Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, моля имайте предвид, че излизащите
през 2021 г. издания ще са достъпни само за абонати!

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Просто свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

Камиони

Логистика

Строителна техника

Views
1 year ago

КАМИОНИ 1 / 2020

  • Text
  • Volvo
  • Volkswagen
  • Scania
  • Omniplus
  • Renault
  • Trucks
  • Iveco
  • Nikola
Четете в броя: * Електрическият влекач Nikola TRE влиза в кожата на новия IVECO S-Way. * Renault Trucks обяви пускането на обновени версии на камионите си. * MAN ProfiDrive e програма за обучение по сигурно, икономично и ефективно шофиране. * 228 нови автобуса от категория М3 са регистрирани в България през 2019 г. * 8041 нови лекотоварни автомобила са регистрирани в България през 2019 г. * и още...

48 ТРАНСПОРТ »

48 ТРАНСПОРТ » НОВИТЕ ТОЛ ТАКСИ ЗА КАМИОНИ СА МЕЖДУ 3 И 20 СТ. НА КИЛОМЕТЪР на да „гаси пожара“ и се срещна с транспортния бранш. Договорено беше да се променят обхватът и размерът на тарифите за тол системата поне докато не излязат първите резултати за събраните приходи от платената мрежа. Така Тарифата за таксите, които ще се събират за ползване на републиканската пътна мрежа, вече приета от Министерския съвет, бе изхвърлена в коша и бе пуснат за обществено обсъждане нов проект, вече с „по-народни“ цени. Тарифите, по които първоначално ще се събира тол за изминато разстояние по републиканската пътна мрежа от 1 март, реално са тези, предложени от браншовите транспортни организации. А системата ще стартира с такси за автомагистрали и първи клас пътища – около 3100 км. Това е около два пъти по-малък обхват, отколкото в предишния проект, в който бяха включени и второкласните пътища. След три месеца търговска експлоатация на тол системата анализите през юни ще покажат дали с по-ниските тарифи и редуцирания обхват, приходите, които държавата очаква от тол такси, ще бъдат тези, които вече са вече заложени в бюджета. Ако парите се окажат по-малко, тарифите ще бъдат актуализирани. Както вече отбелязахме, от обхвата на тол системата са извадени освен третокласните и второкласните републикански пътища. Така след 1 март 2020 г., когато е предвидено да стартира Проект за цената на тол такса лв./км за платените отсечки Товарен автомобил над 3,5 т. – до 12 т. Товарен автомобил над 12 т. с 2–3 оси Товарен автомобил над 12 т. с 4 и повече оси Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача до 12 т. Пътни превозни средства, предназначени за превоз на пътници с повече от 8 (осем) места за сядане, без мястото на водача над 12 т. Категория АМ I-ви клас II-ри клас ЕВРО VI, EEV 0,03 0,04 0,00 ЕВРО V 0,03 0,04 0,00 ЕВРО III и IV 0,04 0,05 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,06 0,07 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,06 0,05 0,00 ЕВРО V 0,07 0,06 0,00 ЕВРО III и IV 0,08 0,07 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,11 0,10 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,11 0,10 0,00 ЕВРО V 0,12 0,11 0,00 ЕВРО III и IV 0,16 0,15 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,20 0,19 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,01 0,01 0,00 ЕВРО V 0,01 0,01 0,00 ЕВРО III и IV 0,02 0,02 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,02 0,02 0,00 ЕВРО VI, EEV 0,02 0,02 0,00 ЕВРО V 0,02 0,02 0,00 ЕВРО III и IV 0,03 0,03 0,00 ЕВРО 0, I, II 0,04 0,04 0,00 За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства над 3,5 т., използващи като единствен източник алтернативно гориво, се заплаща такса за изминато разстояние - тол такса в размер от 50 на сто от стойността, определена в ал. 1 за съответния вид ППС за категория ЕВРО VI, EEV. тол системата, около 17 000 км от 20 000 км републиканска пътна мрежа ще бъде безплатна за товарните автомобили над 3,5 тона. Тези превозни средства няма да плащат винетка за пътищата извън обхвата на платената мрежа. Размерът на тол таксите е обвързан с екологичната категория на превозното средство, както и с класа на пътя – автомагистрали или първи клас. Стойността ще се изчислява на изминат километър, а всяко навлизане в тол отсечка ще се приема за пълното ѝ изминаване. Картината изглежда така. Товарните автомобили с тегло между 3,5 т и 12 т и с най-високите екокласове Евро V, Евро VI или EEV ще плащат по 3 ст. на километър на автомагистрала и 4 ст. на километър за първокласните пътища. За тези с емисионен клас Евро III или Евро IV тарифата ще е 4 ст. на километър за автомагистрала и 5 ст. на километър за първи клас пътища, а за тези с найниската екокатегория – клас Евро 0, I или II – 6 ст. и 7 ст на километър, съответно за автомагистрала и първи клас пътища. Товарните автомобили с тегло над 12 т и с две или три оси ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 6 ст. и 11 ст. на километър за автомагистрали и между 5 ст. и 10 ст. на километър – за първи клас пътища. Големите камиони с тегло над 12 тона, с четири и повече оси, ще плащат в зависимост от емисионния си клас между 11 ст. и 20 ст. на километър за автомагистрала и между 10 ст. и 19 ст. – за първи клас пътища. Тарифата за автобусите над 12 тона ще е една и съща за автомагистралите и първокласните пътища – от 2 ст. до 4 ст. на километър в зависимост от екокатегорията. Автобусите с тегло до 12 т, с емисионен клас Евро V, Евро VI или EEV, ще плащат 1 ст. за автомагистрала и първи клас пътища, а тези с емисионен клас Евро III, Евро IV, Евро II, Евро I или Евро 0 – 2 ст. на километър за автомагистрали и първи клас пътища. За ползване на платената пътна инфраструктура от пътни превозни средства с тегло над 3,5 т, използващи като единствен източник алтернативно гориво, тол таксата ще е в размер на 50 на сто от стойността, определена за съответния вид автомобили и за категория ЕВРО VI, EEV. Следва да се отбележи, че и това все още не е окончателната тарифа, тъй като срокът за събиране на предложения по проекта е до 12 февруари 2020 г. От началото на февруари превозвачите могат да използват тол калкулатора на сайта на Националното тол управление, пренастроен според новите такси. Междувременно се изясняват все повече въпроси около техническата свързаност на тол системата. Както стана ясно, таксуването чрез електронната система в България е автоматично, а отчитането на изминатото разстояние по платената пътна мрежа може да стане по два начина – с бордово устройство или с маршрутна карта. В случай че ще ползва бордово устройство, превозвачът трябва да сключи договор с одобрен от Националното тол управление Национален доставчик на услуги. Към момента това са две компании – Конкорд Смарт Инфраструктура и Телетол. На следващото ниво за доставчиците на декларирани данни, които ще работят с GPS тракери. Не всички GPS тракери обаче могат да служат за отчитане на тол сегментите, защото трябва да февруари 2020

