Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams ПРАВИМ ЛОГИСТИКА, СЪЗДАВАМЕ УСТОЙЧИВОСТ ОЙРОШПЕД сме логистичен доставчик, който предоставя избор от традиционни и иновативни решения във всички сфери на спедицията, транспорта и логистиката, като обединяваме ноу-хау и познания на всичките ни над 200 служители, както и на мрежа с над 500 логистични партньори в целия свят. Предлагаме всички видове услуги в транспорта и логистиката Дружествата от групата ОЙРОШПЕД предлагат пълен обхват на услугите в областта на логистиката и транспорта – превоз по суша, въздух и вода, складова логистика, куриерски услуги, митническо обслужване, IT решения. Качеството на предлаганата услуга гарантираме чрез постоянна инвестиция в изграждането на системно мислене и познание у нашите колеги и партньори. Налагаме най-новите утвърдени международни стандарти, като разработваме и внедряваме иновативни продуктови и технологични решения за отрасъла. Градим семейна компания от 1990 г. Основано през 1990 г. от Стоян Стоянов, ОЙРОШПЕД е първото частно дружество в България, което работи в областта на логистиката и транспорта. Вярваме, че доверието на клиентите, партньорите и доставчиците ни е отражение на доверието и взаимодействието на нашите колеги и партньори и тяхната отдаденост към организационните ни ценности и практики. Създаваме дългосрочни взаимоотношения Мисията на ОЙРОШПЕД е: ❖ да бъде универсален лидер в логистиката, изграждайки дългосрочни взаимоотношения с всички служители, клиенти, партньори и доставчици, базирани на доверие и позитивно взаимодействие; ❖ да формираме организационна и управленска култура, основана на ценности; ❖ да подпомагаме развитието на местните икономики, конкурентоспособността и обществото. Вярваме, че нашата стратегическа цел е постижима, когато сме близо до клиентите и изграждаме отношения, основани на принципите приятелство, съпричастност и гъвкавост, така че да намираме заедно най-добрите решения за развитието на бизнеса им, като търсим алтернативи и растем заедно с тях. Ефективно управляваме информация, стоки и ресурси В ОЙРОШПЕД поддържаме високо ниво на удовлетвореност, като насърчаваме дигитализацията, мултимодалността, отворената иновация и чрез предлагане на оптимално съотношение между потребителска стойност и цена на услугите. В ОЙРОШПЕД знаем, че клиентите и партньорите очакват от нас съвършенство. В това вярваме. В това инвестираме. Така създаваме стойност. EUROSPED GROUP: WE DO LOGISTICS, WE BUILD SUSTAINABILITY EUROSPED is a logistics provider that offers a choice of traditional and innovative solutions in all areas of freight forwarding, transport and logistics, by bringing together the know-how and knowledge of all our more than 200 employees, as well as a network of over 500 logistics partners worldwide. WE OFFER ALL TYPES OF SERVICES IN LOGISTICS AND TRANSPORT. The quality of our services is guaranteed by a continuous investment in developing systemic thinking and knowledge in all our colleagues and partners. WE HAVE BEEN BUILDING A FAMILY BUSINESS SINCE 1990. Founded in 1990 by Stoyan Stoyanov, EUROSPED is the first private company in Bulgaria operating in the field of logistics and transport. WE MAKE LONG TERM RELATIONSHIPS. We believe that our strategic goal is achievable when we are close to our clients and build relationships based on the principles of friendship, empathy and flexibility so that we can find together the best solutions for their business development. WE EFFECTIVELY MANAGE INFORMATION, GOODS AND RESOURCES. At EUROSPED, we maintain a high level of satisfaction by promoting digitalization, multimodality, open innovation and by offering the optimum value for money ratio between services. Welcome at EUROSPED family! 84 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи 30 ГОДИНИ РАЗВИВАМЕ УСТОЙЧИВ БИЗНЕС В БЪЛГАРИЯ ЯВОР ПАНТАЛЕЕВ, ПРОКУРИСТ НА ОЙРОШПЕД ГРУП – Г-н Панталеев, как развивате и запазвате високото конкурентно предимство на групата ОЙРОШПЕД? – На първо място искам да споделя, че ние сме семейна компания. Това е важно условие на клиентите и партньорите ни да бъде гледано с уважение и респект и с мисъл за дългосрочно сътрудничество. Ние изграждаме лични взаимоотношения с повечето от тях и работим, растейки заедно. В ОЙРОШПЕД предлагаме всички видове услуги в областта на логистиката. Това е друг ключов елемент от нашето конкурентно предимство. Всеки член на екипа ни осъзнава, предлага и подкрепя широкия обхват на сферите, в които работим. През годините сме доказали, че наша отличителна черта е положителното ни отношение към иновациите. Като компания ние насърчаваме и приемаме новите идеи. Всеки, който е работил с нас, знае, че умеем да анализираме и управляваме изключително добре информацията и процесите. Не на последно място по значение е важно да споменем и екипа, с който работим. Мотивираме екипа с доверие, насърчаване, обучение и личен пример. Вярваме, че за да са успешни хората, те трябва постоянно да се обучават, да придобиват знания и умения, за да създават опит и преживявания. – Какви са инвестициите, които правите? – В групата имаме сериозна инвестиционна програма, която включва подобряване на материалната база на компанията и разширяване на мрежата ни от логистични услуги. От 2017 г. инвестираме в изграждането и разширяването на нови логистични терминали в Русе, Стара Загора, Бургас и Варна. Чрез тях общата ни складова площ на територията на страната е 51 000 кв.м. Разширяваме международното си присъствие с инвестиции в нови складови бази в Сърбия, както и с нови дружества извън България, които да повишат качеството на обслужване на нашите клиенти и да оптимизират процесите по управление на доставките. Приключваме разработването и внедряването на иновативен софтуер за управление на логистичния процес. Това е уникално решение, което помага не само на нас, но и на клиентите и партньорите ни да управляват от едно място целия процес от поръчката до издаването на фактурата. – С какви нови услуги разширявате сферите си на дейност? – В областта на сухопътния транспорт сред приоритетните услуги е редовната и надеждна транспортна линия Русия – България и обратно „Балкан Експрес“, от която вече се възползват множество наши редовни, а и нови клиенти. Предлагаме и оптимизиран превоз за частични и комплектни товари. Друга възможност са куриерските услуги за доставянето на малки пратки на цялата територия на Руската федерация. С голям интерес се ползва и транспортната линия София – Техеран. Там имаме регулярен превоз всяка седмица. Клиентите ни се възползват и от линиите ни с Грузия и Азербайджан, като скоро ни предстои отварянето и на други иновативни за България дестинации. От началото на 2019 г. като част от нашите услуги предлагаме и водещата международна куриерска мрежа SkyNet Worldwide Express. В морския транспорт дружеството ни Ойропорт оперира като официален агент на Damco International. Целта ни е клиентите и партньорите на групата да могат да ни виждат като универсален доставчик на качествени услуги и решения в областта на логистиката и да разчитат на нас при управлението на своите пратки. Централен офис 1592 София бул. Христофор Колумб 56 тел.: 0700 19991, 02 9199 191 e-mail: logistics@eurosped.bg www.eurosped.bg HEADQUARTERS SOFIA BG-1592 Sofia 56 Hristofor Kolumb Blvd Tel.: (+359) 0700 19991 (+359 2) 9199 191 e-mail: logistics@eurosped.bg www.eurosped.bg съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 85

Copied successfully!