Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Ако

Ако желаете да се включите в адресния справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията 2022“, моля, по пъл не те чет ли во на бъл гар с ки език ин фор ма ци я та, ко я то ис кате да бъде вклю че на. Тя ще бъде от ра зе на и в раз де ла на ан г лийс ки език (от бе ле же те, ако има те спе ци а л ни изис к ва ния за из пис ва не то на име то на фир ма та на ан г лийс ки език). Попълнения въпросник изпратете най-късно до 17 декември 2021 г. на e-mail: spravochnik@btp.bg или на следния адрес: София 1463, пк 5, за адресния справочник Въпросник Име на фирмата: ................................................................................ Адрес: ......................................................................................... Телефони: ...............................Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: .................................. www: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Управител: ..................................................................................... Кратко представяне на фирмата (предмет на дейност, вид транспорт, направления, транспортни средства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ако участвате и с рекламно каре, заплащате само стойността на рекламата, а информацията за фирмата и логото се включват безплатно. Всички участници получават безплатно един екземпляр от справочника. Моля, отбележете справочните индекси, в които искате да бъде включена вашата фирма: ❐ Спедиция ❐ Автомобилен транспорт, брой автомобили ................... ❐ Автобусен транспорт, брой автобуси ................... ❐ ЖП транспорт ❐ Морски транспорт ❐ Речен транспорт ❐ Въздушен транспорт – карго Комбинирани превози ❐ автомобилен – море ❐ автомобилен – река ❐ автомобилен – жп ❐ жп – море ❐ Групажни превози ❐ Превози в контейнери ❐ Превози на опасни товари ❐ Куриерски услуги ❐ Складове ❐ Складове под митн. контрол ❐ Логистика ❐ Обработка на товари ❐ Застраховане ❐ Консултантски услуги ❐ Софтуер ❐ Митническо агентство ❐ Агентиране ❐ Брокераж СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ: ❐ Бордови, брой автомобили ................... ❐ Автовози, брой автомобили ................... ❐ Високообемни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Дрехарки, брой автомобили ................... ❐ Животновози, брой автомобили ................... ❐ Контейнеровози, брой автомобили ................... ❐ Мебеловози, брой автомобили ................... ❐ ПС за извънгабаритни товари, брой автомобили ................... ❐ ПС за насипни товари, брой автомобили ................... ❐ Платформи, брой автомобили ................... ❐ Хладилни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за хран. продукти, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за ГСМ и химикали, брой автомобили ................... ❐ Фургони, брой автомобили ................... ❐ Лекотоварни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Строителна техника брой ....................................... НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ ❐ България ❐ Европа ❐ Балкански страни ❐ Русия и страните от ОНД ❐ Близък изток ❐ Цял свят ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва, ре мар ке та и над ст рой ки за то вар ни ав то мо би ли ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на строителна техника ❐ Продажба на резервни части и аксесоари за превозни средства ❐ Продажба и сервиз на гуми ❐ Продажба на ГСМ и консумативи ❐ Отдаване под наем/лизинг на превозни средства ❐ Сервиз на транспортни средства ❐ Оборудване на сервизи ❐ Годишни технически прегледи ❐ Автомивки ❐ TIR паркинги ❐ Придружаване на товари и охранителни услуги ❐ Тахографи ❐ Карти с отложено плащане за гориво, пътни такси и др. ❐ Възстановяване на ДДС и акциз ❐ Заплащане на тол такси

INTRODUCING THE New VOLVO RANGE

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 11: Европа зарежда ора
 • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
 • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
 • Page 25 and 26: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 27 and 28: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 29 and 30: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 31 and 32: Българска асоциаци
 • Page 33: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 38 and 39: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 40 and 41: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 42 and 43: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 44 and 45: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 46 and 47: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 48 and 49: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 50 and 51: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 52 and 53: АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ
 • Page 54 and 55: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 56 and 57: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 58 and 59: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 60 and 61: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 62: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 65 and 66: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 67: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 70 and 71: The WEB Operator Wholesale Express
 • Page 72 and 73: АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪН
 • Page 74 and 75: БАКС ТРЕЙД ЕООД A 9002
 • Page 76 and 77: БУЛБУС ТРЕЙД ООД A 90
 • Page 78 and 79: ВЕНЦИ ЕООД ТАХО ВЕН
 • Page 80 and 81: ВИНИЛ АРТ ООД A 1220 С
 • Page 82 and 83: Customs. Simply cleared. ВОЛФ
 • Page 84 and 85:

