Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
2 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2021

 • Text
 • Volvo
 • Renault
 • Cargo
 • Trucks
 • Logistics
 • Venci
 • Verona
 • Lirik
 • Bulgaria
 • Sofia
24-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

ТРАНСПОРТ &

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО www.transport-press.bg/ СЪДЪРЖАНИЕ Представяне на Асоциацията на българските предприятия за международни превози и пътищата (АЕБТРИ) ...................... 26 Представяне на Асоциацията на българските авиокомпании (АБА) ........................ 27 Представяне на Българската асоциация за спедиция, транспорт и логистика (НСБС) ..... 28 Талон за участие в адресния справочник ......... 32 Азбучен показалец на фирмите. ................ 33 Показалец на фирмите по населени места. ...... 49 ОБЩ ФИРМЕН УКАЗАТЕЛ (адреси на фирмите и описание на дейността им) .. 65 СПРАВОЧНИ ИНДЕКСИ ........................177 Спедиция ......................................153 Автомобилен транспорт ........................164 Железопътен транспорт. .......................172 Речен транспорт. ..............................173 Морски транспорт .............................174 Въздушен транспорт – карго ....................176 Комбинирани превози: • автомобилен – река ...........................178 • автомобилен – море ...........................179 • автомобилен – жп .............................180 • превози жп – море . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Групажни превози ...............................182 Превози в контейнери. ..........................185 Придружаване на товари и охранителни услуги .........................186 Превози на опасни товари .......................187 Куриерски услуги ...............................189 Логистика. ....................................190 Обработване на товари. ........................192 Складове под митнически контрол. ...............193 Оборудване за складове .........................194 Складове ......................................195 Митническо агентство .........................196 Консултантски услуги ..........................198 Агентиране ...................................199 Застраховане ..................................200 Брокераж ......................................201 СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ Бордови .......................................202 Автовози. .....................................204 Високообемни превозни средства .................204 Дрехарки ......................................205 Мебеловози ....................................205 Контейнеровози ................................205 Фургони .......................................206 Животновози ..................................206 Строителни машини. ...........................206 Цистерни за хранителни продукти ...............207 Цистерни за ГСМ и химикали. ....................207 Хладилни превозни средства .....................208 Лекотоварни превозни средства. .................209 Превозни средства за насипни товари. ............210 Превозни средства за извънгабаритни товари .....210 Платформи ...................................210 Възстановяване на ДДС и акцизи на транспортни фирми от чужбина. .................................211 Карти с отложено плащане за гориво, пътни такси и др. 211 Заплащане на тол такси ........................212 Софтуер ......................................212 НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ България ......................................213 Европа ........................................216 Балкански страни ..............................219 Русия и страните от ОНД. ......................221 Близък Изток ..................................222 Цял свят ......................................224 Производство и продажба на превозни средства, ремаркета и надстройки за товарни автомобили. ..........226 Производство и продажба на строителна техника. ......................226 Сервиз на транспортни средства ................228 Продажба на резервни части и аксесоари ..........229 Оборудване на автосервизи. .....................234 Годишни технически прегледи. ...................234 Бензиностанции. ...............................234 Продажба, сервиз и регенерат на гуми ............235 Продажба на горива, масла и консумативи .........................235 Тахографи – производство, продажба и сервиз .....236 Отдаване под наем/лизинг на транспортни средства. ....................237 Автомивки ....................................238 TIR паркинги ...................................238 Представителства и официални партньори на чуждестранни фирми в България ...............239 Бюра за обслужване на превозвачи – (БОП) .........248 Пунктовете, извършващи преглед за техническа изправност по ЕКМТ .............250 Агенция МИТНИЦИ .............................253 Азбучен показалец на фирмите на английски език ............................259 Индекс на рекламодателите .................. 272 23

 • Page 1: éÙˈˇÎÂÌ ÒÔapple‡‚
 • Page 6 and 7: • COMMERCIAL VEHICLES • TRANSPO
 • Page 11: Европа зарежда ора
 • Page 16: WWW.TURBOSHOET.BG > ГОЛЯМА С
 • Page 21: ЗА ЗАЯВКИ И ЗАПИТВА
 • Page 26 and 27: Уважаеми бизнесмен
 • Page 28 and 29: Асоциация на бълга
 • Page 30 and 31: Българска асоциаци
 • Page 32 and 33: СПИСЪК НА ЧЛЕНОВЕТ
 • Page 34 and 35: Ако желаете да се в
 • Page 37 and 38: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 39 and 40: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 41 and 42: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 43 and 44: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 45 and 46: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 47 and 48: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 49 and 50: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 51 and 52: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 53 and 54: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 55 and 56: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 57 and 58: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 59 and 60: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 61 and 62: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 64 and 65: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 66 and 67: ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИ
 • Page 69 and 70: www.transport-press.bg/ ОБЩ ФИ
 • Page 71 and 72: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 73 and 74: ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО
 • Page 75 and 76:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 77 and 78:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 79 and 80:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 81 and 82:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 83 and 84:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 85 and 86:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 87 and 88:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 89 and 90:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 91 and 92:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 93 and 94:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 95 and 96:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 97 and 98:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 99 and 100:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 101 and 102:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 103 and 104:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 105 and 106:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 107 and 108:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 109 and 110:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 112 and 113:

