Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Кой какъв е в транспорта и логистиката 2020

23-то издание на Официалния годишен справочник "КОЙ КАКЪВ Е в транспорта и спедицията в България", който излиза от 1998 г.

Ако

Ако желаете да се включите в адресния справочник „Кой какъв е в транспорта и спедицията 2021“, моля, по пъл не те чет ли во на бъл гар с ки език ин фор ма ци я та, ко я то ис кате да бъде вклю че на. Тя ще бъде от ра зе на и в раз де ла на ан г лийс ки език (от бе ле же те, ако има те спе ци а л ни изис к ва ния за из пис ва не то на име то на фир ма та на ан г лийс ки език). Попълнения въпросник изпратете най-късно до 16 ноември 2020 г. на e-mail: spravochnik@btp.bg или на следния адрес: София 1463, пк 5, за адресния справочник Въпросник Име на фирмата: ................................................................................ Адрес: ......................................................................................... Телефони: ...............................Факс: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e-mail: .................................. www: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Управител: ..................................................................................... Кратко представяне на фирмата (предмет на дейност, вид транспорт, направления, транспортни средства) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ако участвате и с рекламно каре, заплащате само стойността на рекламата, а информацията за фирмата и логото се включват безплатно. Всички участници получават безплатно един екземпляр от справочника. Моля, отбележете справочните индекси, в които искате да бъде включена вашата фирма: ❐ Спедиция ❐ Автомобилен транспорт, брой автомобили ................... ❐ Автобусен транспорт, брой автобуси ................... ❐ ЖП транспорт ❐ Морски транспорт ❐ Речен транспорт ❐ Въздушен транспорт – карго Комбинирани превози ❐ автомобилен – море ❐ автомобилен – река ❐ автомобилен – жп ❐ жп – море ❐ Групажни превози ❐ Превози в контейнери ❐ Превози на опасни товари ❐ Куриерски услуги ❐ Складове ❐ Складове под митн. контрол ❐ Логистика ❐ Обработка на товари ❐ Застраховане ❐ Консултантски услуги ❐ Софтуер ❐ Митническо агентство ❐ Агентиране ❐ Брокераж СОБСТВЕНИ АВТОМОБИЛИ: ❐ Бордови, брой автомобили ................... ❐ Автовози, брой автомобили ................... ❐ Високообемни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Дрехарки, брой автомобили ................... ❐ Животновози, брой автомобили ................... ❐ Контейнеровози, брой автомобили ................... ❐ Мебеловози, брой автомобили ................... ❐ ПС за извънгабаритни товари, брой автомобили ................... ❐ ПС за насипни товари, брой автомобили ................... ❐ Платформи, брой автомобили ................... ❐ Хладилни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за хран. продукти, брой автомобили ................... ❐ Цистерни за ГСМ и химикали, брой автомобили ................... ❐ Фургони, брой автомобили ................... ❐ Лекотоварни превозни средства, брой автомобили ................... ❐ Строителна техника брой ....................................... НАПРАВЛЕНИЯ НА ПРЕВОЗИТЕ ❐ България ❐ Европа ❐ Балкански страни ❐ Русия и страните от ОНД ❐ Близък изток ❐ Цял свят ДРУГИ ДЕЙНОСТИ ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на пре воз ни сред с т ва, ре мар ке та и над ст рой ки за то вар ни ав то мо би ли ❐ Про и з вод с т во и про даж ба на строителна техника ❐ Продажба на резервни части и аксесоари за превозни средства ❐ Продажба и сервиз на гуми ❐ Продажба на ГСМ и консумативи ❐ Отдаване под наем/лизинг на превозни средства ❐ Сервиз на транспортни средства ❐ Оборудване на сервизи ❐ Годишни технически прегледи ❐ Автомивки ❐ TIR паркинги ❐ Придружаване на товари и охранителни услуги ❐ Тахографи ❐ Карти с отложено плащане за гориво, пътни такси и др. ❐ Възстановяване на ДДС и акциз ❐ Заплащане на тол такси

ТРАНСПОРТ & ТОЧНОТО СПИСАНИЕ В ТОЧНОТО ВРЕМЕ НА ТОЧНОТО МЯСТО АЗБУЧЕН ПОКАЗАЛЕЦ НА ФИРМИТЕ А ЛОГИСТИКС ЕООД, София................................... 65 АВТОБУСНИ ПРЕВОЗИ – 98 АД, Враца............... 65 АДЕЕЛ ООД, София.................................................... 66 АИТ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ТРАНСПОРТ ЕООД, Пловдив........................................................................ 66 АИТ ЛОГИСТИК ЕООД, Пловдив............................. 66 АКТ ЛОДЖИСТИК АД, София – Казичене.............. 67 АКТ ЛОДЖИСТИК АД – офис Варна и склад, с. Тополи...................................................................... 67 АКТ ЛОДЖИСТИК АД – офис и склад Истанбул, Турция, Istanbul Turkiye....................... 67 АКТ ЛОДЖИСТИК АД – офис Русе и склад, Русе.............................................................................. 67 АЕБТРИ СЕРВИЗ И УЧЕБЕН ЦЕНТЪР ЕООД, София.......................................................................... 67 АНДА – 06 ЕООД, Пловдив........................................ 68 АНТОАНЕТА-Ц – Г. Дончев ЕТ, София.................. 68 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД, София.......................................................................... 68 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Бургас, Бургас.............................................. 68 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Варна, Варна................................................. 68 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Казанлък, Казанлък..................................... 68 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Карго, София................................................. 69 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Пловдив, Пловдив....................................... 69 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Русе, Русе...................................................... 69 АРАМЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ КУРИЪР ООД – офис Стара Загора, Стара Загора..................... 69 АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ СПЕДИТОРИ, София.......................................................................... 69 АРИС КАРГО ООД, София........................................ 69 АРИС КАРГО ООД – Обработка авио карго, София.......................................................................... 69 АТЛАС – Иван Диловски ЕТ, Ботевград.............. 69 АТН ТРАНС ЕООД, Свиленград................................ 70 АУТО ПРОФИ – Н ООД, София................................ 70 АУТО ПРОФИ – Н ООД – Представителство / Сервиз Пловдив, Пловдив.................................... 70 АУТО ПРОФИ – Н ООД – Представителство Видин, Видин............................................................ 70 БАКАЛОВИ ТРАНС ООД, Сопот............................ 71 БАКС ТРЕЙД ЕООД, Варна....................................... 71 АБОНИРАЙТЕ СЕ ЗА КАНАЛА НИ 41

Copied successfully!