Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 1797 София ул. Лъчезар Станчев 5 Софарма Бизнес Тауърс, Сграда Б, ет. 15 тел.: 02 969 49 61 e-mail: Info.Bulgaria@Gefco.net www.bg.gefco.net Жером Шевроле Регионален мениджър за Балканите и генерален мениджър на GEFCO България и Румъния Jerome Chevrolet General Manager of GEFCO Bulgaria and Romania and Manager of the Balkans zone БАЛАНС МЕЖДУ РАЗХОДИ И ВРЕМЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ Групата GEFCO e световен лидер в комплексните решения за веригата на доставки и европейски лидер в автомобилната логистика. Благодарение на експертизата си, през последните 70 години GEFCO създава умни и гъвкави решения, с които да посрещне и най-трудните предизвикателства пред веригата на доставки във всички индустриални сектори. GEFCO се разраства в мултинационална компания с представителства в общо 47 държави. Като световен лидер в логистиката Групата обслужва 300 дестинации по целия свят с 13 000 служители от 90 националности, 60 логистични платформи, 110 автомобилни и 130 въздушни и морски хъба. GEFCO е предпочитан партньор от производители по целия свят благодарение на стремежа си да изгради тясно, дълготрайно сътрудничество със своите клиенти и да ги освободи от логистичните ограничения. Компанията превръща веригите на доставки във вериги за създаване на стойност, проектирайки оптимизирани логистични схеми, създаващи добавена стойност за клиентите на всяка стъпка от тяхната верига на доставки. Онова, което отличава GEFCO на пазара, е бизнес моделът на олекотени активи, който цели приоритетни инвестиции в стратегически важни пера. Това дава конкурентно предимство и увеличава гъвкавостта на компанията. GEFCO подкрепя развитието на бизнеси в различни сектори: бързооборотни стоки и търговия на дребно, електроника, авиация и отбрана, транспорт и тежко оборудване, двуколесни превозни средства, промишлени производители, енергетика и автомобилна логистика. В световен мащаб компанията интегрира всички видове транспорт. Гъвкавите и всеобхватни решения на GEFCO са предназначени да оптимизират всички проекти с най-добър баланс между разходи и време за изпълнение, като същевременно осигуряват гаранция и надеждност, за да отговорят на нуждите на производителите. GEFCO Bulgaria Ltd. BG-1797 Sofia 5 Lachezar Stanchev str. Sopharma Business Towers Building B, 15th floor Tel.: (+359 2) 969 49 61 e-mail: Info.Bulgaria@Gefco.net www.bg.gefco.net BALANCE BETWEEN COSTS AND EXECUTION TIME GEFCO is the world leader in complex supply chain solutions and the European leader in automotive logistics. Building on 70 years of expertise, GEFCO designs smart, flexible solutions to meet the most complex supply chain challenges in all industry sectors. GEFCO has grown to a multinational company present in 47 countries. As a global logistics leader, it covers 300 destinations worldwide, with 13,000 employees of 90 nationalities, 60 logistics platforms, 110 automotive compounds and 130 air and sea hubs. GEFCO is a preferred partner to manufacturers worldwide due to its drive to build close, long-lasting cooperation with its customers and free them of their logistics constraints. The company turns supply chains into value chains designing optimized logistics schemes to create value-added for its clients at any step of their supply chain. What distinguishes GEFCO on the market is its asset-light business model which aims at investing in strategically important assets that offer a competitive advantage or increase the company’s flexibility. GEFCO supports the development of players operating in diverse sectors: FMCG & Retail, Electronics, Aerospace & Defense, Transport & Heavy and Equipment, 2-Wheelers, Industrial manufacturers, Energy and Automotive logistics. Its global offer integrates all modes of transport. Its agile and scalable solutions are designed to optimize all projects with the best balance between costs and lead times, while ensuring the same guarantee and reliability to meet manufacturers’ needs. 82 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи РАСТЕМ И СЕ РАЗВИВАМЕ ЗАЕДНО С НАШИТЕ КЛИЕНТИ GEFCO открива филиал в България през декември 2011 г. – по същото време към Групата се присъединява и българският филиал на Меркурио. Динамичното развитие продължава с откриването на втори офис във Варна в началото на 2013 г. с основен фокус дейностите по вода и митническото обслужване. През същата година за генерален мениджър на GEFCO България е назначен Жером Шевроле, който през 2015 г. поема и ръководството на румънското дъщерно дружество. Шевроле заема и длъжността регионален мениджър за Балканите, която включва 6 дъщерни дружества на GEFCO. В момента GEFCO България предлага пълна гама логистични и транспортни услуги, като интегрира най-добрите решения за оптимизиране на резултатите. Българският клон на компанията е успешно представен на местния пазар вече 8 години, като печели доверието на партньорите с екип от над 110 служители, а портфолиото му включва повече от 650 клиенти. 44% от дейността на GEFCO България са свързани с логистиката на готови автомобили (FVL), следвана от сухопътните превози (30%). В тези направления се отчита най-голям ръст в оборота, като очакванията са тази тенденция да продължи. Съществен дял в оборота имат въздушният, морският и железопътният транспорт, както и митническите услуги. „Стратегията на GEFCO е да растем и да се развиваме заедно с потребностите на нашите клиенти и партньори. Работата на екипа в България е съществена част от напредъка в тази посока“, коментира генералният мениджър на GEFCO за България и Румъния Жером Шевроле. Българският филиал на компанията е напълно интегриран към международната мрежа на Групата GEFCO, което дава възможност за всекидневно сътрудничество между повече от 150 офиса в 44 държави и позволява оптимизиране на транспортните потоци, съкращаване на времето за доставка и намаляване на разходите за клиентите. Основните дестинации на сухопътните дейности на GEFCO България обхващат страните членки на Европейския съюз, Близкия изток и Азия. Българското представителство непрекъснато разширява хоризонтите си на дейност чрез разработването и внедряването на гъвкави иновативни решения, като по този начин предоставя на клиентите си по-голяма добавена стойност. В екипа на GEFCO България са привлечени ключови експерти, като Крум Дончев, който от 2013 г. до сега е мениджър Продажби и маркетинг; Милена Кирилова, мениджър Проекти; Иван Мичев, мениджър Автомобилна логистика и сухопътен транспорт. Изключителен успех бележи най-големият отдел на GEFCO България – Shared Service Center (SSC), който стартира като проект през 2014 г. едва с 4 души екип. Днес, само няколко години по-късно, в отдела работят повече от 75 служители. Основната цел на звеното е да предостави най-доброто административно обслужване на другите филиали на GEFCO, като към момента обслужва над 22 дъщерни дружества на компанията по целия свят. съдържание най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката 83

Copied successfully!