са толкова прецизни, че да отчитат и най-късия тол сегмент, който е малко над 300 метра. На уебсайта на Националното тол управление е публикуван списък с фирмите доставчици на декларирани данни, чието оборудване отговаря на изискванията. Там изборът е по-голям, като засега са вписани 7 одобрени компании. Както разясни проф. Олег Асенов от АПИ, Агенцията ще изчислява дължимата сума за всеки камион, след като получи данни за всеки изминат тол сегмент. Парите ще се изискват от Националния доставчик на услуги, който пък ще възложи събирането им на Доставчиците на декларирани данни. Последните ще таксуват превозвачите. Дано в тази вертикална градация всички събрани средства да достигнат до предназначението си – държавния бюджет. От декември 2019-а започнаха и активните тестове с монтирани бордови устройства по реално изминати маршрути. Резултатите от тях също са публикувани на сайта на Националното тол управление и могат да дадат добра база за калкулации на превозвачите. Маршрутната карта пък ще може да се купува от досега познатите канали за продажба на е-винетки. Тестове на служителите на Националното тол управление са показали, че въпросната може да бъде издадена в рамките само на три минути. „С маршрутната карта ще може да се предплаща за изминаването на точно определен маршрут като се задават начална и крайна точка и до четири междинни точки по желание. Регистрираните потребители, които попълнят информация за електронния си адрес, могат да купят маршрутна карта до седем дни предварително, а тези, които не са регистрирани – до 23:59 ч. на деня, следващ покупката. Шофьорът ще има 24 часа, за да измине определения предварително маршрут от момента на активирането на картата“, напомни проф. Асенов. От 31 януари спира продажбата на месечни винетки за товарните автомобили, тъй като от 1 март за тях ще се въведат тол таксите. С новите тол такси от АПИ очакват приходи между 40 – 60 млн. лв. месечно от тол такси. На годишна база това е около 500 млн. лв. Според Асенов сумата представлява около 50% от нужните средства за финансиране на пътната инфраструктура и ако тези резултати бъдат постигнати, първата крачка в пътната реформа ще бъде успешна. На теория целта на въвеждането на тол системата е да се постигне справедлив модел – превозните средства, които рушат повече, да осигуряват и повече средства за изграждането и поддържането на пътната инфраструктура. А дали моделът ще е справедлив и таксите са реални, тепърва предстои да разберем. При предходната тарифа за размера на таксите и обхвата на системата бе използвана методика на Световната банка, която се основавала на официални статистически данни от отчетите на транспортния бранш. Изходните данни на НСИ бяха за 64 км среднодневен локален трафик на превозно средство, докато транспортният бранш твърди, че въпросният е в рамките на 400 км на ден. Стана ясно и че не се обсъждат евентуални преференциални условия за ползването на тол системата от българските превозвачи на база на изминато разстояние. От АПИ се позовават на европейска директива, забраняваща държавите да дискриминират превозвачи по националност. В същото време обаче след протест на превозвачите в Словакия местното правителство обеща, че ще намали цените на пътните такси за държавите от Вишеградската четворка – Чехия, Словакия, Полша и Унгария… Така че „вратички“ в европейските разпоредби явно има. И те трябва да се използват, за да се прехвърли тежестта за финансирането на тол системата от локалния към транзитно преминаващия трафик. K Калоян АТАНАСОВ февруари 2020