Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 3 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Warehousing
 • Transport
 • Linde
 • Logistics
 • Kaufland
 • Forkon
 • Inventairy
 • Tracteasy
 • Etalink
 • Sany
 • Courier
 • Bulgaria
Четете в броя: * Мениджърът на карго-партнер България Димчо Димчев за новия им проект. * Евродепутатът Андрей Новаков пред списание ЛОГИСТИКА. * Kaufland IT HUB Bulgaria е вторият по големина технологичен екип от международната група. * Иновациите са усъвършенствани добри практики във Вали Компютърс. * Логистиката и безпрецедентното увеличаване на доставките. * и още...

28

28 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС ВИЗИТНА КАРТИЧКА Иван Георгиев има близо 15-годишен опит в IT подразделенията на Kaufland и групата Schwarz. През годините е заемал различни позиции в дружеството. Ръководел е вътрешни и международни проекти. През 2016 г. поема ръководството на Kaufland Service IT HUB в България. Преди да се присъедини към немската група, е трупал добри практики в банковия и консултантския сектор. Разработват се продукти за логистика, склад, финанси, HR и други. Такива например са софтуерът за ценообразуване на промоциите във веригите и мобилното приложение за по-добра вътрешна комуникация. Технологичният център в България отговаря за управлението и поддръжката на всички везни на магазините Kaufland и на пазарите, на които оперира. Също така българските разработчици подкрепят екипа в Германия в управлението на касовата система на всички магазини в групата. Те са разработили и мобилно приложение, което позволява изготвянето на списъци за пазаруване и споделеното им управление в реално време. Инженерите се опитват да улеснят работа на служителите в складовете и да съкратят времето за изпълнение на задачите. Например разработено е приложение, чрез което хората, които извършват приема на стоки и качествения контрол, могат директно от мобилно устройство (таблет) да видят какво е поръчано, да извършат оценка на качеството, да се свържат с доставчика, без да губят време в описването на даден проблем на отделен компютър. Мотивация и отборна работа Основните инвестиции на българския IT хъб са в обучението на кадрите и в подпомагането на професионалното им развитие, като и в партньорствата с гимназии и университети. За малко повече от три години е изграден екип от над 200 специалисти, а плановете са в посока разрастване. При подбора на хора под внимание се вземат различни фактори. От значение са позицията, за която се кандидатства, и техническите умения, изисквани за нея. Важно е кандидатите да имат подходящо образование и да притежават т.нар. меки умения. Водещи при селекцията са мотивацията на кандидатите и уменията за екипна работа. От друга страна работодателят също трябва да отговаря на изискванията на кандидатите. Според мениджъра не само доброто възнаграждение привлича младите специалисти. На преден план излизат и възможността за включване в нови интересни проекти, визията и международната култура на компанията и най-вече предоставянето на свобода – да дават предложения и да вземат самостоятелни решения. Учене в работна среда С цел да отговори на бързо нарастващото търсене на висококвалифицирани кадри технологичният център развива собствена IT академия. Чрез нея ще инвестира в обучението на бъдещите си кадри. През тази година са стартирани две академии. Едната е насочена към развитието на програмисти със SAP ABAP (вид програмен език) и в нея се обучават 15 практиканти. Другото обучение е фокусирано върху най-популярния в световен мащаб програмен език Java, като са включени 10 души. И двете академии са насочени към студенти в последен курс или току-що завършили, без професионален опит в програмирането. Включените в обучителните академии са преминали през конкурс в няколко етапа. Той е включвал тестове за логическо и математическо мислене; задачи, свързани с обектно ориентирани езици; индивидуални интервюта и др. Академиите са с 6-месечен обучителен период. Обученията се ръководят от опитни инженери на компанията. Чрез различни практически проекти, насочени директно към бизнес средата на компанията, практикантите се запознават как работи логистиката, с финансирането, HR и др. Основната учебна цел е да развият умения за изгражда- 28 3 • 2020 ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 29 ОЛИМПИАДИ ПО ПРОГРАМИРАНЕ Вече две години компанията организира олимпиада по програмиране в Националната професионална гимназия по компютърни технологии и системи в Правец. Чрез нея талантливи ученици получават стипендия за периода до завършването, възможност за обучения и работа след това. Учениците имат възможността да тестват уменията си на всякакви обектно ориентирани езици. Задачите, които им се поставят, се разработват от служители на компанията. Жури от специалисти в Kaufland Service IT HUB анализират резултатите и отличават най-добре представилите се участници. Част от партньорството са и отворените лекции на специалистите от Kaufland Service, както и посещенията на ученици в компанията, за да придобият реални впечатления как протича работният процес. Планът на екипа е да започне сходни инициативи в партньорство и с други учебни заведения в страната. нето на мащабни приложения. Успешно завършилите програмите ще могат да се присъединят към екипа на IT HUB в дългосрочен план. Екипът планира и още една академия за обучение, насочена към все по-бързоразвиващия се език за програмиране Go. Бизнес казуси Технологичният хъб е част от Data Science Society – доброволческа общност от експерти в обработката, моделирането и анализа на големи данни. Организацията провежда 48-часово състезание – Datathon, насочено към младите хора с интереси в тази област. В него международни компании поставят на участници- те реални казуси от бизнеса. През тази година компанията има амбицията да е домакин на надпреварата. Един от интересните казуси, задаван от специалистите на Kaufland Service IT HUB, е свързан със система, която чрез снимка автоматично да разпознава какви плодове или зеленчуци е поставил клиентът върху везната, без да ги маркира. Основното предизвикателство е, че продуктите са поставени в пликове. Друг интересен казус е свързан със система, която да предвижда кога дадена част от оборудването в склада (електрокар, мотокар и др.) трябва да се подмени или да се ремонтира, преди да се е повредила. Гена ЦВЕТАНОВА ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ 3• 2020 29

Copied successfully!