Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 1 / 2020

 • Text
 • Renault
 • Logistics
 • Trafic
 • Huawei
 • Ifoy
 • Frotcom
 • Products
 • Axion
 • Elisa
 • Organic
Четете в броя: * Мениджърите на SEG (Ѕресіаl Еvеntѕ Grоuр) за предизвикателствата в техния бизнес. * Смарт Органик за бизнеса с вегански биопродукти и неговата логистика. * Полската група AmRest за управлението и логистиката на KFC и Burger King в България. * и още...

42

42 ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС Курсанти с две бакалавърски степени Полковник Иван Маламов, началник на НВУ „Васил Левски“ – Велико Търново Основната задача на военния университет във Велико Търново е да подготвя кадри за Българската армия и структурите, свързани с националната сигурност. Курсантите обаче могат да придобият две степени – по военна и гражданска специалност, сред които по логистика. Това им дава възможност да се реализират както в армията, така и в частния сектор. Какви са предпочитаните форми за обучение по транспорт и логистика и как се синхронизират учебните планове с новите технологии и нуждите на бизнеса, научаваме от полковник Иван Маламов, началник на Националния военен университет (НВУ) „Васил Левски“. – Полковник Маламов, как си партнирате с институциите и бизнеса в процеса на обучение на бъдещите специалисти? – Основната ни задача е да подготвим кадри за Българската армия. Оттук Министерството на отбраната (МО) и Българската армия са и основните ни партньори в процеса на обучение. Поддържаме тесни контакти и с местните държавни структури и фирми в региона, като отчитаме техните желания, свързани с качеството на обучението по граждански специалности. Партньорството на университета с бизнеса и държавните институции се осъществява чрез съгласуване на квалификационните характеристики, учебните планове и програми и с участие на техни представители в разработването им. Учебните ни планове и програми са обект на постоянен мониторинг, включително чрез проучване мнението на работодателите съгласно въведената и сертифицирана Система за управление на качеството на обучение. Всички стажове и практики се съгласуват със заявителите на кадри и се организират с тяхното съдействие. Ръководството и академичната общност на университета провеждат работни срещи с потребители на кадри, партниращи организации и представители на бизнеса. Разработват се съвместни проекти, включително за усъвършенстване на учебно-материалната база на университета. 42 1 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

ОБРАЗОВАНИЕ И БИЗНЕС 43 – С каква материална база разполага университетът? – Имаме лекционни зали, специализирани кабинети по отделни дисциплини, зали за практически занятия и полигони. Посредством компютърни кабинети се осигуряват възможности за практическо отработване на редица проблеми и въпроси в сферата на логистиката и транспорта. Разполагаме със симулационна среда, в която могат да се проиграват различни ситуации и операции, свързани с придвижване и осигуряване. Университетът разполага с мащабна по площ, специфична по предназначение, ефективна по използваемост и безопасност учебно-материална база. Тя е съвместима както с изискванията на НАТО за подготовка и участие на български офицери в операции за поддържането на мира, така и за професионалното обучение на студентите и курсантите. Основното предизвикателство пред ръководството и академичния състав са обновяването и модернизацията на материалната база за обучение и научни изследвания. Точно в това направление очакваме ключова подкрепа и най-тясно сътрудничество с бизнеса и научните организации. – С какъв научен състав разполага висшето училище? – При нас основно се изучават автомобилният транспорт и логистиката, свързана с него. Това определя две основни направления за развитие на академичния състав – управлението и техническата поддръжка на транспорта. Те се осигуряват от необходимия брой хабилитиран и нехабилитиран академичен състав и помощен персонал. Имаме общо 230-членен академичен състав, от който около 90 (40%) хабилитирани преподаватели – професори и доценти. Около 80% от целия академичен състав са с образователната и научна степен „доктор“ и научната степен „доктор на науките“. Професионалните направления „Администрация и управление“ и „Общо инженерство“, в които се обучават специалистите по логистика и транспорт, разполагат с 50-членен академичен състав, от които 25 (50%) са хабилитирани – 8 професори, и 17 на академична длъжност „доцент“. – Колко студенти обучавате в специалностите по транспорт и логистика? – Специалностите по транспорт и логистика се поддържат основно в две акредитирани професионални направления. В двете професионални направления са курсанти, студенти и докторанти. В момента в тях има около 730 обучаващи се, от които в образователно-квалификационната степен (ОКС) „бакалавър“ са 640 и в ОКС „магистър“ – 90. В редовна форма се обучават 360 курсанти и студенти, в задочна форма – 330, и в дистанционна форма – 40. – Проявяват ли чуждестранни студенти интерес към гражданските специалности? – Предвид спецификата на университета възможностите за цялостно обучение на чуждестранни граждани са силно ограничени. Чуждестранни студенти се обучават при нас основно по линията на програма Еразъм+. В професионалните направления, обучаващи логистични специалисти, в периода 2014 – 2019 г. приехме 163-ма чуждестранни обучаеми от 6 държави. Together in motion ●ТРАНСПОРТ ●ЛОГИСТИКА ●СКЛАДОВИ ОПЕРАЦИИ Lagermax Spedicio Bulgaria EOOD 1517 Sofia, Botevgradsko shose 247, Office building 4 Tel.: +359/2/996 22 13 e-mail: office@lagermax.bg СЪДЪРЖАНИЕ 1• 2020 43