Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 3 / 2020

 • Text
 • Trailers
 • Transport
 • Vans
 • Buses
 • Man
 • Daf
 • Mercedes
 • Optiflow
 • Isuzu
 • Wabco
 • Otokar
 • Iveco
 • Busworld
 • Renault
 • Trucks
 • Scania
 • Volvo
Четете в броя: * Volvo Trucks обнови наведнъж четири от гамите си. * Renault Trucks започва производство на електрическите си камиони. * Анкета: Превозвачите - В тол системата има много проблеми. * Къде е сега Пакетът Мобилност?! * Busworld Turkey 2020: Електричество и алтернативни горива. * и още...

34 ТЕХНОЛОГИИ

34 ТЕХНОЛОГИИ По-добра аеродинамика на ремаркето – по-икономичен и безвреден транспорт С новаторски решения в областта на електрониката, механиката и мехатрониката WABCO усъвършенства своите системи за спиране, за стабилност и за автоматизиране на предавателни кутии, които доставя на водещите производители на камиони, ремаркета и автобуси Други продукти на компанията помагат в глобален мащаб на транспортната индустрия да пести гориво и да намали емисиите. Съпротивлението на въздуха За полезна работа – преместване на превозното средство и неговия товар, се изразходва само част от енергията, в която двигателят преобразува горивото. Друга част са неизбежни загуби вследствие на триенето в компонентите на трансмисията, на съпротивлението при търкаляне на колелата с гумите, на спиране или намаляване на скоростта, както и загуби от аеродинамичното съпротивление – т.е. съпротивлението, което въздухът оказва на движещото се превозно средство/композиция. Това последно съпротивление е право пропорционално на челната площ на машината и с увеличаването на скоростта се увеличава особено бързо. Съществува още един фактор, присъщ на всеки автомобил/композиция – той характеризира нейното аеродинамично съвършенство и се нарича коефициент на въздушно съпротивление. Зависимостта се описва със следната формула: Fв = ½ ρ в . S a . Cx . V a 2 (1) ρ в – плътност на въздуха (кг/куб.м); S a – площ на напречното сечение на автомобила (кв.м); Cx – коефициент на въздушно съпротивление; V a – скорост на движение на автомобила (м/сек). Свързваме коефициента на въздушно съпро- април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ТЕХНОЛОГИИ » ПО-ДОБРА АЕРОДИНАМИКА НА РЕМАРКЕТО... 35 тивление (известно и като аеродинамично съпротивление, тъй като се проявява само при движение) предимно с формата на автомобила. При съвременните леки автомобили Cx е в границите между 0,29 и 0,40. По-сложни и неблагоприятни са условията при товарните автомобили: )) докато постигането и поддържането на добра обтекаемост на постоянно съчетание от кабина и надстройка е възможно, при композицията влекач-полуремарке промяната на взаимното разположение на двете части при движение (в завой) силно затруднява поддържането на добра обтекаемост. Още по-трудно е това да се постигне, когато влекачът работи с различни полуремаркета (тип, размер). )) неблагоприятно се отразява на аеродинамиката и формата на полуремаркетата – паралелопипед, който завършва с отвесна стена заради постигането на максимална вместимост. В края на полуремаркето въздухът рязко се „откъсва“ от стените му и това предизвиква интензивното му завихряне, което увеличава въздушното съпротивление. )) при товарните автомобили и особено при композициите съществена роля има и завихрянето на въздуха под превозните средства – то също увеличава въздушното съпротивление. Всяка от посочените причини увеличава разхода на енергия/гориво при движение, без оглед на това колко е натоварено превозното средство. Част от тази енергия може да бъде спестена с помощта на аеродинамиката. В най-голяма степен това се отнася за превозите на средни и дълги разстояния, които се извършват с такава скорост, че аеродинамичното съпротивление става осезаемо и влияе върху степента на декарбонизация. Как да стане От параметрите, посочени в (1), S a не може да бъде променян, ρв не зависи от водача, неоправдано е и ограничаването на V a под определени стойности. Остават мерките за намаляване коефициента на въздушно съпротивление. В последните десетилетия от дизайнерски студия до производители на камиони лансираха различни идеи и комплексни проекти по темата, но само единици стигнаха до стадия да се предлагат като търговски продукт. А през ноември 2018 година бяха обявени правилата, които изясняват техническите спецификации при разработване на решения за подобряване аеродинамиката на задната част на полуремаркетата. WABCO OptiFlow WABCO, водещ световен доставчик на спирачни системи, системи за управление и други съвременни технологии за безопасност, ефективност и свързаност на търговските превозни средства, развива и предлага и решения за аеродинамика на ремаркета. С 25 години опит в технологиите на композитните материали, компанията е готова с аеродинамичното си портфолио в САЩ още преди там да бъде създадено законодателството за аеродинамичните подобрения. Комплектът от аеродинамични продукти OptiFlow, разработен съвместно с технологичния университет в Делфт, Нидерландия, приспособява превозните средства от вчера и днес към изискванията на променящото се законодателство в ЕС. Пакетът OptiFlow на WABCO за Европа включва AutoTail и SideWings (AutoTail и TrailerSkirts за др. континенти). )) OptiFlow AutoTail е решение, което минимизира завихрянето в задната част на полуремаркето. Състои се от П-образно наредени хоризонтални и вертикални плоскости, които при движение са разгънати и намаляват въздушното съпротивление, като изместват/отдалечават въздушните вихри от задната стена на полуремаркето. Плоскостите на AutoTail се разгъват автоматично, без намеса на водача, щом скоростта на движение достигне определена стойност (напр. 75 км/ч). Автоматично е и прибирането им – при понижаване на скоростта (напр. 15 км/ч) и когато композицията маневрира. Информация за скоростта постъпва от спирачната система на полуремаркето. )) Решението OptiFlow SideWings (с аналогични функции е и TrailerSkirts) намалява загубите, като ограничава завихрянето под пода на ремаркето. Изделията OptiFlow SideWings съответстват на изискването да изпълняват ролята и на странични предпазители – сертифицирана е способността им да издържат приложени сили и те са получили типово одобрение. Полуремаркета и ремаркета се изработват с различни междуосия, затова SideWings и TrailerSkirts могат да бъдат произведени според потребностите на клиентите. В някои страни от ЕС и Северна Америка производители на нови ремаркета/полуремаркета ги доставят с аеродинамичната оптимизация OptiFlow. Кай-Уве Симон, който ръководи автопарка на голям немски производител на печива, съобщава, че преоборудването с OptiFlow SideWings на 4 ремаркета, работещи на дълги разстояния, е понижило разхода на гориво средно с 1,9 л/100 км (6,7%). Това е потвърдено от изпитване с продължителност 6 месеца (януариюни). Полската фирма NoLimit отчита подобряване на горивната ефективност с до 9,5% след оборудване на композициите си с AutoTail и SideWings през 2017 година. Компютърно симулиране с помощта на програми за компютърен анализ на динамиката на флуидите (Computational Fluid Dynamics/CFD) предшества изпитванията в аеродинамичен тунел. Резултатите от него дават възможност да се подберат проектите с най-висок аеродинамичен потенциал КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО април 2020