Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
6 months ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2023

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Trucks
 • Venci
 • Logistics
 • Cargo
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
26. издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

• Какво представлява ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Еър Вортекс ООД е българска e-mail: airvortex@infocom.bg. спедиторска компания, член на Българския съюз за ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 митническо и външнотърговско обслужване. ➢ Еър Вортекс ООД е лицензиран митнически агент, член на Националното обединение на * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines митническите агенти. * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria ➢ Eър Вортекс ООД е изключителен представител на за България, Румъния, Сърбия, Косово и Република Северна Македония. • Кои са хората в ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Екипът на Еър Вортекс e-mail: airvortex@infocom.bg. ООД е с богат професионален опит. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Екипът на Еър Вортекс ООД вярва, че ВСЕКИ клиент е уникален и ценен. * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 • Какво ви предлага e-mail: airvortex@infocom.bg. ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó 51, * ëÍ·‰ Gorski ÔÓ‰ Patnik ÏËÚÌ˘ÂÒÍË Str , Sofia ÍÓÌÚÓÎ 1407, Bulgaria * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 Еър Вортекс може да e-mail: организира airvortex@infocom.bg. за вас: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Входящи и изходящи въздушни доставки; Входящ и изходящ LCL и FCL контейнерен превоз; Сухопътни доставки на комплектни и групажни товари; * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria Комбинирани доставки от врата и до врата; Чартърни полети за вашите най-спешни и тежки товари; ➢ Еър Вортекс може да ви предложи: Митническо брокерство; Обезпечаване на транзитни операции; Митническо и свободно складиране; Карго застраховки; • Как да се свържете с ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 ➢ Вие можете да посетите e-mail: airvortex@infocom.bg. Еър Вортекс ООД в офиса на адрес: ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 Аерогара София, бул. Христофор Колумб 80, Арт Бизнес Център, офис 3.4.1, София 1592 ➢ да се обадите на телефони: (02) 963 2768, (02) 963 3315, (02) 963 3317, (02) 963 2778 * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines ➢ да изпратите Е-mail: * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria air@air-vortex.com — Въздушен транспорт ocean@air-vortex.com — Морски транспорт surface@air-vortex.com — Сухопътен транспорт service@air-vortex.com — Обслужване клиенти customs@air-vortex.com — Митническо представителство ➢ да разгледате сайта ни на адрес: www.air-vortex.com • Защо да изберете ? * åËÚÌ˘ÂÒÍÓ Ô‰ÒÚ‡‚ËÚÂÎÒÚ‚Ó * ëÍ·‰ ÔÓ‰ ÏËÚÌ˘ÂÒÍË ÍÓÌÚÓÎ * 鄇ÌËÁˇÌ ̇ ͇„Ó ˜‡Ú˙ÌË ÔÓÎÂÚË * * ÑÓÒÚ‡‚͇ ‚‡Ú‡-ÎÂÚˢ * Ä‚ËÓÒÔ‰ˈËfl * Ç˙Ú¯ÂÌ Ú‡ÌÒÔÓÚ * ÚÂÎ.02 9632768, 02 9634503, Ù‡ÍÒ: 02 9632778 e-mail: airvortex@infocom.bg. ÛÎ. ÉÓÒÍË è˙ÚÌËÍ 51, ëÓÙËfl 1407 ➢ Защото Еър Вортекс ООД е вярното решение на вашия транспортен казус! * Customs brokerage * Bonded Warehouse * Cargo Charters * * Deliveries Door-to-Airport * Cargo agents for Lufthansa and Austrian Airlines * Tel/fax+359 2 9632778, tel:+359 2 9634503, +359 2 9632768 e-mail: airvortex@infocom.bg. 51, Gorski Patnik Str , Sofia 1407, Bulgaria

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 5 and 6: ОФИС: тел. 02/ 818 29 29 С
 • Page 7: www.orbit.bg since 1923 ISO 45
 • Page 13: АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП
 • Page 17 and 18: Система за управле
 • Page 22 and 23: WWW.FROTCOM.COM sales@bg.frotcom.co
 • Page 24 and 25: conference.logistika.bg ЛЕКТО
 • Page 26 and 27: Уважаеми бизнесмен
 • Page 28 and 29: Българска асоциаци
 • Page 30 and 31: СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТ
 • Page 32 and 33: СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТ
 • Page 34 and 35: Ако желаете да се в
 • Page 36 and 37: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 49 and 50: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 51 and 52: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 53 and 54: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 55 and 56: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 57 and 58: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 59 and 60: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 61: Система за управле
 • Page 64 and 65:

  АНДА - 06 ЕООД A 4004 Пл

 • Page 66 and 67:

