Изданията на Българска Транспортна Преса

Уважаеми читатели, новите издания са достъпни само за абонати!.
Ако нямате достъп, моля проверете дали сте подновили абонамента си.

- - -

Искате да четете изданията на мобилен телефон или таблет?
Свалете приложението BULGARIAN TRANSPORT PRESS от Google Play или App Store!

ЛОГИСТИКА

КАМИОНИ

СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Камиони

Логистика

Строителна техника

transportpress
Views
3 years ago

Най-добрите бизнес модели в транспорта и логистиката

 • Text
 • Forwarding
 • Transport
 • Sofia
 • Discordia
 • Warehousing
 • Bulgaria
 • Solutions
 • Gefco
 • Teams
 • Managers
 • Models
 • Logistics
Книгата представя обединеното творчество, родено и развивано от мениджърските екипи на компаниите от секторите Транспорт, Спедиция и Логистика в България. В нея са включени визионери, хора, които работят дръзко, ръководители и екипи, които извършват иновационни дейности, разработват и утвърждават нови решения и стандарти. Изданието се изявават мениджъри и професионалисти от следните области: транспорт, спедиция, 3PL доставчици, куриери, мениджъри на индустриални зони и логистични бази.

Business Models •

Business Models • Managers • Teams 2139 с. Мусачево община Елин Пелин тел.: 02 9700451 02 9700400 gw.bulgaria@gw-world.com www.gw-world.com/bg ГЕБРЮДЕР ВАЙС – НАДЕЖДЕН ПАРТНЬОР В ЦЕЛИЯ СВЯТ Гебрюдер Вайс е вероятно най-старата транспортна фирма в света с над 500-годишна история. Възникнала от трансалпийска куриерска служба, действаща между региона на Бодензее и Милано („Милански куриер“), логистичната компания за комплексни услуги работи днес с клиенти и отрасли от цял свят. Сто и петдесет офиса и повече от 7100 служители предлагат индивидуални транспортни и логистични решения – по суша, въздух и вода. Най-съвременни технологии и гъста мрежа осигуряват единни стандарти за качество, без значение дали става въпрос за Европа, Азия, или отвъд океана. Семейна фирма, ориентирана към ценностите Въпреки глобалното си присъствие и постоянен растеж, Гебрюдер Вайс остава истинска семейна фирма, в която цари уникален „оранжев дух“. Обвързана с вековната семейна традиция, тя е силно ориентирана към ценностите. Определени са четири основни ценности, които характеризират всекидневната работа на ръководството, колектива и служителите: независимост, устойчиво развитие, ангажимент и превъзходство в обслужването (Independence, Sustainability, Commitment and Service Excellence). Мариета Григорова управител Marieta Grigorova General Manager Смелост за нови решения Още един важен аспект за успешното бизнес развитие е, че вместо да върви по отъпкани пътеки, Гебрюдер Вайс залага на пионерския дух и открива нови пространства и възможности за себе си и своите клиенти, като например по новия Път на коприната. Логистичната компания работи по него много успешно за разширяване на сухопътния транспорт от Европа към Китай и обратно. Собствени филиали са открити вече в Русия, Турция, Грузия, Армения и Казахстан. В Китай Гебрюдер Вайс открива първия си офис през 1992 г., а в момента са 17. www.gw-world.com Gebrüder Weiss EOOD BG-2139 Mussachevo village Elin Pelin Municipality Tel.: (+359 2) 970 0451 (+359 2) 970 0400 gw.bulgaria@gw-world.com www.gw-world.com GEBRÜDER WEISS: A STRONG PARTNER – WORLDWIDE Gebrüder Weiss is probably the oldest transport company in the world with a history spanning over 500 years. Having originated from a transalpine courier line from the region around Lake Constance to Milan (“Milanese Courier”), the full-service logistics provider today serves customers and industries all over the world. 150 own locations and over 7,100 employees make individual transport and logistics solutions possible – on land, by water and in the air. State-of-the-art technologies and a closely wired network ensure uniform quality standards, whether in Europe, Asia or elsewhere. Values-oriented family-run business Despite its global presence and continuous growth, Gebrüder Weiss has remained a true family-run business in which its very own unique “orange spirit” is brought to life. Committed to its century-long tradition, the company places considerable emphasis on its values. Four core values have been defined, which determine the daily actions of the managing directors, line managers, and employees: Independence, Sustainability, Commitment and Service Excellence. Courage to innovate Another important aspect of successful business development: instead of treading well-trodden paths, Gebrüder Weiss relies on a pioneering spirit, developing new areas and opportunities for itself and its customers. Such as along the New Silk Road, where the logistics specialist is working very successfully on expanding its land transports from Europe to China and vice versa. The company already has its own branches in Russia, Turkey, Georgia, Armenia and Kazakhstan. In China, Gebrüder Weiss opened the first of its by now 17 locations in 1992. www.gw-world.com 80 the best business models in transport and logistics съдържание

Бизнес модели • Мениджъри • Екипи ПЕЧЕЛИМ СЪС SERVICE EXCELLENCE Гебрюдер Вайс (GW) работи успешно на българския пазар от 1993 г. Много неща се случиха за времето от откриването на първия офис до днес. Многократно се увеличиха не само логистичната площ и броят на служителите, но и портфолиото от предлагани услуги се разшири значително: наред с разнообразни национални и международни автомобилни превози, както и транспорти по море и въздух, GW България предлага комплексни браншови и логистични решения. Най-вече производители и доставчици в автомобилната индустрия се доверяват на ноухауто и логистичната компетентност на GW България. Известни представители от областта на високите технологии, леката промишленост и машиностроенето също се числят към постоянните ни клиенти. Логистика, която въодушевява Повече от 120 служители в трите офиса в България на логистична площ от над 13 000 кв.м се грижат за локалните и международните транспортни и логистични решения. Имаме и много нови планове: „Искаме да се развиваме заедно с нашите клиенти – на нови пазари и с участието на нови технологии. Целта ни е да вдъхновяваме с нашите услуги и продукти. Не искаме да бъдем непременно най-голямата, но във всеки случай най-добрата логистична компания. Отличното качество на обслужване (Service Excellence) е основен приоритет за нас“, казва Мариета Григорова, управител на GW България. Важен е ангажиментът За успеха на Гебрюдер Вайс наред с непрекъснатото разширяване на мрежата и съвременните информационни технологии, най-голям принос имат хората – квалифицирани и мотивирани работници и служители. Логистичната компания се фокусира върху тяхното развитие и предлага множество възможности за обучение и повишаване на квалификацията, например вътрешни програми, външни обучения или вътрешнофирмена онлайн платформа за обучение в целия концерн (myOrangeCollege). „Много са начините за развитие в Гебрюдер Вайс. Ние насърчаваме и апелираме за това, защото отличното качество на обслужване е немислимо без ангажирани и професионално отлично подготвени служители“, казва г-жа Григорова. съдържание

Copied successfully!