМ „Струма“. В столицата PERI сa участвали в построяването на търговски център The mall, бизнес център „Мегапарк“, Бизнес Парк София в кв. Младост, Long Tower – Mall Bulgaria, Advance Business Center, жилищни сгради и комплекси и много други, а в момента продължават със сгради като Болкан Бизнес Център, NV Tower Парадайс Плейс. От 2000 до 2007 г. с кофражни системи TRIO, MULTIFLEX и DOMINO се изградиха десетки хотели по Черноморието, което е много висок процент от строителството за този период, един от които Berlin Hotels в к.к. Златни пясъци. Навлизането на хоризонтален кофраж SKYDECK за ранно декофриране промени изцяло начина на работа и сроковете, които изпълнителите поставят във високото строителство. Към днешна дата PERI продължава да бъде парнтьор за кофраж, скеле, компоненти и инженеринг при изграждането на жилищни, обществени и административни сгради в цяла България. Индустриалните проекти също са основен фокус в работата на PERI. Те са участвали в изграждането на ТЕЦ „Контур Глобал Марица Изток 3“, медодобивен завод „Аурубис“ в Пирдоп, реконструкция на металургична компания за цветни метали КЦМ 2000 Груп, Пловдив, подмяна на скарен охладител в завод Златна Панега и други. Вижте всички новини на www.bageri.bg юни 2020