  Транспорт на зърне

 • Page 68 and 69:

  БУЛКАРГО EООД A 9002 В

 • Page 70 and 71:

  ВЕНЦИ ЕООД - сервиз

 • Page 72 and 73:

  ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С

 • Page 74 and 75:

  Customs. Simply cleared. ГЕРЛА

 • Page 76 and 77:

  ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

 • Page 78 and 79:

  ДОАН - 69 - Сунай Кара

 • Page 80 and 81:

  ЕВРОБУЛ ЕООД A 1680 Со

 • Page 82 and 83:

  ЕКУ УЪРЛДУАЙД БЪЛГ

 • Page 84 and 85:

  ЕС БИ ЕЙ БЪЛГАРИЯ О

 • Page 86 and 87:

  ИВЕДА ЕООД A 5700 Тете

 • Page 88 and 89:

  ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

 • Page 90 and 91:

  ИТЕЛИ - Б ООД Центра

 • Page 92 and 93:

  ...Power is nothing without control

 • Page 94 and 95:

  ЛИРИК / ВЕРОНА A 1000 С

 • Page 96 and 97:

  ЛИРИК / ВЕРОНА - Соф

 • Page 98 and 99:

  МЕДИНА МЕД ООД A 6000

 • Page 100 and 101:

  МОБИЛ-98 - В. Върбако

 • Page 102 and 103:

  ОЙРОТРАНС ООД A 1784 С

 • Page 104 and 105:

  П и Н ТРАНС ЕООД A 1233

 • Page 106 and 107:

  РЕНО ТРЪКС БЪЛГАРИ

 • Page 108 and 109:

  СВОБОДНА ЗОНА - РУС

 • Page 110 and 111:

  СИНТРАНС ЕООД A 7000 Р

 • Page 112 and 113:

  Регион Варна A 9160 Де

 • Page 114:

  Since 1990 СТАД - БЛИЗНА

 • Page 117 and 118:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 119 and 120:

  www.tixim.com

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 131 and 132:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 133:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 136 and 137:

  Система за управле

 • Page 138 and 139:

  СПЕДИЦИЯ БУЛМАК ТР

 • Page 140 and 141:

  СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

 • Page 142 and 143:

  СПЕДИЦИЯ ИТЕЛИ - Б О

 • Page 144 and 145:

  СПЕДИЦИЯ УЪРЛД ТРА

 • Page 146 and 147:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 148 and 149:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 150 and 151:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 152 and 153:

  РЕЧЕН ТРАНСПОРТ БУ

 • Page 154 and 155:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Е

 • Page 156 and 157:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 158 and 159:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 160 and 161:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 162 and 163:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Л

 • Page 164 and 165:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 166 and 167:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 168 and 169:

  КУРИЕРСКИ УСЛУГИ А

 • Page 170 and 171:

  ЛОГИСТИКА СВОБОДНА

 • Page 172 and 173:

  СКЛАДОВЕ ПОД МИТНИ

 • Page 174 and 175:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 176 and 177:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 178 and 179:

  ЗАСТРАХОВАНЕ АДЕЕЛ

 • Page 180 and 181:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 182 and 183:

  АВТОВОЗИ ЖЕФКО БЪЛ

 • Page 184 and 185:

  ФУРГОНИ ДИСПОЙНТ Е

 • Page 186 and 187:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 188 and 189:

  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Page 190 and 191:

  ЗАПЛАЩАНЕ НА ТОЛ ТА

 • Page 192 and 193:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 194 and 195:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 196 and 197:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 198 and 199:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 200 and 201:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 202 and 203:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 204 and 205:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 206 and 207:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 208 and 209:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 210 and 211:

  СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

 • Page 212 and 213:

  ПРОДАЖБА НА ГОРИВА,

 • Page 214 and 215:

  ПРОДАЖБА, СЕРВИЗ И

 • Page 216 and 217:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 218 and 219:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 220 and 221:

  ФИРМА ПРЕДСТАВИТЕЛ

 • Page 222 and 223:

  ФИРМА СИЛВЪР СТАР М

 • Page 224 and 225:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 226 and 227:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 228 and 229:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 230 and 231:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 232 and 233:

  The Bulgarian Association for Freig

 • Page 234 and 235:

  Dear businessmen, Bulgarian Transpo

 • Page 236 and 237:

  DOAN - 69 - Sunay Karaasan. T (+359

 • Page 238 and 239:

  LIRIK / VERONA - Service Pleven....

 • Page 240 and 241:

  SINTRANS Ltd.......................

 • Page 242 and 243:

  ИНДЕКС НА РЕКЛАМОД

Copied successfully!