Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 1 / 2020

Четете в броя: * ZX350LC-6 е най-продаваният верижен багер на Hitachi в България. * След закупуване на завода Demag от Tadano се забелязва растеж на продажбите на мобилни кранове. * Диана Комерс инвестира в ротиращ телескопичен товарач Magni. * и още...

6 ХРОНИКА »

6 ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ Минибагерът Cat 306 CR е с впечатляващи работни характеристики Новият хидравличен минибагер Cat 306 CR бележи навлизането на Caterpillar в 6-тонния клас. Проектиран за повишено ниво на потребителска удовлетвореност, моделът ще надхвърли очакванията на клиентите със своята висока производителност, подобрена операторска среда и опростена поддръжка с удължени интервали между обслужванията. Новият минибагер е оборудван с усилена конструкция, двигател с висока горивна ефективност, товарочувствителна хидравлика, просторна кабина и уникалната система Cat Stick Steer. Моделът има сходно разположение на контролите и общи компоненти с цялата гама минибагери Cat от следващо поколение, което улеснява обучението, ускорява адаптирането на операторите и осигурява по-ниски разходи за притежание/експлоатация. С опцията си за дълъг носач 306 CR предлага максимална дълбочина на копаене 4110 mm (162 in) и 7175 kg (15 821 lb) максимално работно тегло, когато е оборудван с изолираната и херметизирана кабина. От 2020 г. освен с херметизирана кабина клиентите ще могат да поръчват модела и във вариант с покрив. Оборудван с въртяща се стрела, този минибагер от следващо поколение се отличава с компактни габарити и малък радиус на въртене на купола от 1475 mm (58 in) с противотежест за работа в близост до препятствия. Cat 306 CR се отличава с впечатляващи за минибагер работни характеристики, като постига водеща в класа товароподемност до 3555 kg (7 839 lb) при радиус от 3 m (9,8 ft). Увеличеният въртящ момент на купола и подобрените времена на работния цикъл осигуряват по-голяма производителност и ефективност. EC300E Hybrid от Volvo CE Верижният багер EC300E Hybrid предлага иновативна система, която спомага за значително подобряване на горивната ефективност. За целта се използва енергия, генерирана от движението на стрелата на машината. Тази енергия се захранва хидравличните акумулатори и се използва за работата на хидравличната система на багера. По този начин се постига до 15% по-нисък разход на гориво и 12% по-малко вредни емисии в сравнение със стандартния модел. EC300E Hybrid предлага същите нива на производителност като EC300E, включително способността за работа в ECO режим и хибриден режим едновременно. Верижният багер EC300E Hybrid от Volvo Construction Equipment ще бъде представен по време на изложението ConExpo-Con/Agg 2020 в Лас Вегас, Невада. www.vesidon.bg ÐÅÄÓÊÒÎÐÈ È ÊÐÀÉÍÈ ÏÐÅÄÀÂÊÈ, ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ ÊÀ×ÅÑÒÂÅÍÈ ÐÅÇÅÐÂÍÈ ×ÀÑÒÈ, ÔÈËÒÐÈ È ÌÀÑËÀ ÇÀ ÑÒÐÎÈÒÅËÍÀ È ÑÅËÑÊÎÑÒÎÏÀÍÑÊÀ ÒÅÕÍÈÊÀ ÏÐÅÄÅÍ è ÇÀÄÅÍ ÌÎÑÒ, ÑÊÎÐÎÑÒÍÀ ÊÓÒÈß, ÄÈÔÅÐÅÍÖÈÀË, ÄÂÈÃÀÒÅËÈ, ÕÈÄÐÀÂËÈ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÂÒÓËÊÈ, ÑÏÈÐÀ×ÍÀ ÑÈÑÒÅÌÀ, ÈÇÍÎÑÂÀÙÈ ÑÅ ×ÀÑÒÈ - êîôè, çúáè è äð. Хибридният багер Komatsu HB215LC-3 Повече от половината от доставените верижни багери с марка Komatsu в България са хибриди, като сред тях най-предпочитаният модел е HB215LC-3 – хибриден багер в 23-тонния клас, подходящ за разнообразни приложения. „Komatsu е един от най-иновативните производители на строителна техника. Клиентите ни имат очаквания както към хибридните, така и към конвенционалните модели – очаквания за качество, производителност и икономия на гориво, които се оправдават. Познаването на спецификите на техния бизнес ни позволява да им предложим найподходящите за тях технологии, от които могат да извлекат предимства”, коментира Ивайло Радев, изпълнителен директор на Евромаркет Кънстракшън, официален представител на Komatsu за България. Хибридните багери Komatsu използват два мотора – дизелов и електрически. Технологията намалява не само разхода на гориво (с до 30% в сравнение с конвенционален модел), но също и количеството вредни емисии. В началото на 2019 г. производителят намекна за разработването на хибридни верижни багери в класове, различни от досегашните 23- и 36-тонни. февруари 2020

