Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 3 / 2020

 • Text
 • Trailers
 • Transport
 • Vans
 • Buses
 • Man
 • Daf
 • Mercedes
 • Optiflow
 • Isuzu
 • Wabco
 • Otokar
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Volvo Trucks обнови наведнъж четири от гамите си. * Renault Trucks започва производство на електрическите си камиони. * Анкета: Превозвачите - В тол системата има много проблеми. * Къде е сега Пакетът Мобилност?! * Busworld Turkey 2020: Електричество и алтернативни горива. * и още...

46 ГУМИ

46 ГУМИ Променят правилата за етикиране на гуми „Фейслифт на решенията, които не работят“ – така изглежда стратегията на Парламента и на Съвета на Европа за етикирането на гуми, сочещо горивната им ефективност и други показатели ➊ Така трябва да изглежда горната част на новия етикет ➋ ➍ ➌ ➎ 1 – QR код; 2 – Име или марка на доставчика; 3 – Идентификатор на типа гума; 4 – Обозначение на размера на гумата, индекса на товароносимост и символа за категорията скорост; 5 – Клас на гумата (C1, C2 или C3); 6 – Пиктограма за горивна ефективност, клас на горивна ефективност; 7 – Пиктограма за сцепление с влажна пътна настилка, клас на сцепление; ➏ ➐ Стратегията предвижда нов регламент да замени от 1 май 2021 година Регламент (ЕО) № 1222/2009, който същите институции приеха на 25 ноември 2009 година и е в сила от 1 ноември 2012-а. След повече от седем години евробюрократите констатират, че актът, приет от тях, не постига целта си, записана в Член 1 „… да увеличи безопасността, икономическата и екологичната ефективност на автомобилния транспорт чрез популяризиране на гуми, които са ефективни от гледна точка на разхода на гориво, безопасни и с ниски нива на шум.“ След преповтаряне на констатацията, че горивната ефективност има ключово значение за намаляването на потреблението на енергия, и споменаването на енергиен съюз, който провежда насочена към бъдещето политика в областта на климата, в Брюксел предвиждат „за по-голяма яснота“ да се замени регламент (ЕО) № 1222/2009, като се отчете технологичният напредък в областта на гумите. Както и в досега действащия документ се подчертава, че е целесъобразно държавите членки, в сътрудничество с Комисията, да създадат стимули по отношение на гуми от всички класове* (C1, C2 и C3), които са ефективни откъм разход на гориво и безопасни (само за гуми от клас А или B по отношение на съпротивлението при търкаляне или сцеплението с влажна пътна настилка). Производителите на гуми следва да бъ- * Класифициране на типовете гуми според Регламент 661/2009, член 8: Клас C1 C2 C3 За превозни средства (ПС) от категориите M1, N1, O1 и O2 M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране по-малък или равен на 121 (1450 кг) и символ за категория на скорост ≥ „N“ (140 км/ч) M2, M3, N, O3 и O4 с индекс на товароносимост при единично монтиране ≤ 121 (1450 кг) и символ за категория на скорост ≤ „М“ (130 км/ч) или с индекс на товароносимост при единично монтиране ≥ 122 (1500 кг) април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ГУМИ » ПРОМЕНЯТ ПРАВИЛАТА ЗА ЕТИКИРАНЕ НА ГУМИ 47 дат насърчавани да подобрят всички параметри спрямо настоящите стандарти, а не само едни, най-често в ущърб на други. Определена гума може да бъде класифицирана в повече от един клас, ако отговаря на всички изисквания за всеки клас, за който е класифицирана. Позицията на Съвета е, че технологичното развитие позволява да се повиши значително нивото на досегашните минимални изисквания към: )) загубите на енергия, дължащи се на съпротивлението при търкаляне на гумите; )) външния шум при търкаляне. Прогресът в технологиите позволява значително да се подобри и сцеплението с влажна пътна настилка спрямо досегашните минимални изисквания, т.