Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 3 / 2020

 • Text
 • Trailers
 • Transport
 • Vans
 • Buses
 • Man
 • Daf
 • Mercedes
 • Optiflow
 • Isuzu
 • Wabco
 • Otokar
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Volvo Trucks обнови наведнъж четири от гамите си. * Renault Trucks започва производство на електрическите си камиони. * Анкета: Превозвачите - В тол системата има много проблеми. * Къде е сега Пакетът Мобилност?! * Busworld Turkey 2020: Електричество и алтернативни горива. * и още...

44 ТРАНСПОРТ

44 ТРАНСПОРТ Права и задължения на превозвачите по време на извънредните мерки д. ю. н. адвокат Надежда РЕШКЕ Какво се случва в света по време на кризата, свързана с коронавируса? Особено явно става значението на транспортния бранш в Европа през този период. Хранителни продукти, хигиенни материали, медицинска техника, вода и други жизненонеобходими стоки продължават да бъдат превозвани из целия континент. За пореден път транспортните процеси могат да бъдат сравнени с „кръвоносните съдове” на свободната икономика и цивилизацията В много държави вече са обявени извънредни мерки, които изключително тежко натоварват малките и средни предприятия, вследствие на което стокообменът, свързан с тяхната дейност, е силно ограничен, или в найлошия случай – бива генерално прекратен. Това обстоятелство, от своя страна, застрашава малките и средноголеми превозвачи, за някои от тях може дори да се окаже и фатално. Какви права и задължения има превозвачът в тази ситуация? Навло въпреки прекратен транспортен договор Превозвачът има интерес да получи уговореното с изпращача навло след коректно изпълнена заявка за превоз. По повод нарушените икономически връзки между отделни европейски фирми наблюдавам обаче, че договорите за превоз често се прекратяват от изпращача, например защото получателят не е в състояние да заплати уговорената цена на стоката или защото не е ясно, дали превозното средство и стоката няма да бъдат задържани на границата на някоя европейска държава въз основа на извънредни мерки. В тази ситуация претенцията на превозвача за изплащане на навло след приета заявка зависи от това, дали изпращачът е отговорен за прекратяването на договора, или дали прекратяването е настъпило като последствие от извънредните мерки срещу разпространяването на коронавируса, които не могат да бъдат повлияни нито от изпращача, нито от превозвача. В случай че изпращачът е прекратил договора виновно, обикновено превозвачът има различни алтернативи на действие, които зависят от това, кое право е приложимо върху сключения и своевременно прекратен транспортен договор. Лесно се отговаря на този въпрос относно транспортни заявки, касаещи каботажни превози, респективно вътрешнодържавни превози. Тогава се прилага правото на държавата, на чиято територия се извършва транспортът. Така, в Германия например, превозвачът може да изисква договореното навло в пълен размер, както и всички разходи, които е направил и са били свързани с отказания транспорт (разбира се, спестените разходи трябва да се приспаднат), такси за престой. Алтернативно може да изисква 1/3 от договореното навло (т.н. „мъртво“ навло). В рамките на международния автомобилен транспорт на стоки важи конвенцията ЧМР относно задълженията по договора за превоз, но относно приложимото право, свързано със сключването и прекратяването на договора, трябва да погледнем ал. 5 ал. 1 на регламента РИМ № 1. Доколкото приложимото право към договор за превоз на стоки не е било избрано от страните в съответствие с член 3 на същия регламент, правото, приложимо към такива договори, е правото на държавата по обичайното местопребиваване на превозвача, при условие че мястото на предаване или мястото на доставяне, или обичайното местопребиваване на товародателя е в същата държава. Ако тези изисквания не са изпълнени, се прилага правото на държавата, в която се намира договореното между страните място на доставяне. На това място трябва да се обърне внимание, че е особено желателно за българските превозвачи да договорят прилагането на правна уредба, която е разбираема и достъпна за тях. април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

Ако прекратяването на договора не е предизвикано виновно от изпращача, а е било провокирано от извънредни мерки, трябва всеки случай да бъде разглеждан индивидуално според приложимото законодателство. Общо становище, респ. съвет с общ характер, в подобна ситуация не могат да бъдат дадени. Забава при доставянето на товар Какво става в ситуацията, в която превозвачът е приел заявка, натоварил е стоката редовно, но по време на превозния процес са възникнали спънки, които водят до забава в доставката на стоката? Дължи ли превозвачът обезщетение, в случай че податлива на разваляне стока претърпи щета – напр. на крайната дестинация пристигат не поръчаните ягоди и банани, а мултивитамин-субстанция, която е негодна за консумация. По принцип трябва да започнем с това, че когато по каквато и да е причина изпълнението на транспорта по уговорените условия е или стане невъзможно преди пристигането на стоката на предвиденото място, превозвачът трябва да поиска нареждания от лицето, което има право да се разпорежда с товара. Това, от своя страна, се определя от фазата на изпълнение на транспортния договор, но няма да бъде дискутирано обстойно, защото касае друга тематика. Но дори и най-подробните и ясни нареждания не могат понякога да анулират дадено препятствие. На това място трябва да обърнем внимание на понятието „непреодолима сила“. Коронавирусът и свързаните с него мерки са „чудесен“ пример за обстоятелства, които превозвачът въпреки най-голяма грижа на добър търговец не би могъл да избегне и чиито последствия той не може да предотврати. Внимание! Не трябва да се осланят превозвачите обаче паушално на „непредвидимо обстоятелство“. Защото е есенциално важно кога е бил сключен договорът за превоз. Ако транспортните заявки са били приети в края на 2019 г. – началото на 2020 г., може да се твърди, че последиците от коронавируса не са били предвидими. Защото тогава е нямало такъв обем извънредни мерки за спирането му. Дали при правен спор обаче всеки съд би се съгласил с това твърдение, трябва да се изчака – времето ще покаже. Със сигурност може да се каже, че ако превозвачът е приел заявката в „несигурни“ времена, с ясното съзнание за наложените мерки за сигурност, трудно би могъл да се позовава на „непредвидимия“ характер на ситуацията. Погине ли повереният му товар в този случай, или бъде доставен със закъснение, много вероятно превозвачът няма да може да се освободи от отговорността си. Дори – в екстремни случаи – може изпращачът да се опита да му вмени умишлено унищожаване на товара, защото той го е приел за превоз, въпреки че е осъзнавал, че не може да го достави/съхрани адекватно и не е написал съответното указание към изпращача за тази опасност, респ. не е изключил/ограничил отговорността си. Какво да направят транспортните фирми в такъв случай? Трябва ли да преустановят дейност, за да избегнат отговорността на неизпълнен транспортен договор? От моя гледна точка със сигурност – не. Всяка ситуация трябва да бъде използвана умело, особено с оглед на това, че доста транспортни фирми от Западна Европа отказват превози до Италия. Поради това препоръчвам да се приемат транспортни заявки само с изричното указание, че транспортът може и да не бъде извършен, както е договорено. Най-разумно би било да се изключат всички щети, свързани с обстоятелствата около коронавируса. Това изключване трябва да стане с писмено споразумение между изпращача и превозвача. Накрая искам да отбележа, че тази статия не замества правната консултация с адвокат и поради абстрактния си характер не представлява такава. K Врати за индустрията ● Функционални индустриални врати с над ● Енергийно ефективни бързо движещи се врати за оптимизирани работни процеси ● Товаро-разтоварна техника за ефективна логистика Сервиз, техническа поддръжка и ремонт КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО април 2020 ВРАΤИ 3А ДОМА И ИНДУСТРИЯТА