ХРОНИКА » СЪБИТИЯТА ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ МЕСЕЦИ 7 МРРБ отпуска 18,7 млн. лв. за енергийна ефективност в малките общини Нови 18 687 123,16 лв. се отпускат от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) чрез Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014–2020 г. за повишаване на енергийната ефективност в многофамилни жилищни и административни сгради в 28-те малки общини в страната. За финансиране могат да кандидатстват общините Ботевград, Берковица, Белоградчик, Генерал Тошево, Девин, Елхово, Златоград, Ивайловград, Крумовград, Козлодуй, Карнобат, Мездра, Малко Търново, Никопол, Нови пазар, Нова Загора, Поморие, Попово, Пещера, Провадия, Разлог, Сандански, Свиленград, Самоков, Севлиево, Троян, Тутракан и Червен бряг. Размерът на средствата по процедурата може да бъде увеличен след одобрение на промени в програмата от Европейската комисия в съответствие с решението на Комитета за наблюдение за пренасочване на други 25 млн. лв. за прилагането на такива мерки. Процедурата е насочена към продължаване и надграждане на инвестициите за повишаване на енергийната ефективност в обществени и жилищни сгради. Всеки кандидат по нея може да подаде до три проектни предложения. Няма ограничение в броя и вида на обектите на интервенция в едно предложение. Проектите може да включват както многофамилни жилищни сгради, така и публични. Допустими са сгради на държавната и общинската администрация, както и общински от образователната, културната и социалната инфраструктура. Предимство се дава на жилищните блокове, като по програмата вече могат да кандидатстват и такива с над 35 самостоятелни обекта в тях. Срокът за кандидатстване е 27 март 2020 г. Минималният размер на заявената безвъзмездна финансова помощ по всеки проект е 200 хил. лв., а максималният не може да надхвърля 1,5 млн. лв. 1,8 млрд. лв. за ВиК инфраструктура през настоящия програмен период През настоящия програмен период по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) 2014 – 2020 г. МРРБ е разработило регионални прединвестиционни проучвания за 14 области. Това са Бургас, Сливен, Шумен, Варна, Добрич, Силистра, Русе, Пловдив, Кърджали, Ямбол, Стара Загора, Перник, Видин и Враца. Получените данни са дали изчерпателна и актуална информация за състоянието на мрежата, за качеството на водата, за наличните водни ресурси, за населението и неговите потребности. Прединвестиционни проучвания има и за област Смолян като пилотен от предходния програмен период, и за Столична община. След получените данни са се дефинирали проекти, с които ВиК операторите са кандидатствали за финансиране по ОПОС 2014–2020 г. на обща стойност 1,8 млрд. лв., които ще се осъществят през настоящия програмен период, а проектът за Смолян е вече в изпълнение. Чрез тях ще се постигне съответствие с европейските директиви в областта на питейните води, отвеждането и пречистването на отпадъчните води в агломерациите с над 10 000 еквивалент жители. България оттегля апликационната форма за АМ Струма през Кресненското дефиле Българската страна информира Европейската комисия за решението си да оттегли Формуляра за кандидатстване за финансиране на лот 3.2 от Кохезионния фонд на ЕС, който беше подаден за одобрение на 9 август 2019 г. Институциите продължават работа по подготовката на апликационната форма с оглед на приоритетите в сферата на екологията на новата Европейска комисия, която вече представи своя Европейски зелен пакт. Решението е взето след задълбочен анализ, множество експертни разговори и специално допитване до обществено мнение, което категорично определя довършването на магистрала Струма през Кресненското дефиле като изключително важно с оглед на пътната безопасност. Вижте всички новини на www.bageri.bg