е. да се скъси спирачният път при влажна пътна настилка. На тази база идва решението, че е необходимо да се актуализират разпоредбите за етикирането на гумите. Идеята е, че по-доброто етикиране ще предоставя по-уместна и по-сравнима информация за горивната ефективност, безопасността и шума, и на нейна база при купуване на гуми потребителите ще взимат икономически ефективни и екологосъобразни решения. Тази логична наглед схема отново пропуска фактора „Цена“, който стана определящ и при автомобилите за лично ползване, и при тези за комерсиално ползване. Разликите между цените на премиум продуктите и евтините алтернативни обикновено са толкова големи, че по-ниската консумация на гориво трудно ги компенсира, особено при ограничен годишен пробег. Брюкселската администрация продължава да неглижира капитален проблем: необходимостта да се изпитват и износени гуми! Вниманието се концентрира върху показатели на новите гуми, но не са изключение модели, които след износване 18–25% съществено влошават поведението си, в т.ч. и по показателите, които са обект на Регламент 1222/2009. За кои гуми се отнасят новите изисквания Докато Регламент (ЕО) № 1222/2009 обхваща гумите, които се пускат на пазара за пътнически превозни средства (клас С1) и за лекотоварни автомобили (клас С2), действието на новия регламент се простира и над гумите от клас С3 (за тежкотоварни превозни средства). Това се налага поради големия пробег на ПС с такива гуми и значителния потенциал за намаляване разхода на гориво и на емисиите от тези ПС. Предвижда се поставяне на изисквания и към регенерираните гуми, които са значителна част от пазара. Изискванията обаче ще се прилагат, когато бъде налице подходящ метод за измерване на характеристиките на регенерирани гуми, а такъв понастоящем няма. До 2 години от датата на влизане в сила на настоящия регламент Комисията трябва да го допълни с нови изисквания към информацията в приложенията за регенерирани гуми, при условие, че е наличен подходящ метод за изпитване. Регламентът не се прилага към: a) гуми за професионална употреба на ПС с висока проходимост; б) гуми, проектирани за монтаж единствено на ПС, които са регистрирани за първи път преди 1 октомври 1990 г.; в) резервни гуми за временно ползване тип Т; г) гуми, чиято номинална скорост е по-малка от 80 км/ч; д) гуми, предназначени за джанти с номинален диаметър ≤ 254 мм (10“) или ≥ 635 мм (25“); е) гуми, оборудвани с допълнителни приспособления за увеличаване на задвижващата сила (напр. с шипове); ж) гуми, проектирани за монтаж единствено на ПС, предназначени изключително за състезания; з) гуми втора употреба, освен ако не са внесени от трета държава (не член на ЕС). Предвижда се етикет и за гумите, предлагани или доставяни с превозните средства. Така крайните потребители, вкл. купувачите на резервни гуми, на гуми за нови превозни средства и управителите на автопаркове и транспортните предприятия, ще могат лесно да сравняват параметрите на гуми с различни търговски наименования. Какво ще се промени при етикирането В новия регламент класовете на горивна ефективност (КГЕ) на гумите са пет (A, B, C, D и Е) вместо седемте в етикета по Регламент № 1222/2009 (A, B, C, D, Е, F и G). Те отново се определят на база на коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ), наричан коефициент на съпротивление при контакт с пътя (КСКП) в 1222/2009. Табл. 1 Класове на горивна ефективност (КГЕ) според коефициента на съпротивление при търкаляне (КСТ) по новия регламент КГЕ N ≤ LV-3 LV-3 < N ≤ LV N > LV-3 Гуми от клас С1 Гуми от клас С3 КСТ (Н/кН) Гуми от клас С3 A ≤ 6,5 ≤ 5,5 ≤ 4,0 B 6,6 до 7,7 5,6 до 6,7 4,1 до ≤ 5,0 C 7,8 до 9,0 6,8 до 8,0 5,1 до 6,0 D 9,1 до 10,5 8,1 до 9,0 6,1 до 7,0 E ≥ 10,6 ≥ 9,1 ≥ 7,1 Нови са и означенията за нивото на външен шум при търкаляне КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО април 2020