Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 9000 Варна ул. Девня 108 ет. 3 тел.: 052 60 12 20 факс: 052 60 12 19 e-mail:veslam@veslam.com www.veslam.bg Иван Иванов, собственик и управител на Веслам Шипинг Ivan Ivanov РЕШЕНИЯ И СИГУРНОСТ ЗА ВСЯКА ТРАНСПОРТНА ЗАДАЧА Веслам Шипинг, със седалище във Варна, е едно от утвърдените имена в пристанищната спедиция. Клиентите познават и търсят добрите практики на фирмата в дейностите по укрепване на товарите и в разпределянето им по транспортни единици. Богато портфолио Собственикът и управител на фирмата Иван Иванов е концентрирал усилията на екипа върху пристанищната дейност с всички операции, които се случват в нейния обсег: товарни операции, корабни контейнери, извънгабаритни товари. Компанията извършва корабни брокерски услуги, корабно агентиране, митническо освобождаване, складиране, спедиторски услуги в пристанищата – товарене и разтоварване и цялостни логистични услуги. И още нещо я отличава на спедиторския пазар – специализацията в извънгабаритните товари и превоз на взривоопасни стоки. Компанията предлага индивидуални транспортни решения и глобално покритие чрез агенти в над 100 държави в света. Тя извършва както доставки на пълни контейнери (FCL), така и групажни услуги за товари LCL (Less Than Container Load) на всички основни глобални дестинации. За пратки, които трябва да пътуват с морска транспортна услуга, но не са достатъчно големи, за да оправдаят пълния товар на контейнерите, това е идеалният начин на транспортиране. Веслам Шипинг е в състояние да отговори на високите изисквания на клиентите и по отношение на складовата дейност, като работи с проверени складови бази на територията на пристанищата Варна и Бургас, а също и с летищата Варна, София и Букурещ. Силата на партньорството Веслам Шипинг е класическата спедиторска компания, която работи с доверени партньори по отношение на услугите, които предлага. „Отговорността за цялата поръчка поемам аз, но бизнес моделът, изграден на принципа „това правя най-добре“, дава на екипа ми увереност, а на клиентите сигурност да се обръщат към мен и да ми дават задачи за комплексни услуги“, коментира нейният мениджър. В търсенето на бизнес модел, отговарящ на изискванията на клиентите, той стигнал до решението, че трябва да предлага пълния пакет спедиторски и логистични услуги, но в партньорство с колеги от бранша, специализирани в други дейности. Моделът бързо станал работещ и се получила добра синергия между неговата фирма, много добра в контейнерните и пристанищните дейности, и фирми партньори, добри във въздушния и сухопътния транспорт. Заедно с партньори днес предлага пълен пакет спедиторски услуги по суша (шосе и жп), въздух и водни пътища (река). Veslam Shipping Ltd BG-9000 Varna 108 Devnya str., floor 3 Tel.: (+359 52) 60 12 20 Fax: (+359 52) 60 12 19 e-mail: veslam@veslam.com www.veslam.bg SOLUTIONS AND ASSURANCE FOR EVERY TRANSPORT TASK Veslam Shipping, headquartered in Varna, is one of the well-recognized names in port handling operations for heavy lifts and oversized cargo among the freight forwarding companies in Bulgaria. The customers entrust and rely on the good practices of the company in lashing and securing the cargo, and in optimal distribution on transport means. Ivan Ivanov, owner and Managing Director of the company, has focused the efforts of the team on port activities including all the operations in this range: loading operations, maritime containers, oversized cargo. Veslam Shipping provides ship broker services, ship agency, customs clearance, warehousing, freight forwarding in ports – loading and unloading, and complete logistics services. And there is something more that makes the company stand out on the freight forwarding market: specialization in oversized cargo, and transport of explosive hazardous goods. Veslam Shipping offers tailor made transport solutions and global coverage through agents in over 100 countries. The company ships full container loads (FCL) as well as groupage services for LCL (Less than Container Load) to all main global destinations. For shipments requiring maritime transport but are not big enough for a full container, this is the perfect transport solution. Veslam Shipping is also able to comply with the high requirements of the customers for warehousing, in operating proven warehouses on the territories of the ports of Varna and of Burgas, as well as at the airports of Varna, Sofia, and Bucharest. 88 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ИНДИВИДУАЛЕН ПОЧЕРК В РАБОТАТА „Ние сме малка фирма, клиентски ориентирана, с предлагане на индивидуални решения за всяка отделна транспортна задача – казва Иван Иванов, управител на фирмата. – За нас размерът на товара не е от значение, важен е клиентът. На всеки клиент товарът му е от значение и ни е скъп. Ние не показваме пренебрежение, когато товарът е малък. Напротив, оказваме му същото внимание както на големия.“ При изграждането на екипа му помага опитът от работата по корабите. Основните правила са две – кандидатите за дадена професия трябва да искат да я работят и да се съобразяват и уважават организацията, създадена преди тях. Повече варианти, едно решение В момента във фирмата работят петима експерти, като е изградена хоризонтална управленска структура. Съвременните технологии им помагат да бъдат максимално бързи и адаптивни към служебните си задължения. С една флашка за интернет, една батерия и лаптоп може да се работи отвсякъде. В офиса е достатъчно да има двама души, няма нужда от повече, е част от управленската философия на Иван Иванов. Хората, които работят във фирмата, са инициативни, гъвкави и клиентски ориентирани, като винаги се съобразяват със ситуацията в момента. „Ако някой от екипа е притеснен от нещо и не знае какво да прави, където и да съм, може да ми се обади и да ме попита. В малкия екип всичко се обсъжда лесно, управителят само насочва предлаганите варианти към правилното решение“, коментира той. Душа и сърце в работата Мениджърът определя себе си като демократичен, а не като авторитарен тип ръководител. Не налага контрол с административни методи. Точно обратното – по експериментален път, с много дискусии и търпение обучава всеки желаещ да работи при него. Иван Иванов, създателят на Веслам Шипинг, по професия е инженер, по призвание – капитан. През 1993 г. започва да предлага спедиторски услуги и вече 25 години адаптира дейността на фирмата към непрекъснато променящите се стандарти на модерното корабоплаване. А онова, което смята за своя най-голяма сила, е умението да влага душа и сърце в работата и да слага индивидуален почерк в бизнеса. съдържание

Copied successfully!