  ГРУЕВ И СИНОВЕ ООД A

 • Page 86 and 87:

  ДИ ЕЙЧ ЕЛ ЛОДЖИСТИК

 • Page 88 and 89:

  DKV - виж ОЙЛКАРТ ЕОО

 • Page 90 and 91:

  Е-СПЕД ООД A 1532 Софи

 • Page 92 and 93:

  ЕКОНОМУ-ИНТЕРНАШЪН

 • Page 94 and 95:

  ЕН ТИ ЗЕТ ТРАНСПОРТ

 • Page 96 and 97:

  ЕСПРЕСО - Иван Грън

 • Page 98 and 99:

  ИЗИ ТРАНС ООД A 4023 П

 • Page 100 and 101:

  ИНСТИТУТ ПО ТРАНСП

 • Page 102 and 103:

  ИТЕЛИ - Б ООД Центра

 • Page 104 and 105:

  CAR КАР ТРАНСПОРТЕР

 • Page 106 and 107:

  КРОМА ТРАНС ООД A 3400

 • Page 108 and 109:

  ЛИРИК / ВЕРОНА - Сер

 • Page 110:

  МАЙНИНГ ООД A 1113 Соф

 • Page 113 and 114:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 115 and 116:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 117 and 118:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 119 and 120:

  www.transport-press.bg/ ПАРИА

 • Page 121 and 122:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 123 and 124:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 125 and 126:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 127 and 128:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 129 and 130:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 132:

  ТЕСИ - ТИ ООД A 2140 Бо

 • Page 136 and 137:

  ТРАНС ДИНАСТИ ЕООД

 • Page 138 and 139:

  ТРАНСЛЕНД ООД A 1404 С

 • Page 140 and 141:

  ТТЛ ЕООД A 1271 София,

 • Page 142 and 143:

  ТУРБОТРАКС БЪЛГАРИ

 • Page 144 and 145:

  FINDCARGO.NET T (02) 439-03-60, 439

 • Page 146:

  ФТС БЪЛГАРИЯ ООД A 16

 • Page 149 and 150:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 151 and 152:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 153 and 154:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 155:

  СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ

 • Page 158 and 159:

  СПЕДИЦИЯ БОРУШ ЕОО

 • Page 160 and 161:

  СПЕДИЦИЯ EíçÄ äÄêÉé

 • Page 162 and 163:

  СПЕДИЦИЯ ЙОСПЕД ОО

 • Page 164:

  СПЕДИЦИЯ ОРБИТ ЕОО

 • Page 167 and 168:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 169 and 170:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 171 and 172:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 173 and 174:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 175 and 176:

  Лекотоварни автомо

 • Page 177 and 178:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 179 and 180:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Т

 • Page 181 and 182:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 183 and 184:

  www.transport-press.bg/ КОМБИ

 • Page 185 and 186:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 187 and 188:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 189 and 190:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 191 and 192:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 193 and 194:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 195 and 196:

  ЛОГИСТИКА ТРАНСПОР

 • Page 197 and 198:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 199 and 200:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 201 and 202:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 203 and 204:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 205 and 206:

  ЗАСТРАХОВАНЕ ТРАНС

 • Page 207 and 208:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 209 and 210:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 211 and 212:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 213 and 214:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 215 and 216:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 217 and 218:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 219 and 220:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 221 and 222:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 223 and 224:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 225 and 226:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 227 and 228:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 229 and 230:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 232 and 233:

  СЕРВИЗ НА ТРАНСПОР

 • Page 234 and 235:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 236 and 237:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 238 and 239:

  ОБОРУДВАНЕ НА АВТО

 • Page 240 and 241:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 242 and 243:

  АВТОМИВКИ ВОЛФ АД /

 • Page 244 and 245:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 246 and 247:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 248 and 249:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 250:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 253 and 254:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 255 and 256:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 257 and 258:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 259 and 260:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 261 and 262:

  OFFICIAL DIRECTORY WHO IS WHO IN TR

 • Page 263 and 264:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 265 and 266:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 267 and 268:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 269 and 270:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 271 and 272:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 273 and 274:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 275 and 276:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 277:

  ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА