Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 3 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Warehousing
 • Transport
 • Linde
 • Logistics
 • Kaufland
 • Forkon
 • Inventairy
 • Tracteasy
 • Etalink
 • Sany
 • Courier
 • Bulgaria
Четете в броя: * Мениджърът на карго-партнер България Димчо Димчев за новия им проект. * Евродепутатът Андрей Новаков пред списание ЛОГИСТИКА. * Kaufland IT HUB Bulgaria е вторият по големина технологичен екип от международната група. * Иновациите са усъвършенствани добри практики във Вали Компютърс. * Логистиката и безпрецедентното увеличаване на доставките. * и още...

30 КАЗУСИ

30 КАЗУСИ Коронавирусът и законите Какви права и задължения има превозвачът в ситуация на извънредни мерки? Какво се случва в света по време на кризата, свързана с коронавируса? Особено явно става значението на транспортния бранш в този период – хранителни продукти, хигиенични материали, медицинска техника, вода и други жизненонеобходими стоки продължават да бъдат превозвани в рамките на целия континент. За пореден път транспортните процеси могат да бъдат сравнени с „кръвоносните съдове“ на свободната икономика, на цивилизацията. д-р Решке: «Препоръчвам да се приемат транспортни заявки само с изричното указание, че транспортът може и да не бъде извършен, както е договорено.» Същевременно в много държави са обявени извънредни мерки, които изключително тежко натоварват малки и средни предприятия, вследствие на което стокообменът, свързан с тяхната дейност, бива силно ограничен, а в най-лошия случай – изцяло прекратен. Това обстоятелство от своя страна застрашава малките и средноголемите превозвачи, като за някои от тях може да се окаже дори фатално. Навло въпреки прекратен транспортен договор Да започнем с това, че превозвачът има интерес да получи уговореното с изпращача навло след коректно изпълнена заявка за превоз. По повод нарушените икономически връзки между отделни европейски фирми наблюдавам обаче, че договорите за превоз често се прекратяват от изпращача, например защото получателят не е в състояние да заплати уговорената цена на стоката или защото не е ясно дали превозното средство и стоката няма да бъдат задържани на границата на някоя европейска държава въз основа на извънредните мерки. В тази ситуация, относно претенцията на превозвача за изплащане на навло, след приета заявка, зависи от това дали изпращачът е отговорен за прекратяването на договора, или дали прекратяването е настъпило като последствие от извънредни мерки срещу разпространяването на коронавируса, които не могат да бъдат повлияни нито от изпращача, нито от превозвача. В случай че изпращачът е прекратил договора виновно, обикновено превозвачът има различни алтер- нативи на действие, които зависят от това, кое право е приложимо върху сключения и своевременно прекратен транспортен договор. Лесно се отговаря на този въпрос относно транспортни заявки, касаещи каботажни превози, респективно вътрешнодържавни превози. Тогава се прилага правото на държавата, на чиято територия се извършва транспортът. Така в Германия например превозвачът може да изисква договореното навло в пълен размер, както и всички разходи, които е направил и са били свързани с отказания транспорт (разбира се, спестените разходи трябва да се приспаднат), такси за престой. Алтернативно може да изисква една трета от споразумяното навло (т.нар. „мъртво“ навло). 30 3 • 2020 ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

В рамките на международния автомобилен транспорт на стоки важи конвенцията ЧМР относно задълженията по договора за превоз, но относно приложимото право, свързано със сключването и прекратяването на договора, трябва да погледнем чл. 5 ал. 1 на регламента РИМ № 1. Доколкото приложимото право към договор за превоз на стоки не е било избрано от страните в съответствие с чл. 3 на същия регламент, правото, приложимо към такива договори, е правото на държавата по обичайното местопребиваване на превозвача, при условие че мястото на предаване или мястото на доставяне, или обичайното местопребиваване на товародателя е в същата държава. Ако тези изисквания не са изпълнени, се прилага правото на държавата, в която се намира договореното между страните място на доставяне. На това място трябва да се обърне внимание, че е особено желателно за българските превозвачи да договорят прилагането на правна уредба, която е разбираема и достъпна за тях. Ако прекратяването на договора не е предизвикано виновно от изпращача, а е било провокирано от извънредни мерки, трябва всеки случай да бъде разглеждан индивидуално, според приложимото законодателство. Общо становище, респективно съвет с общ характер в подобна ситуация не могат да бъдат дадени. Забава при доставянето на товар Какво става в ситуацията, когато превозвачът е приел заявка, натоварил е стоката редовно, но по време на превозния процес възникват спънки, които водят до забава в доставката на стоката? Дължи ли превозвачът обезщетение, в случай че податлива на разваляне стока претърпи щета, например на крайната дестинация пристигат не поръчаните ягоди и банани, а мултивитамини – субстанция, която е негодна за консумация. По принцип трябва да започнем с това, че когато и по каквато и да е причина изпълнението на транспорта по уговорените условия е или стане невъзможно преди пристигането на стоката на предвиденото място, превозвачът трябва да поиска нареждания от лицето, което има право да се разпорежда с товара. Това от своя страна се определя от фазата на изпълнение на транспортния договор, но няма да бъде дискутирано обстойно, защото касае друга тематика. Но дори най-подробните и ясни нареждания не могат понякога да анулират дадено препятствие. На това място трябва да обърнем внимание на понятието „непреодолима сила“. Коронавирусът и свързаните с него мерки са „чудесен“ пример за обстоятелства, които превозвачът, въпреки най-голямата грижа на добър търговец, не би могъл да избегне и чиито последствия той не може да предотврати. Внимание! Не трябва да се осланят превозвачите обаче паушално на „непредвидимо обстоятелство“. Защото е есенциално важно кога е бил сключен договорът за превоз. Ако транспортните заявки

Copied successfully!