Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 3 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Warehousing
 • Transport
 • Linde
 • Logistics
 • Kaufland
 • Forkon
 • Inventairy
 • Tracteasy
 • Etalink
 • Sany
 • Courier
 • Bulgaria
Четете в броя: * Мениджърът на карго-партнер България Димчо Димчев за новия им проект. * Евродепутатът Андрей Новаков пред списание ЛОГИСТИКА. * Kaufland IT HUB Bulgaria е вторият по големина технологичен екип от международната група. * Иновациите са усъвършенствани добри практики във Вали Компютърс. * Логистиката и безпрецедентното увеличаване на доставките. * и още...

44 Категория:

44 Категория: Стартъп на годината inventAIRy X: инвентаризация с дрон и AGV Системата inventAIRy X на производителя doks. Innovation е съставена от дрон DJI Mavic 2 Enterprise, който работи заедно с AGV платформа. Снабден с иновативната doks. technology, софтуер, 1D и 2D скенери и 12-мегапикселова камера, inventAIRy X левитира напълно автономно в коридорите между стелажите. Той не само сканира данните за запасите, но отчита и други параметри, като температура на съхранение, качество на опаковката и възможни повреди. Благодарение на размерите това решение може да се използва и в тесни коридори. Потребителят лесно може да види събраните данни на свързан с дрона ръчен терминал. С помощта на софтуера на inventAIRy X цялата информация е достъпна на екрана на потребителя. Това позволява да се наблюдават входящите и изходящите стоки, да се преглежда информацията за капацитета, да се контролират дронове и да преглежда най-новата информация за складираните стоки. Този софтуер е едновременно средство за съхраняване на данни и перспективно средство за планиране. Решението може да се използва във всички палетни стелажни системи, като внедряването му във вече съществуващи складови структури става с минимални усилия благодарение на интерфейса за връзка с всички общи WMS и ERP системи. Освен навигацията AGV гарантира, че батериите на дрона са напълно заредени и готови за употреба. Това позволява непрекъснатата работа на дрона, който лети до всеки слот на стелажите, откривайки и сканирайки баркодове. Дронът е оборудван с камера с висока разделителна способност, която прави снимки на палета и палетомястото по време на сканиране. Сред многото проучени възможности за разумна употреба на дронове автоматизираната инвентаризация е сред най-успешните идеи. Автоматизирана процедура дава възможност да се прави инвентаризация не само веднъж годишно, а по-често през годината поради по-малките усилия. Системата работи стабилно и ефективно, но според производителя са необходими около 2 минути на място за откриване на конкретна стока. Редовната употреба в среда, която също трябва да се използва паралелно и от хората, изглежда доста трудна. Решаващите критерии за логистичните компании да използват inventAIRy X са наблюдението на живо на склада по време на работа, както и интегрирането с минимални усилия в съществуващите WMS и ERP системи. Събраните данни могат да бъдат използвани като основа за оптимизиране на по-нататъшните процеси на планиране. Дронът незабавно спира при откриването на препятствия, като това гарантира безопасността на хората и предметите. Полетната операция замества работата на служителите на големи височини и свежда до минимум рисковете от злополука. inventAIRy X може да се използва и извън основните работни часове, за да не се нарушават работните процеси. С него може разумно да се оползотворяват престоите. Ниво на иновации Интелигентната комбинация от AGV на кораб-майка и дрон като свободно летяща камера позволява максимално независим запис на запасите. Етикетите се разпознават и регистрират с изключително висока степен на свобода. Навигацията и управлението се извършват от AGV, на който дронът се приземява при необходимост. Заключение от теста Цялата система е добро приложение за дронове и приятен подход при управлението на инвентара. С 2 минути време за обработката на етикет и редовната подмяна на батерията системата не е особено ефективна. 44 3 • 2020 ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

45 Категория: Стартъп на годината ForkOn, който управлява машините В света на карите софтуерът за флийт мениджмънт на паркове от складови машини обикновено се предлага от производителите на машини. Облачно базираният ForkOn е първият флийт мениджмънт софтуер за кари, който е изцяло независим от каростроителите. Според създателите му с помощта на платформата се постигат годишни икономии до 20%, като фокусът е върху общите разходи за собственост (total cost of ownership). Освен това са интегрирани и други функции, като указване на локално местоположение на машините и управление на зареждането им. Според иновационния тест на решението продуктът на ForkOn поставя фокуса върху независимостта на доставчика на софтуерното решение от производителите, интуитивната работа и не на последно място – събирането и оценката на данни. Заключението за пазарната релевантност е, че софтуер, който работи съвместно с машини на няколко производители, е от значителна полза за клиента. Системата е широко използваема и отваря възможности, надхвърлящи класическите системи за управление на кари. Целевите клиенти на платформата са компании с над 30 машини, особено ако са от различни производители. Целта на ForkOn е да бъде „главният агент“ между големите производители на мотокари и крайния клиент. С лесното за използване SaaS (softwear of service) решение клиентите могат да спестят 20% от годишните разходи на целия автопарк, твърди производителят. Това се постига чрез консолидиране и обединяване на различни източници на данни, например данни, предоставени от самите клиенти, от партньори или от външни източници. Чрез непрекъснат анализ на новопристигналите данни ForkOn може да предупреждава клиента за всички проблеми в автопарка или работните процеси, както и активно да предоставя препоръки за оперативни подобрения. Основните предимства за потребителя на ForkOn могат да бъдат структурирани в 3 основни области. На първо място, основното предимство е спестяването на разходи по отношение на следпродажбените услуги, особено по отношение на сервиза, резервните части и управлението на договорите. Клиентът получава автоматично генерирани анализи на отчети за услуги и фактури, съдържащи и проактивни препоръки, например промяна на местоположението на карите в различни дъщерни дружества (увеличаване на използването), промяна на собствеността (лизинг, наем или собственост), закупуване и съхранение на конкретни резервни части, корекция на неправилно таксувано работно време и много други. Второто основно предимството за клиента се основава на оптимизирането и автоматизирането на вътрешните процеси, спестяването на неговото време и ресурси. Третото основно предимство за клиентите според производителя е консолидирането не само на софтуерните програми на различните производители на кари, но и на системите на различните хардуерни функции (управление на батерията, локализиране в закрити помещения, софтуер за анализ на сензори и др.). Ниво на иновации Иновацията в рамките на решението на ForkOn е както всеобхватната координация, така и цялостният подход в техническите и икономическите области (предупредителни сигнали). Заключение от теста Тази многофункционална система за управление на автопарк от кари, която не е обвързана с нито един производител, е добро решение. За съжаление, софтуерът е ограничен до машини с водачи и не предлага решение за съвременните AGV системи или децентрализирани транспортни роботи. Васил ВАСИЛЕВ ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ 3• 2020 45

Copied successfully!