Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 3 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Warehousing
 • Transport
 • Linde
 • Logistics
 • Kaufland
 • Forkon
 • Inventairy
 • Tracteasy
 • Etalink
 • Sany
 • Courier
 • Bulgaria
Четете в броя: * Мениджърът на карго-партнер България Димчо Димчев за новия им проект. * Евродепутатът Андрей Новаков пред списание ЛОГИСТИКА. * Kaufland IT HUB Bulgaria е вторият по големина технологичен екип от международната група. * Иновациите са усъвършенствани добри практики във Вали Компютърс. * Логистиката и безпрецедентното увеличаване на доставките. * и още...

12 МЕНИДЖМЪНТ

12 МЕНИДЖМЪНТ «На фокус сме поставили и развитието на жп решения като алтернатива на шосейния транспорт.» – Трудно ли се изгражда лично отношение към всеки от клиентите, които стават все по-взискателни? – Клиентските очаквания наистина нарастват и ние се стремим да ги надминем. В това съревнование всеки желае да изпъкне сред конкурентите. Старателно анализираме анкетата за клиентска удовлетвореност, която провеждаме ежегодно. Държим на много добрата комуникация с клиентите за всяка тяхна пратка и се стремим да запазим личния контакт с тях въпреки внедрените технологии за офериране и заявяване. Уверени сме, че това е най-добрата стратегия. – Какъв е българският принос в натрупаните добри практики на компания с офиси в 40 държави? – Всяка от страните в групата има свой принос за развитието на карго-партнер. Българите можем да се похвалим с упорство и работа в изключително конкурентна среда. Пазарът на логистични услуги у нас е много ценово ориентиран и ние ежедневно оферираме много ад-хок запитвания. Ако говорим за сервизи, ние сме пионери в услугата 24/7 за спешни пратки, която е развита на изключително високо ниво. Това е специализирана услуга, предназначена за клиенти, които спешно или изненадващо се нуждаят от бърз транспорт. По всяко време те могат да се свържат с нашия дежурен екип по телефон или мейл и ние ще организираме бърз превоз с един вид транспорт или с комбинация от модалности според желаната от тях дестинация. Например за Великобритания подходяща е комбинацията от камион и самолет. Друга специфична услуга, която предлагаме в България, е превозът на живи животни. Става въпрос за транспортирането на домашни любимци или животни за зоопарк по въздух. Това е бутикова услуга, но е интересна и имаме клиенти за нея. – Как се развиват офисите Ви в Пловдив и Варна? – Фокусирани сме върху логистичния ни център тук, в София, но не пестим усилия и в развитието на останалите ни офиси. Те са на ключови локации в страната. Във Варна сме фокусирали екипа си от специалисти в морския транспорт и свързаните с него продажби и митническо представителство. Имайки предвид много доброто развитие на регионите на Пловдив и Стара Загора, вече никоя логистична фирма не може да си позволи да отсъства от там, съответно и ние имаме представителен офис и планираме подсилването му. През януари миналата година открихме офис на карго-партнер в Македония, който засега е под наше управление. Той се развива много добре и очакваме скоро да натрупа нужната критична маса, за да се обособи като самостоятелно дружество. Там имаме и склад, чрез който облекчаваме митническите формалности за клиентите си. – България е на кръстопът на логистични възможности. Как карго-партнер използва петте ключови коридора в своето развитие? – Локацията на България носи много предимства за развитието на логистичния сектор. Позиционирани сме на пътя между Изтока и Запада и на сухопътната връзка между Средиземноморието и големи части от Централна и Източна Европа. Морските пристанища във Варна и Бургас и речните по Дунав дават разнообразни възможности за интермодален транспорт, а членството ни в ЕС позволява бързо и безпроблемно транспортиране и съхранение на товари. Точно тази ключова позиция на кръстопът бе причината централата ни да изгради логистичния център тук преди 2 години. Ние претоварваме, консолидираме и обработваме пратки от цял свят и избираме най-добрите маршрути за доставката им. «Служителите трябва да виждат каква е следващата стъпка, следващата цел пред компанията и мениджърите да им осигуряват тази информация всеки ден.» – Понякога числата говорят по-силно от думите. Назовете някои данни, които дават характеристика на компанията в глобален мащаб? – Числата наистина са най-безпристрастен показател. Фирмата е изключително стабилна и ключовите данни като брой пратки, оборот и печалба нарастват с всяка изминала година. За 2019 г. на глобално ниво карго-партнер е превозила общо 1 032 232 пратки. Те са били обработени в наши логистични центрове с площ 230 000 кв.м. Стратегията ни е да развием логистиката като основен стълб от нашето портфолио. През 2018 г. открихме логистични центрове с обща площ 60 000 кв.м в Словакия, Чехия и Австрия. Близо 3100 служители работят в нашите 130 офиса в 40 държави. – Според Вас какви са основните предизвикателства пред съвременната логистика? – Според мен едно от големите предизвикателства е екологията. Пратките продължават да стават все по-дребни и краят на тази тенденция не се вижда. Ефективността при раздробяване на стоковите потоци на малки пратки по подразбиране е по-лоша, отколкото при консолидирането им в големи партиди. Засега растежът в броя на малките пратки се случва в голяма степен експанзивно, задвижвано основно от е-търговията, което води до повече замърсяване на околната среда. Трябва да се търси начин това развитие да се осъществява екологично устойчиво и в него голяма роля очакваме да изиграят ИТ системите, които действат все по-интелигентно и ин- 12 3 • 2020 ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ

