Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 3 / 2020

 • Text
 • Trailers
 • Transport
 • Vans
 • Buses
 • Man
 • Daf
 • Mercedes
 • Optiflow
 • Isuzu
 • Wabco
 • Otokar
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Volvo Trucks обнови наведнъж четири от гамите си. * Renault Trucks започва производство на електрическите си камиони. * Анкета: Превозвачите - В тол системата има много проблеми. * Къде е сега Пакетът Мобилност?! * Busworld Turkey 2020: Електричество и алтернативни горива. * и още...

48 ГУМИ »

48 ГУМИ » ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА ЕТИКИРАНЕ НА ГУМИ Пиктограмата за сцепление с лед Табл. 2 Класове на горивна ефективност (КГЕ) според коефициента на съпротивление при контакт с пътя (КСКП) по регламент 1222/2009 КГЕ Гуми от клас С1 Гуми от клас С2 КСКП (кг/т) Гуми от клас С3 A ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0 B 6,6 до 7,7 5,6 до 6,7 4,1 до 5,0 C 7,8 до 9,0 6,8 до 8,0 5,1 до 6,0 D 6,1 до 7,0 E 9,1 до 10,5 8,1 до 9,2 7,1 до 8,0 F 10,6 до 12,0 9,3 до 10,5 КСКП ≥ 8,1 G ≥ 12,1 ≥ 10,6 Новото класиране е по-просто, но изискванията към гумите от най-ниския КГЕ и в трите класа гуми (С1, С2 и С3) са значително по-строги (вж. редове F и G от табл. 2 с ред E от табл. 1). Подобно е положението с класовете на сцепление с влажна пътна настилка. Табл. 3 Класове на сцепление с влажна пътна настилка (КСВПН) според коефициента на сцепление G КСВПН Гуми от клас С1 Гуми от клас С3 G Гуми от клас С3 A ≥ 1,55 ≥ 1,40 ≥ 1,25 B 1,54 до 1,40 1,39 до 1,25 1,24 до 1,10 C 1,39 до 1,25 1,24 до 1,10 1,09 до 0,95 D 1,24 до 1,10 1,09 до 0,95 0,94 до 0,80 E ≤ 1,09 ≤ 0,95 ≤ 0,79 Табл. 4 КСВПН според коефициента на сцепление G (КСВПН) G A ≥ 1,55 B 1,54 до 1,40 C 1,39 до 1,25 D – E 1,24 до 1,10 F ≤ 1,09 G – Регламент 1222/2009 определяше КСВПН само за гуми клас С1, но в 7 класа (A, B, C, D, Е, F и G), два от тях неизползвани: Етикетът ще съдържана информация за характеристиките на гумите, които са проектирани специално за експлоатация при наличие на сняг и лед. Информацията за характеристиките за сцеплението със сняг се основава на най-новата версия на Правило № 117 на ИКЕ на ООН (Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации). Етикетът на гума, отговаряща поне на минималните стойности на показателя за сцепление със сняг, посочени в това правило, ще съдържа пиктограмата Alpine Symbol (позната и като 3PMSF). След официалното приемане на стандарта ISO 19447 (Passenger car tyres — Method for measuring ice grip performance — Loaded new tyres), информацията за характеристиките за сцепление с лед следва да се основава на него. До приемането му характеристиките за сцепление с лед се оценяват с надеждни, точни и възпроизводими методи, съобразени с общопризнатото съвременно технологично равнище. И в двата случая етикетът на гума, отговаряща поне на минималните стойности на показателя за сцепление с лед, трябва да съдържа пиктограмата за сцепление с лед (фигурата вляво). Промяната при означаването на класовете на външен шум при търкаляне и съответните измерени стойности е външна – вместо досегашните 1, 2 или 3 плътни вълни в новото оформление ще се изписва стойността на външния шум N, измерена в децибели по скала А [(дБ(А)], придружена от буквено означение: )) ABC – за най-тихите гуми, при които N ≤ LV-3 (т.е. нивото на външния шум N е по-ниско или равно на граничната стойност LV, намалена с 3 дБ). Граничните стойности LV са предвидени в част В от приложение II към действащия Регламент (ЕО) № 1222/2009; )) ABC – за гумите, при които LV-3 < N ≤ LV; )) ABC – за гумите, при които N > LV. Форматът се запазва Размерът на етикета на гумите остава същият като посочения в Регламент (ЕО) № 1222/2009. В етикета следва да бъдат включени подробности за сцеплението със сняг и лед, както и QR кодът. Не е задължително да се поставя нов етикет на гумите, които вече са били пуснати на пазара преди датата на прилагане на новия регламент. Отчитайки факта, че все повече потребители решават да купят гуми, без да ги видят, и поради това не виждат и етикета за тях, в новия регламент са предвидени и ред задължения на: доставчиците на гуми (Чл. 4 и Чл. 5), дистрибуторите на гуми (Чл. 6), доставчиците и дистрибуторите на превозни средства (Чл. 7), както и на доставчиците на хостинг услуги (Чл. 8). Иде ред и на износването Пробегът на гумите е свързан с абразивното им износване по време на употреба, а то е източник на микрочастици, вредни за околната среда и за човешкото здраве. Във връзка с това в едно съобщение на Комисията („Европейска стратегия за пластмасите в кръговата икономика“) сред мерките спрямо непреднамереното изпускане на микрочастици от гуми се споменават етикетиране и минимални изисквания за гумите. Предвижда се Комисията да възложи разработването и на подходящ метод за измерване на износването и пробега на гумите, защото такъв все още няма. K инж. Радослав ГЕШОВ април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

СПОРТ 49 Лице в лице с Каргинов, победителя в Дакар 2020 Андрей Каргинов с КАМАЗ победи в Дакар 2020 г. в категорията камиони. Джаненрико Грифини, президент на международното жури Камион на годината, се срещна с него след карирания флаг – Двa екипажа на КАМАЗ завършиха на подиума в Кидия, друг КАМАЗ е четвърти в крайното класиране. Очаквахте ли този резултат, особено предвид дебюта на Арабския полуостров и непознаването на условията? На всяко състезание, особено на най-тежкото – Дакар, отиваме с определени цели. Същото правят и останалите участници. Всеки е с амбициите си и иска да покаже възможно най-добрия резултат. Задачата на нашия екип бе да спечелим състезанието. Спечелихме първо, второ и четвърто място – отличен резултат. Състезанието беше трудно. Темпото, което зададоха конкурентите ни, а понякога и нашата скорост пораждаха съмнение дали машините, а и екипажите ще издържат. За пореден път доказахме, че сме силен отбор и можем да печелим. – Кой Дакар бе по-труден: в Саудитска Арабия или в Южна Америка? Защо? – Има и прилики, и разлики. Първо, по време на Дакар в Южна Америка е лято, а в Саудитска Арабия – зима. В Саудитска Арабия е малко подобре, защото ги няма изтощителните горещини, но нощем ставаше много хладно, дори студено – почти до нула градуса. Налагаше се механиците да носят много топли дрехи, за да не замръзват, докато работят. Другата разлика е, че по маршрута в Саудитска Арабия нямаше големи височини. Така бе по-лесно и за хората, и за ма- КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО април 2020