Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 2 / 2020

 • Text
 • Supplychain
 • Transport
 • Logistics
 • Ebag
 • Freighttech
 • Combilift
 • Ford
 • Proglove
 • Fuchs
 • Schneider
 • Ifoy
Четете в броя: * С Радослав Кошков, регионален мениджър на Schneider Electric, разговаряме за човешкия и изкуствения интелект, за промяната, правилата и предизвикателствата. * За необятните възможности на онлайн търговията с бързооборотни стоки разговаряме с Иван Александров, основател на eBag. * Как се прави бърза логистика с много поръчки и малък екип? По тази тема разговаряме със специалистите от Хидростаб. и още...

18

18 ДИСТРИБУЦИЯ Фирмата внася продукти от различни точки на света. Изградени са партньорски отношения с над 100 международни производители и доставчици работниците къде се намира определен артикул. Когато продуктите се доставят до складовете, те се съхраняват на палетни места в кашони в оригиналните си опаковки. След като оригиналната опаковка бъде нарушена, артикулите се съхраняват в клетки. „Софтуерът ни улеснява изключително много при събирането на заявки, тъй като самата програма подрежда артикулите по локации и задава оптималния път, който трябва да измине работникът, докато събере една заявка. Благодарение на тази автоматизация съкратихме до абсолютния минимум времето за събиране на заявки. Сега това отнема едва 10 минути средно, докато преди няколко години беше в пъти повече. Изпълнявали сме до 120 заявки за един ден в двата ни склада“, разказва управителят. Той допълни също, че онова, което отличава фирмата в силно конкурентния пазар, е изпълнението на голям брой заявки за кратко време и с малък екип. Във фирмата работят 32-ма души, 16 от които са заети в склада и за доставката на продукти. Заявените от клиента продукти се разделят, групират, етикетират и пакетират по вид артикули. Пратките се комплектуват и етикетират в кашони. Като дистрибутор Хидростаб залага на утвърдени и качествени брандове. Към момента в портфолиото му присъстват около 15 бранда на чужди производители и 7 собствени. Сезонност и тенденции Прогнозирането и планирането на наличности в складовете се извършва въз основа на историята на продажбите. Екипът взема предвид сезонността на различни групи продукти. Събира информация за пазара и прогнозира какъв би бил очакваният ръст на КЪМ ДИГИТАЛИЗИРАНЕ Поръчките от клиенти постъпват по телефон, факс, имейл и онлайн. В доста случаи записването на дадена заявка отнема повече време, отколкото събирането, пакетирането и етикетирането є в склада. Затова и екипът на Хидростаб е въвел система за автоматично приемане на поръчки от клиенти чрез дигитална платформа. През собствени профили клиентите получават пълна информация за продуктите и подават онлайн заявки към фирмата. Платформата е в действие, като постоянно се подобрява, а в момента се работи по въвеждането на още два модула. Те са свързани с рекламация на продукти и с отбелязване на локацията на обектите, в които се предлагат стоките. Артикулите са разпределени в 6 основни сегмента – поливни системи, градина, PVC маркучи, вътрешен водопровод, външен водопровод и отопление продажби на даден продукт. Анализират се пазарните тенденции и на тази база се вземат стратегически решения при планирането на необходимостта от продукти. За да може успешно да се стартират пикови сезони, заявките към производителите се подават поне 5 – 6 месеца напред. Държат се и допълнителни наличности в складовете. По-голямата част от продуктите е сезонна. За асортиментите в сегмент отопление пикът е от август до ноември, а при сегмента поливни системи, които основно се търсят от земеделските производители, сезонът започва в началото на март и продължава до края на юни. Процесът на прогнозиране и планиране е дълъг и изисква доста информация от клиентите, но голяма част от тях не успяват да я предоставят. Много често се случва купувачите да посочат какво точно ще поръчат през годината, но впоследствие се оказва, че са им необходими съвсем различни продукти. В такива ситуации екипът търси различни варианти, за да снабди клиента с необходимите количества. При къси срокове е ефективно да се доставят продукти от европейски производители или доставчици. ERP системата разполага и с функционалност, която е на принципа минимум-максимум, т.е. когато запас от стока падне под определено ниво, платформата сигнализира наличностите да се допълнят до максимум. Поръчки в последния момент В силно конкурентната среда е необходимо да се отличиш с качествени продукти, бързи доставки и гъвкавост. Управлението на логистиката на такъв голям брой различни продукти с малък екип е предизвикателство, споделя управителят. Често клиентите подават поръчките си в последния момент. Тогава се налага бърза реакция при тяхното обработване и ново подреждане на пакетираните пратки в буса. „Стараем се да сме в крак с новостите. Възползваме се от възможностите на дигитализацията и внедряваме функционалности, приложими за нашия бранш“, коментира мениджърът. От началото на 2019 г. Хидростаб разполага и с онлайн магазин. Той има две основни цели. Първо, да презентира брандовете, които се предлагат от компанията. Второ, чрез В2В платформата за генериране на заявки онлайн да се оптимизират работата на търговския отдел и комуникацията с клиентите. Гена ЦВЕТАНОВА 18 2 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