МЕНИДЖМЪНТ 13 ВИЗИТНА КАРТИЧКА Димчо Димчев е следвал Управление на веригата на доставките и Финанси във Виенския университет. Стартира кариерата си като стажант в австрийски спедиции. Продължава развитието си в отдел Логистичен инженеринг във Франс Маас, Холандия. През 2005 г. се завръща в България и изпълнява различни функции във Вектра ООД (джойнтвенчър с Франс Маас и впоследствие с ДСВ). От 2012 г. е ръководител направление логистични решения в Гебрюдер Вайс. През януари 2020 г. поема управлението на карго-партнер в България. В тази ситуация оптимизираме ресурсите според оперативните нужди, намаляваме персонала, работещ в офисите, като по този начин ограничаваме и риска от разпространяване на вируса. Даваме възможност на служителите да работят от вкъщи. Така хората имат възможност да са у дома при близките си и да се радват на повече спокойствие. В сградите на фирмата контролираме и ограничаваме входните точки, които са присъщи за работния процес на фирмата. Наши и външни служители, чиито задължения са свързани с пътуване, са с ограничен достъп до офисите. Определили сме предавателни точки за документи и пратки, въвеждайки строг контрол за тяхната обработка – например всички документи се приемат само от определен служител, който е обучен как да ги дезинфекцира, преди да ги предаде за вътрешна циркулация. В такъв момент трябва да действаме единно като общество и отговорността трябва да се носи както от отделния човек, така и от всяка организация. Надяваме се и вярваме, че правителството ще вземе найадекватните мерки не само за овладяване на епидемията, но и за подпомагане на възстановяването от икономическите щети. тегрирано. Не е немислим вече сценарият, при който отделни фирми ползват обща софтуерна платформа и съвместно оптимизират капацитетите си, като същевременно получават гаранция за неутралност от тази платформа. Друго интересно предизвикателство е политическото. Дали ще се запази свободното движение на стоки, на което се крепи цялата ни икономическа система? Предстои да видим. – Как пандемията от COVID-19 ще се отрази на логистиката в България? Какви мерки взема Вашата компания за преодоляване на щетите? – Както става ясно, включително от медиите и от изказвания на правителството, логистиката и търговията са на първа линия сред секторите, пострадали от глобалната епидемия на COVID-19. Спрени са полети и са затруднени стандартните сухопътни маршрути в Европа, което има опустошителен ефект върху транспортите и следователно върху веригата на доставките. Притесненията на гражданите и на икономическите субекти в България допълнително свиват търсенето на логистични услуги. – 2020 година ще бъде и годината на силните екипи. Как развивате и мотивирате екипите, с които работите? – Екипът е най-ценният ни ресурс, който не може да бъде изместен дори от най-скъпите и модерни технологии. В карго-партнер подкрепяме служителите си и тяхното вътрешно кариерно развитие. Всеки мениджър на отдел се стреми да запази и засили екипа си. През последната година заложихме и на извънработни активности, които определено ни сплотяват. Отрано осъзнахме, че възнаграждението вече не е силен мотивационен фактор. Месечната заплата е база хората да започнат дадена работа и да идват до офиса всеки ден, но не е достатъчна, за да са мотивирани да търсят най-добрите резултати в ежедневната си дейност. Младите хора искат да се развиват, да правят нещо, което им е интересно. Мотивацията им идва от научаването на нови неща и от предизвикателството да ги прилагат в различни ситуации. Желанието е в центъра на успеха и затова на всеки служител трябва да му се помогне да си намери подходящата роля в работата. Отделяме специално внимание на фирмените обучения и смятаме, че те допринасят за това човек да разбере какво може и какво иска. Хората трябва да чувстват, че работата им дава възможност да се развиват, дава им знания, предизвиква ги и реализира най-доброто от тях. ÑÚÄÚÐÆÀÍÈÅ 3• 2020 13