Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
3 years ago

ЛОГИСТИКА 1 / 2020

 • Text
 • Renault
 • Logistics
 • Trafic
 • Huawei
 • Ifoy
 • Frotcom
 • Products
 • Axion
 • Elisa
 • Organic
Четете в броя: * Мениджърите на SEG (Ѕресіаl Еvеntѕ Grоuр) за предизвикателствата в техния бизнес. * Смарт Органик за бизнеса с вегански биопродукти и неговата логистика. * Полската група AmRest за управлението и логистиката на KFC и Burger King в България. * и още...

26 ТРАНСПОРТ

26 ТРАНСПОРТ Йордан Матеев, изпълнителен директор на Сдружението за модерна търговия: „Натрупването на тол такси по веригата на доставки ще доведе до по-голямо оскъпяване на крайния продукт от предвиденото от Световната банка.“ Мариана Кукушева, председател на Националния браншови съюз на хлебарите и сладкарите: „Няма производител, който да си позволи да преглътне оскъпяването на транспорта с тол таксите.“ Въвеждането на тол системата е необходимост, но тежестта от него трябва да е справедливо разпределена върху всички продукти и услуги, които се предлагат на пазара. Има неравнопоставеност между търговските дейности по отношение на тол таксата, смята г-жа Кукушева и допълва, че превозът на пътници с нищо не е по-социален от превоза на хляб. И двете са търговски дейности, които са напълно доброволни. Така че е неприемливо пътническите превози да се третират като социална дейност и да се облагат с ниска тол такса, а превозът на хляб – не. Има опасност създаването на условия за неравнопоставеност да увеличи цената за някои от другите дейности, които ще заплащат тол такси. Кумулативен ефект Специално становище разпространиха от Сдружението за модерна търговия (СМТ), което обединява по-големите търговски вериги в страната. В него се отбелязва, че във всяка верига на доставки, включително при производства, изнасящи по-голямата част от продукцията си, има натрупване на такси по веригата на доставки (горива, суровини, опаковки, транспорти с товар в едната посока, отпадъци и др.). Натрупването на тол такси по веригата на доставки ще доведе до по-голямо оскъпяване на крайния продукт от предвиденото от Световната банка. Двата основни негативни ефекта ще бъдат по-ниска конкурентоспособност при износа и по-високи потребителски цени за вътрешния пазар. Тол таксите по веригата производство – доставки ще генерират и допълнителен ДДС, който също ще се плати от крайния потребител. Това ще се отрази като сериозно увеличение върху основните хранителни продукти поради спецификата на веригите на доставки при тяхното производство. Доставките на горива също ще бъдат оскъпени, което ще доведе и до увеличение на цените на горивата, което от своя страна също ще се отрази в цените на стоките и директно ще има ефект върху индивидуалните потребители. Отпадането на пътищата от второкласната пътна мрежа определено ще омекоти тези негативни ефекти, но с колко и как – тепърва предстои да видим. За да се отчете по-точно ефектът от въвеждането на тол таксите върху икономиката на страната, следва планираните приходи от транзитен трафик да се извадят от общо планираните годишни приходи от тол системата. Всички останали приходи ще бъдат платени от българския бизнес и потребителите. ТАКСИ СПОРЕД ПРОБЕГА От СМТ предлагат да се въведат преференциални цени за камиони при определен пробег по платените участъци на републиканската пътна мрежа. В тази връзка за пътни превозни средства с пробег над 5000 км за 1 месец отстъпката от тол таксата да бъде 10%. Тези, с пробег над 7500 км за месец, да плащат с 20% по-малко, а ако камионът е изминал над 10 000 км месечно, бонусът да е 30%. Също така се предлага превозните средства с екогорива (метан, водород или електричество) да плащат с 50% по-ниска пътна такса. 26 1 • 2020 СЪДЪРЖАНИЕ

Дали скокът на цените на дребно ще бъде единствената негативна последица от въвеждането на тол системата? Основната част от събраните тол такси ще е директно свързана с производството и потреблението на стоки за ежедневна употреба – суровини за производството на основни хранителни продукти, основни храни, горива и стоки за всекидневна употреба. В тези браншове има ежедневна логистика, осигуряваща ежедневното потребление на страната. Ще има ли презастраховане Експертите на СМТ са пресметнали, че ако бяха запазени първоначално предложеният обхват на пътната мрежа за облагане с тол такси (с второкласните пътища) и размерът на таксите преди намалението им в началото на януари, себестойността на транспортните услуги за най-често използваните 40-тонни камиони е щяла да поскъпне с 20% (отчитайки и очакваното повишение на цените на горивата). От СМТ препоръчват определянето на обхвата на пътищата, засегнати от тол системата, и таксите да бъдат минимум от 3 до 6 месеца преди старта на отчитането. (В момента то стана само 2 месеца преди предвиденото начало – 1 март.) Това е необходимо на всеки бизнес, за да има време да остойности и калкулира оскъпяването във всеки един етап от веригата на доставки. По-краткият срок ще има допълнителен негативен ефект върху цялата икономика на страната. От СМТ прогнозират калкулиране с „презастраховане“ на всеки етап от веригата на доставки, което ще доведе до по-високо покачване на крайните цени за потребителите, включително по-висок ДДС. Също така този кратък срок ще причини загуби при някои участници по веригата на доставки, като са възможни и фалити на малки транспортни фирми. От своя страна увеличението на основните храни ще се отрази най-силно върху хората с ниски и средни доходи и би породило социално напрежение. Васил ВАСИЛЕВ