  MW LOGISTICA A 1528 София, б

 • Page 114 and 115:

  МИРЕКС ШИПИНГ ООД A

 • Page 116 and 117:

  НСБС - Българската

 • Page 118 and 119:

  ОЙРОБУЛ ООД Междун

 • Page 120 and 121:

  РАБЕН ЛОГИСТИКС БЪ

 • Page 122 and 123:

  РЕЯ МП ЕООД Предста

 • Page 124 and 125:

  СИ ТРАНС ЕООД A 4000 П

 • Page 126 and 127:

  Търговец на употре

 • Page 128 and 129:

  СКОРПИОН ШИПИНГ ОО

 • Page 130:

  комплексно складов

 • Page 134:

  ТОЙОТА ТИКСИМ ЕООД

 • Page 137 and 138:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 139 and 140:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО М

 • Page 141 and 142:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 143 and 144:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 145 and 146:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 148 and 149:

  ХАВЕН ЕООД A 1231 Софи

 • Page 150 and 151:

  ХЕРМЕС ИНТЕРНАЦИОН

 • Page 152 and 153:

  ШИПКО ТРАНСПОРТ БЪ

 • Page 154 and 155:

  ЮНИМАСТЪРС ЛОДЖИСТ

 • Page 157 and 158:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 159 and 160:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНСПОРТ

 • Page 161 and 162:

  СПЕДИЦИЯ • Какво п

 • Page 163 and 164:

  СПЕДИЦИЯ

 • Page 166 and 167:

  СПЕДИЦИЯ ТРАНС ДИН

 • Page 168 and 169:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 170 and 171:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 172 and 173:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 174 and 175:

  АВТОМОБИЛЕН ТРАНСП

 • Page 176 and 177:

  ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСП

 • Page 178 and 179:

  МОРСКИ ТРАНСПОРТ Е

 • Page 180 and 181:

  ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ

 • Page 182 and 183:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 184 and 185:

  КОМБИНИРАНИ ПРЕВОЗ

 • Page 186 and 187:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Д

 • Page 188 and 189:

  ГРУПАЖНИ ПРЕВОЗИ Т

 • Page 190 and 191:

  ПРЕВОЗИ В КОНТЕЙНЕ

 • Page 192 and 193:

  ПРЕВОЗИ НА ОПАСНИ Т

 • Page 194 and 195:

  ЛОГИСТИКА А ЛОГИСТ

 • Page 196 and 197:

  ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВ

 • Page 198 and 199:

  СКЛАДОВЕ ПОД МИТНИ

 • Page 200 and 201:

  МИТНИЧЕСКО АГЕНТСТ

 • Page 202 and 203:

  КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУ

 • Page 204 and 205:

  ЗАСТРАХОВАНЕ А ЛОГ

 • Page 206 and 207:

  СОБСТВЕНИ АВТОМОБИ

 • Page 208 and 209:

  АВТОВОЗИ АНТОАНЕТА

 • Page 210 and 211:

  ФУРГОНИ ДИСПОЙНТ Е

 • Page 212 and 213:

  ХЛАДИЛНИ ПРЕВОЗНИ

 • Page 214 and 215:

  ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

 • Page 216 and 217:

  ЗАПЛАЩАНЕ НА ТОЛ ТА

 • Page 218 and 219:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 220 and 221:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 222 and 223:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 224 and 225:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 226 and 227:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 228 and 229:

  НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕ

 • Page 230:

  ПРОИЗВОДСТВО И ПРО

 • Page 233 and 234:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 235 and 236:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 237 and 238:

  ПРОДАЖБА НА РЕЗЕРВ

 • Page 239 and 240:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 241 and 242:

  ТАХОГРАФИ - ПРОИЗВО

 • Page 243 and 244:

  ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО

 • Page 245 and 246:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 247 and 248:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 249 and 250:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 252 and 253:

  БЮРА ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

 • Page 254 and 255:

  ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА И

 • Page 256 and 257:

  ПУНКТОВЕТЕ, ИЗВЪРШ

 • Page 258 and 259:

  Митническо бюро Ка

 • Page 260 and 261:

  The Bulgarian Association for Freig

 • Page 262 and 263:

  Dear businessmen, Bulgarian Transpo

 • Page 264 and 265:

  BULGARIAN FORWARDERS' ASSOCIATION..

 • Page 266 and 267:

  EXTRANS Ltd. - Customs Handling, Wa

 • Page 268 and 269:

  LIRIK / VERONA - Service Kostinbrod

 • Page 270 and 271:

  MOST JSC...........................

 • Page 272 and 273:

  SKUBA BULGARIA LTD - Office Burgas.

 • Page 274 and 275:

  UNISPED INS Ltd. - Headquarters Plo

 • Page 276 and 277:

  ИНДЕКС НА РЕКЛАМОД