Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Книгата „Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката“ е първото по рода си издание, което събира на едно място добрите практики на водещи български фирми. Тя е структурирана в два раздела: • Транспорт, складиране, класации • Бизнес модели, мениджъри, екипи Статистическите данни и анализите сочат, че в България отделните видове транспорт и логистиката имат висока степен на ориентация към клиента и че секторът може да бъде определен като силно конкурентен въпреки изявените няколко лидери. Освен бизнес модели в книгата са публикувани и интервюта с изявени мениджъри, представени са екипи, които споделят общи ценности. Книгата е двуезична – всички бизнес модели са преведени на английски език, като целта ни е тя да стигне до всички, които се интересуват от логистиката в България. The book The Best Business Models in Transport & Logistics is the first publication gathering in one place the best practices of leading Bulgarian companies. It comprises of two parts: • Transport, Warehousing, Ranking • Business Models, Managers, Teams Statistical data and analyses show that in Bulgaria, logistics and different transport modes have a higher degree of customer orientation, and that the industry can be defined as very competitive despite the presence of several market leaders. Besides the business models, the book includes also interviews with leading managers as well as presentations of teams with shared values. The book is bilingual – all business models are presented also in English. Our goal is that it could reach everybody with interest towards the logistics business in Bulgaria.

Copied successfully!