Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 2 / 2020

  • Text
  • Ecomix
  • Lotus
  • Bobcat
  • Doosan
  • Samoter
  • Hyundai
  • Hitachi
  • Liebherr
  • Mecalac
Четете в броя: * Mecalac 6MDX с просторна кабина за най-голяма безопасност. * Челният товарач HL960A от новата А-серия на Hyundai . * Основните приоритети на АПИ по стратегическите инфраструктурни проекти. * и още...

6 ХРОНИКА »

6 ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ 25 години Hyundai CE в Европа 750 000 багер-товарача JCB JCB отбеляза производството на своя 750-хиляден комбиниран багер-товарач. Юбилейната машина е произведена във фабриката на компанията в Рочестър, Стафордшир – мястото, където преди почти 70 години е създаден първият багер-товарач JCB. През 1953 г. основателят на компанията, покойният Джоузеф Сирил Бамфорд, измисля идеята за багер-товарач с марката JCB. През 1954 г. били произведени едва 35 машини, а да се достигне бройката 50 000 били необходими повече от 20 години. Днес JCB произвежда багер-товарачи във Великобритания, Индия, Бразилия и САЩ. Hyundai Construction Equipment отбеляза 25 години на европейския пазар. През 1995 г. компанията стартира своята дейност на Стария континент в град Гел, Белгия. От 2017 г. до момента Hyundai Construction Equipment Europe е базирана в модерната си централа в Тесендерло, Белгия. Централата се състои от триетажна офис сграда, склад, център за обучения, изложбена зала и такава за събития. Амбициите на компанията са до 2023 г. да влезе в челната петица на водещите световни производители на строителни машини. 25-годишнината на Hyundai Construction Equipment в Европа бе съпроводена с международна награда. Компанията спечели отличието за технологични иновации на Samoter 2020 в категория „Челни товарачи среден клас“ за новия HL960A. Инвестират близо 53 млн. лв. в изграждането на северния обходен път на Бургас Агенция „Пътна инфраструктура“ стартира тръжна процедура за определяне на изпълнител при строителството на северния обходен път на град Бургас, с дължина 4,7 км. Индикативната стойност на проекта е 52 910 000 лв. без ДДС, а средствата са от републиканския бюджет. Срокът за подаване на офертите е до 28 май 2020 г. Срокът за изпълнение на строителните работи е 18 месеца. С изграждането на обхода транзитният трафик, идващ от Варна по път І-9 и продължаващ на юг по път І-6 София – Бургас, ще се изнесе извън центъра на града. По този начин ще се повиши безопасността на движение за пътуващите от Западна и Северна България, като се избегне влизането в областния град. Трасето на обходния път ще започва при 230-и км на път I-9 Сарафово – Бургас, непосредствено след Атанасовското езеро и в близост до настоящото кръстовище, ще преминава на запад, заобикаляйки езерото, а след това ще се насочва към път I-6 Ветрен – Бургас и ще завършва при 493-и км на първокласния път при селскостопанския надлез. Отсечката ще бъде с две платна, разделени със средна разделителна ивица, с по две ленти за движение в посока и банкети, както и локални платна. Връзката на новото трасе със съществуващата пътна мрежа ще се осъществява чрез 4 пътни възела. Изграждат облицовката на тунел Витиня с усилващи мрежи С усилващи мрежи се изгражда част от третата конструктивна облицовка на тръбата за София на тунел Витиня на АМ Хемус. След като тя бъде поставена, ще се положи хидроизолацията и последната четвърта облицовка на съоръжението. Преди да се достигне до този етап от работата, тръбата бе укрепена с 55 км анкери. Дължината на един е 12 метра и се вкарва в стените за връзка между отделните облицовки и скалния масив. При стартирането на ремонтните дейности в тръбата за София бяха открити множество пукнатини в облицовката и кухини. За запълването им и за да се заздрави съоръжението, са използвани над 2500 куб. метра бетон. Витиня е най-дългият пътен тунел в България – 1195 м, и е в експлоатация от 1984 г. На съоръжението през миналата година бяха направени множество проучвания и експертизи, въз основа на които се предприеха аварийно-възстановителни дейности, за да се приведе съоръжението в съответствие с европейската директива 2004/54/ЕО за минималните изисквания за безопасност на тунелите на Трансевропейската пътна мрежа (TEN-T). В тази връзка ще бъдат направени и три напречни връзки – две пешеходни и една пътна, които ще свързват двете тръби на тунела, които ще се използват в случай на пътен инцидент. По този начин съоръжението изцяло ще отговаря на европейските изисквания. Очаква се строителните дейности да завършат през втората половина на 2020 г. Индикативната стойност на аварийно-възстановителните работи е около 50 млн. лв. Ремонтираната тръба ще е с нова облицовка, хидроизолация, отводнителна и дренажна система, асфалтова настилка, пожароизвестяване, вентилация, видеонаблюдение, светофарна уредба, осветление и система за светлинно водене, каквито има в ремонтираната тръба за Варна. април 2020 КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ 7 Отложиха Samoter 2020 Поради ситуацията в Италия бе взето решение международното изложение за строителна техника Samoter да бъде отложено. Първоначално тазгодишното издание на Samoter трябваше да се проведе от 21 до 25 март във Верона. Събитието веднъж бе пренасрочено за 16 – 20 май, а след последните новини – за 21 – 25 октомври. Това бе обявено официално от организаторите на изложението. По същото време трябва да се проведе и събитието за пътна инфраструктура Asphaltica. Samoter се провежда веднъж на три години. Изложението през 2017 г. привлече 455 производители на строителна техника. Тогава експонатите бяха разположени на 65 000 кв. м изложбена площ, а посетителите бяха 84 000 души от 86 страни. МРРБ финансира предпроектно проучване за ВиК системата Дунав Обявени са обществени поръчки за ВиК за около 165 млн. лв. Обществени поръчки за около 165 млн. лв. за ВиК обекти вече са обявени по Оперативна програма Околна среда 2014–2020 г. 12 дружества, които предоставят ВиК услуги в областите Враца, Русе, Перник, Видин, Силистра, Пловдив, Ямбол, Варна, Сливен, Стара Загора, Кърджали и Смолян, вече имат сключени договори с управляващия орган на програмата. С инвестициите ще се изградят и реконструират 602 км водопроводна мрежа, 380 км канализационна мрежа, 14 пречиствателни станции за отпадъчни води и 2 пречиствателни станции за питейни води, нови тръбни кладенци, помпени станции, резервоари и др. Предстои обявяването на тръжна процедура за избор на изпълнители за изготвянето на още 6 регионални прединвестиционни проучвания за новоконсолидирани ВиК оператори – Хасково, Търговище, Велико Търново, Габрово, Софийска област и Плевен. За инвестициите от готовите разработки ще може да се кандидатства за финансиране по Оперативна програма Околна среда 2021–2027 г. www.vesidon.bg ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ, ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) ще финансира извършването на предпроектно проучване за доизграждането на водоснабдителната система Дунав в областите Шумен, Разград и Търговище. Ще бъдат направени технико-икономически проучвания, които ще послужат за последващо възлагане на инженеринг – проектиране и строителство. Изграждането на водоснабдителната система Дунав е започнало поетапно през 80-те години, но съоръжението не е завършено. Към момента вода от нея ползват жителите на Разград и няколко общини от областта. Реалното доизграждане на системата може да започне до година – година и половина след изготвянето на предпроектното проучване и необходимите анализи. Идеята е строителството на оставащото трасе да се финансира от новия ВиК холдинг. ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË, ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ, ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ - êîôè, çúáè è äð. КЪМ СЪДЪРЖАНИЕТО