Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 3 / 2020

 • Text
 • Trailers
 • Transport
 • Vans
 • Buses
 • Man
 • Daf
 • Mercedes
 • Optiflow
 • Isuzu
 • Wabco
 • Otokar
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Volvo Trucks обнови наведнъж четири от гамите си. * Renault Trucks започва производство на електрическите си камиони. * Анкета: Превозвачите - В тол системата има много проблеми. * Къде е сега Пакетът Мобилност?! * Busworld Turkey 2020: Електричество и алтернативни горива. * и още...

42 ТРАНСПОРТ

42 ТРАНСПОРТ Къде е сега Пакетът Мобилност?! Тарифите за транспорт се увеличават? Превозите не достигат? Продуктите в магазините стават ли по-скъпи? Всичко това се дължи на засиления контрол и на недостига на превозвачи, готови да отидат до засегнатите райони. В момента всякакви ограничения са оправдани и обосновани от изключителната ситуация, създадена от опасността от COVID-19. Както и изключенията от правилата и регулациите Парадоксалното обаче е, че транспортът е изправен пред перспективата на подобно „военно положение“, причинено от бюрократични рестрикции, които се налагат вече от няколко години. Настоящата епидемия е само демоверсия на това до какво може да доведе Директивата за командироване на работници и като цяло – Пакет Мобилност. Не, транспортът не е станал по-важен от обичайното заради коронавируса. Все още не говорим за абсолютно спешна ситуация, в която е необходимо да се предостави например хуманитарна помощ. Ориз, домати, минерална вода, тоалетна хартия все още се доставят – това са обикновените неща, които изведнъж се оказаха толкова чакани и търсени от клиентите на супермаркетите. И въпреки че много производства са свили обема на работата си, суровините, материалите и готовата продукция трябва и продължават да се транспортират. Свободният транспорт е точно толкова важен, колкото е бил винаги, само че политиците и чиновниците невинаги си го признават. Поради тези ограничения и допълнителната бюрокрация например необходимостта от попълване на куп документи, причиняващо задръствания по границите, транспортът става много по-сложен и някои превозвачи се оттеглят от най-засегнатите от вируса страни. По този начин, дори и при намалено потребление, транспортните тарифи се повишават, което от своя страна повишава цените на продуктите по рафтовете на магазините. Не, трудните условия на работа не са нищо ново за водачите. Някои хора може да не са наясно с това, но шофьорите отдавна са принудени да прекарват нощите си на пътя, тъй като в Европа няма достатъчно паркинги. По същата причина те винаги са имали проблеми с достъпа до тоалетни и бани. Шофьорите често са третирани като натрапници на рампите и им е отказван достъп до санитарните помещения и зоните за почивка. Не само сега, когато съществува опасност от масово разпространение на коронавируса. Работата на шофьорите винаги е била сравнително опасна, неуважавана и нездравословна. Неслучайно от година на година намалява броят на желаещите да упражняват тази професия. А превозвачите? Сега изведнъж те се оказаха много необходими и обгрижвани. Сега изведнъж се приемат, макар и плахи, мерки за облекчение на бизнеса, както и занижен контрол. Но превозвачите трябва да изчакат 30, 60 или повече дни, за да получат плащанията си, а властите напълно игнорират този проблем. Съгласно регламентите на Пакет Мобилност транспортните компании трябва да познават законодателството и въпросите, свързани с колективните трудови договори, продължителността на престой във всяка държава, през която шофьорите им преминават. Ще трябва да уредят тези въпроси пропорционално на времето, прекарано от шофьорите в тези държави, и водят пълни записи на всички езици в ЕС. Именно това са проблемите, които трябва да бъдат решени на първо място, вместо да се преследват конкретни интереси за защита на националните пазари чрез възпрепятстване на свободния международен транспорт. Сега много добре виждаме до какво водят ограниченията на трансграничния транспорт. Показва ни го епидемията от коронавирус… Сега същите чиновници, които неотдавна искаха да принудят хората да правят паузи в хотелите дори ако шофьорите не искат това и няма достатъчно хотели, внезапно разхлабиха правилата за работно време и почивки. Те изведнъж установиха, че шофьорът, за когото уж много се бяха загрижили, може да почива по-малко, дори и отстрани на пътя. Защото се страхуват от кризата. Въпрос на време е и правилата за каботаж, които са силно недолюбвани дори от ЕС, да бъдат облекчени. Къде са защитниците на правата на шофьорите, тръбящи за въображаемия „социален дъмпинг“? Епидемията ще отмине, но възможно ли е да запомним случващото се, когато Брюксел се върне към гласуването на Пакет Мобилност?! K Калоян АТАНАСОВ По материали на trans info април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТРАНСПОРТ 43 CNG камионите пестят 50% от тол таксата Нормативът, който урежда това, е Постановление № 24 от 20 февруари 2020 година на Министерския съвет (МС). С него се променя Тарифата за таксите, които се събират за преминаване и ползване на републиканската пътна мрежа, приета с постановление № 370 на МС от 2019 година (ДВ, бр. 101 от 2019 година). С акта от 20 февруари МС е постановил (вж. Държавен вестник бр. 16 от 24.02.2020 година): „…. §2, Чл. 27. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, както следва: Пътни превозни средства Товарен автомобил над 3,5 т – до 12 т Товарен автомобил над 12 т с 2–3 оси Товарен автомобил над 12 т с 4 и повече оси ППС за превоз на пътници с над 8 места за сядане, без мястото на водача, до 12 т ППС за превоз на пътници с над 8 места за сядане, без мястото на водача, над 12 т Платена пътна инфраструктура Цена на тол такса лв./км АМ I-ви клас II-ви клас ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00 ЕВРО V 0,03 0,04 0,00 ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00 ЕВРО V 0,07 0,06 0,00 ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00 ЕВРО V 0,12 0,11 0,00 ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00 ЕВРО V 0,01 0,01 0,00 ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,02 0,01 0,00 ЕВРО V 0,02 0,01 0,00 ЕВРО III и IV 0,03 0,02 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,04 0,02 0,00 (2) За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 тона, използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние – тол такса, в размер на 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид пътно превозно средство за категория ЕВРО VI, EEV.“ Кои горива са алтернативни? Съгласно §4 от Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2001 година за движение на извънгабаритни и/или тежки пътни превозни средства на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, в §1 от допълнителните разпоредби са създадени точки 18, 19, 20 и 21. Първата от тях дава определение на понятието „Алтернативни горива“ по следния начин: „18. „Алтернативни горива“ означава горива или източници на захранване, които поне отчасти служат за заместител на изкопаемите нефтени източници при снабдяването с енергия на транспорта и имат потенциал да допринесат за неговата декарбонизация и да повишат екологичните показатели на транспортния сектор, състоящи се от: а) електроенергия, консумирана във всички видове превозни средства; б) водород; в) природен газ, вкл. биометан, в газообразна форма (компресиран природен газ – КПГ/ CNG) и втечнена форма (втечнен природен газ – ВПГ/LNG); г) втечнен нефтен газ (ВНГ/LPG); д) механична енергия от бордови системи за съхранение/бордови източници, вкл. отпадна топлина.“ K инж. Радослав ГЕШОВ Ползвателите на пътни превозни средства (ППС) над 3,5 т с алтернативно гориво като единствен източник дължат към АПИ/БГ ТОЛЛ само половината от таксата за ползване на платената пътна инфраструктура, предвидена за съответния вид ППС, категория Евро VI и EEV КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО април 2020