Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА 1 / 2020

Четете в броя: * ZX350LC-6 е най-продаваният верижен багер на Hitachi в България. * След закупуване на завода Demag от Tadano се забелязва растеж на продажбите на мобилни кранове. * Диана Комерс инвестира в ротиращ телескопичен товарач Magni. * и още...

32 АНАЛИЗИ

32 АНАЛИЗИ Най-добрите градове за строителство В България продължава да се строи, като в момента жилищното строителство е сред секторите с най-голям ръст. Кои обаче са найдобрите градове за строителство у нас? През третото тримесечие на 2019 г. местните администрации са издали разрешителни за строеж на 1630 жилищни сгради с 9018 жилища в тях и 1 110 322 кв. м разгъната застроена площ (РЗП), на 23 административни сгради/офиси с 58 419 кв. м РЗП и на 1188 други сгради с 694 726 кв. м РЗП (до редакционното приключване на броя все още не бяха обявени данните за четвъртото тримесечие). Най-голям брой разрешителни за строеж на нови жилищни сгради са издадени в областите Софияград – 263, Варна – 203, Пловдив – 187, Софийска – 132, и Благоевград – 111. Най-много жилища предстои да бъдат започнати в областите София – 3839, Варна – 1385, Пловдив – 859, Бургас – 646, и Кърджали – 521. През третото тримесечие на 2019 г. е започнал строежът на 1156 жилищни сгради със 7021 жилища в тях и с 908 670 кв. м обща застроена площ, на 13 административни сгради/офиси с 12 301 кв. м РЗП и на 666 други сгради с 390 746 кв. м РЗП. Спрямо предходното тримесечие започнатите жилищни сгради намаляват с 3,9%, но жилищата в тях се увеличават с 24,3%, както и разгънатата им застроена площ – с 25,2%. Броят на започнатите административни сгради и тяхната обща застроена площ регистрират спад съответно с 45,8 и 58,9%. Започнатите други видове сгради са повече със 7,1%, докато тяхната РЗП е по-малко с 14,7%. В сравнение с третото тримесечие на 2018 г. започнатите нови жилищни сгради се увеличават с 11,4%, жилищата в тях – с 18,6%, а разгънатата им застроена площ – с 36,2%. Броят на започнатите административни сгради намалява с 55,2%, а тяхната РЗП – с 84,9%. Започнатите други видове сгради са повече с 4,4%, докато общата им застроена площ е по-малко с 12,9%. Строителство на най-голям брой нови сгради е започнало в областите: Пловдив – 200 жилищни и 67 други сгради; София-град – 198 жилищни, 3 административни и 28 други; Варна – 138 жилищни и 37 други сгради; Софийска – 83 жилищни и 51 други; Стара Загора – 58 жилищни и 61 други сгради. Тримесечното статистическо наблюдение за издадените разрешителни за строеж и започнатото строителство осигурява информация както за издадените от местните администрации разрешителни за строеж, така и за започнатото строителство на нови сгради според техния вид и разгъната застроена площ. Тази информация може да се използва като индикатор за бъдещата активност на строителните предприятия в страната. Мартин СЛАВЧЕВ февруари 2020